Skip to main content

Funkcje systemu bs4 core

Zbuduj system z elementów

Znajdź funkcje najbardziej przydatne dla Twojej organizacji.
Jeśli masz wątpliwości, umów się na konsultacje z przedstawicielem bs4.

Kategorie

Wygodna komunikacja między użytkownikami

Komunikator

Usprawnij komunikację wewnętrzną. Wysyłaj komunikaty powiązane z różnymi obiektami w systemie, dodawaj pliki, korzystaj z wątków i rozmów grupowych.

Powiadomienia

Nie pozwól, żeby uciekły Ci ważne informacje. Wysyłaj i otrzymuj powiadomienia o istotnych sprawach, na przykład zadaniach do wykonania.

Wsparcie dla codziennych zadań

Kanban

Skorzystaj z wygodnego i czytelnego widoku kanban, by w łatwy sposób zmieniać statusy, fazy, czy etapy.

Zadania

Planuj i śledź realizację zadań swoich i współpracowników. Deleguj je do innych członków zespołu.

Nieobecności pracowników

Zarządzaj urlopami, planuj nieobecności i analizuj dostępność poszczególnych pracowników.

Oś czasu – Timeline

Zobacz chronologię wydarzeń w przyjazny sposób na jednej stronie typu timeline.

Schowki

Przeprowadzaj zaawansowane operacje hurtowe na wybranych obiektach w systemie.

Moje notatki

Zapisuj i zachowuj ważne informacje, by mieć je zawsze pod ręką. Dodawaj powiązania z różnymi obiektami, by nadać im kontekst.

Opinie pracownicze

Zapisuj i zachowuj ważne informacje, by mieć je zawsze pod ręką. Dodawaj powiązania z różnymi obiektami, by nadać im kontekst.

Liczniki

Dodawaj automatyczne numerowanie do określonych obiektów w systemie, aby wygodniej porządkować wprowadzane dane.

Miej dane na oku

Raporty statystyczne

Wykorzystaj pełny potencjał zbieranych informacji, wyświetlając i analizując dane w raportach statystycznych.

Dynamiczne zestawienia

Dane w widoku tabelarycznym możesz łatwo wyświetlać, porównywać oraz edytować. Skorzystaj z filtrowania, sortowania i grupowania, aby widzieć dokładnie to, czego potrzebujesz.

Edytor filtrów

Dodawaj zaawansowane opcje filtrów, żeby szybciej znaleźć potrzebne informacje w zestawieniach.

Edytor kolumn

Twórz kolumny liczbowe, tekstowe, edytowalne czy z zawartością HTML.

Monitoringi

Ułatwiaj swoją pracę i zabezpieczaj się przed pomyłkami. Dzięki automatycznym mechanizmom system sam podpowie, do którego klienta wysłać ofertę, z kim nawiązać kontakt i wiele innych możliwości.

Agregaty danych

Zdefiniuj wskaźniki liczbowe do automatycznego zliczania różnych elementów w systemie.

Wykresy

Prezentuj dane w czytelny i efektowny sposób, korzystając z wykresów kołowych, liniowych czy słupkowych.

Pobieraj i wgrywaj dane

Repozytorium plików

Archiwizuj pliki, zarządzaj uprawnieniami, zapisuj wszystkie wersje plików w bezpiecznej chmurze.

Wygodna komunikacja z kontrahentami

Generowanie dokumentów tekstowych

Generuj pliki Word w formacie DOCX.

Generowanie arkuszy kalkulacyjnych

Generuj pliki Excel w formacie XLSX.

Generowanie plików PDF

Generuj pliki w formacie PDF.

Generowanie pism drukowanych

Generuj pliki gotowe do druku.

Generowanie e-maili

Automatycznie generuj wiadomości e-mail na bazie danych z programu.

Znaczniki dla szablonów

Automatycznie podstawiaj dane z programu w dokumentach czy e-mailach.

Webmail

Odbieraj i wysyłaj e-maile bezpośrednio z programu. Korzystaj z powiązań do klientów, aby szybciej i łatwiej segregować wiadomości.

Informacja o wyświetleniu maila

Otrzymuj informację, czy dany adresat wyświetlił wysłaną do niego wiadomość e-mail.

Wysyłka e-maili

Wysyłaj wiadomości e-mail bezpośrednio z programu.

Wysyłka SMS

Wysyłaj SMS-y do dowolnych odbiorców bezpośrednio z programu.

Hurtowa wysyłka maili i SMS

Jednym kliknięciem wysyłaj wiadomości e-mail i SMS-y do wielu odbiorców.

Linki akcji

Dodawaj linki do wiadomości e-mail, by usprawnić obsługę kontrahentów.

Wszystko pod kontrolą

Tworzenie klas

Dodawaj do programu nowe obiekty, by przechowywać konkretny obszar działalności.

Tworzenie pól

Dodawaj do programu nowe pola, opisujące konkretne obiekty.

Edytor filtrów

Dodawaj własne filtry, pozwalające efektywniej odsiewać dane w programie.

Blokady filtrów

Definiuj stałe filtry, ograniczające zestawienia czy raporty statystyczne.

Własne słowniki

Definiuj własne warianty, które możesz wykorzystywać w polach wyboru.

Triggery

Automatyzuj czynności, tworząc listę kroków, którą ma wykonać program.

Podzapytania

Odczytuj z programu informacje powiązane z danym obiektem.

Rekurencyjny odczyt danych

Odczytuj informacje z programu, nawet gdy powiązane są ze sobą w relacji 1:wiele lub wiele:wiele

Prace cykliczne

Twórz zadania programu, by uruchamiały się cyklicznie i odciążały Twoją rutynową pracę.

Unikalność pól

Sprawdzaj, czy wprowadzane dane są już obecne w systemie i blokuj tworzenie duplikatów.

Kopiowanie obiektów

Szybko kopiuj obiekty w systemie.

Scalanie obiektów

W razie przypadkowego zduplikowania i rozporoszenia danych, łatwo łącz ze sobą obiekty.

Zabezpiecz firmowe dane

RODO i zgody marketingowe

Zapisuj zgody, na które wyraził klient.

Rejestracja zmian danych

Przechowuj wszystkie dane, nawet jeśli zostały zmienione, zastąpione lub usunięte.

Zarządzanie uprawnieniami

Decyduj, które elementy i strony będą widoczne dla konkretnych grup użytkowników.

Kasowanie danych

Kontroluj, które dane mają być regularnie usuwane, by zachować bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.

logowanie dwuskładnikowe 2FA

Bezpieczne logowanie składające się z 2 etapów. Wymagane generowanie kodu jednorazowego.

Interfejs użytkownika

Kartoteki obiektów

Uzyskaj w jednym miejscu dostęp do wszystkich informacji na temat danego obiektu.

Formularze

Wprowadzaj i edytuj dane, korzystając z formularzy. Korzystaj z pól tekstowych, plikowych, list rozwijanych czy przycisków.

Konfigurowalne menu

Dodawaj, usuwaj i zmieniaj kolejność elementów w menu. Wyświetlaj poszczególne pozycje określonym użytkownikom.

Pasek skrótów

W górnej części programu bs4 znajduje się pasek ikon, które są skrótem do najważniejszych, najczęściej używanych miejsc w systemie.

Samouczki

Stwórz samouczki, by użytkownicy w łatwy i prosty sposób nauczyli się systemu.

Edytor graficzny

Dopasuj interfejs do swojej firmy. Dostosuj kolory, wielkości, odległości.

Kalendarze

Skorzystaj z widoku kalendarza, aby wygodnie porównywać dostępność, sprawdzać daty aktywności czy planować nadchodzące zadania.

Terminarze

Wyświetlaj i porównuj dane, zestawiając ze sobą poszczególne wiersze w terminarzu.

Skontaktuj się z nami