Skip to main content

bs4core

Timeline. Oś czasu – historia pokazana w przyjazny sposób

Oś czasu – historia pokazana w przyjazny sposób.

Strony z osią czasu pozwalają zobaczyć chronologię różnych zdarzeń.

Mogą to być przykładowo:

  • historia kontaktów z kontrahentem
  • prace wykonane przez pracownika
  • historia działań w ramach projektu

Oś czasu może wyświetlać wydarzenia różnych typów jednocześnie

Na osi czasu mogą być jednocześnie przedstawione zdarzenia różnych typów – pochodzące z różnych zestawień systemu. Daje to pełen obraz działań na jednym ekranie.

Mogą to być np.

  • aktywności
  • e-maile
  • wystawione faktury
  • modyfikacje danych

Najważniejsze, że są one uszeregowane chronologicznie.

Uwielbiamy modyfikować program pod potrzeby klientów. Wszystko dzięki technologii low-code.