Skip to main content

Oprogramowanie dla przemysłu i automatyki

Oprogramowanie bs4 wdrożono już w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie przemysłu i automatyki.

W tych branżach szczególnie istotne są wysoka automatyzacja procesów biznesowych a także odpowiednie zarządzanie zasobami i asortymentem firmy oraz pracą poszczególnych grup pracowniczych.

Synchronizacja z jednym lub wieloma pogramami ERP

System bs4 core umożliwia wymianę danych z jednym lub wieloma zsynchronizowanymi bazami programów ERP m.in. Subiekt Symfonia Premium, Forte, CDN Optima, XL, Wapro, Simple, Xpertis Macrologic. Istnieje również możliwość zaprojektowania synchronizacji programu z innym oprogramowaniem z jakiego korzysta firma.

Magazyny wirtualne

System bs4 core pozwala tworzyć tzw. „magazyny wirtualne”, dzięki którym ilości produktów dostępnych w rzeczywistych magazynach firmy, mogą być wyświetlane w różnych miejscach programu m.in.:

Kartoteka produktu

Katalog produktów

Lista pozycji konkretnej transakcji

Ich wartość przeliczana jest automatycznie, na podstawie aktualnych stanów w tradycyjnych magazynach firmy, skorygowanych o ilości produktów w transakcjach i w dostawach wprowadzonych do programu bs4 core.

Dokładny wzór obliczeniowy stanów magazynowych jest przygotowywany podczas wdrożenia i zależy od indywidualnych wymagań przedsiębiorstwa oraz obowiązujących w nim zasad.

Firma może zadecydować, w jakiej fazie dostawy stany w magazynach mają zostać uzupełnione o produkty, które się w niej znajdują. Mogą np. pojawić się już dla dostaw planowanych, będących w drodze lub dopiero w momencie, gdy te dotrą do tradycyjnego magazynu. W firmowym programie bs4 core można skonfigurować aż 5 różnych magazynów wirtualnych, pobierających dane z kilku różnych programów ERP.

Przepływ zamówień między oddziałami a centralą

Przykłady często stosowanych magazynów wirtualnych:

Dostępna ilość

Ilość z magazynu głównego w zsynchronizowanym programie ERP minus ilość produktu w transakcjach, które są w fazie oznaczającej potwierdzone zamówienie klienta.

Suma stanów

Suma ilości stanów magazynowych z magazynów z 3 różnych programów ERP zsynchronizowanych z programem bs4 core (np. gdy firmę tworzą 3 spółki lub odrębne oddziały posiadające osobne oprogramowanie ERP, ale wspólny asortyment produktowy).

Do dyspozycji

Stan magazynowy z programu ERP minus ilości produktów zarezerwowane i przyporządkowane do konkretnych transakcji.

Egzemplarze produktów

W programie bs4 core można stworzyć odrębną bazę egzemplarzy produktów – są to specyficzne produkty firmy, wypożyczone lub zakupione przez jej klientów, którym nadane zostały konkretne numery seryjne. Zwykle charakteryzują się dużą wartością. Mogą to być np. maszyny, komputery, sprzęt specjalistyczny, kserokopiarki, centralki telefoniczne i inne.

Program umożliwia tworzenie historii każdego egzemplarza (dotyczącej m.in. awarii i przeprowadzonych napraw) oraz umieszczenie jego szczegółowej specyfikacji technicznej, co w momencie usterki znacznie ułatwia jej odnalezienie i istotnie skraca czas naprawy.

Dla egzemplarzy można tworzyć zlecenia napraw/serwisowe oraz generować raporty dotyczące ich użytkowania, umożliwiające identyfikację tych, które są najbardziej awaryjne.

Program może także informować o zbliżającej się konieczności odbycia wizyty serwisowej (np. gdy firma wykonuje przegląd maszyn, co określony odstęp czasu) lub upłynięciu czasu gwarancji na dany produkt.

Planowanie prac montażowych i naprawczych

Zadania zapisywane są w kalendarzu osób zaangażowanych w ich realizację, które mogą być także informowane o ich dodaniu, za pomocą odpowiedniego komunikatu. W zależności od nadanych uprawnień osoby mogą posiadać dostęp do szczegółowych informacji dotyczących zadania – klienta z jakim jest powiązane, niezbędnych zasobów oraz miejsca i czasu realizacji.

Podobnie jak w przypadku branży budowlanej, dla firm przemysłowych bardzo użytecznym narzędziem jest terminarz rezerwacji zasobów. Umożliwia on planowanie prac montażowych, naprawczych oraz instalacji u klienta. W terminarzu można zarezerwować czas pracy konkretnych osób, określonych grup pracowniczych, podwykonawców zewnętrznych a także zasobów, jakie będą potrzebne do realizacji danego zadania.

Zarządzanie zleceniami serwisowymi

Funkcja zarządzania zleceniami serwisowymi w programie bs4 core umożliwia skonfigurowanie indywidualnego procesu obsługi serwisowej.
  • System umożliwia szybki podgląd aktualnie realizowanych zleceń, wraz ze wszystkimi szczegółami i historią zdarzeń z nimi związanych.

  • Można także skonfigurować automatyczne alarmy informujące np. o zbyt długim czasie pracy nad danym zleceniem (ustawiane na podstawie umów SLA z poszczególnymi kontrahentami).

  • Program pozwala monitorować koszty poszczególnych zleceń.

  • Możliwy jest również zakup dodatkowego modułu pozwalającego na otwieranie zleceń i monitorowanie ich statusu przez Internet.

Nasi Klienci

Andrzejewski logo

Andrzejewski

Automatyzacja i wyposażenie produkcji. Projektowanie, realizacja i produkcja systemów transportowych, linii montażowych i innych.

API.pl logo

API.pl

Importer maszyn i farb do sitodruku i druku wielkoformatowego.

Przykładowe funkcjonalności platformy bs4