Skip to main content

bs4core

Triggery

Bardziej zaawansowane dostosowanie systemu bs4 core do potrzeb wdrożenia może wymagać użycia triggerów bs4.

Triggery bs4 to “programy” w programie bs4, które pozwalają automatyzować działania użytkownika lub wykonywać operacje, których nie dałoby się wykonać za pomocą standardowych opcji programu.

Do tworzenia triggerów nie trzeba znać żadnego języka programowania ani nie trzeba pisać linijek kodu. Każdy trigger konfiguruje się za pomocą specjalnego kreatora wbudowanego w program.

Trigger przypomina mini aplikację, która składa się z szeregu dostępnych komend, zmiennych triggera, warunków logicznych (if, else), pętli.

Przykładowe sytuacje, gdy uruchamiane są triggery

Kliknięcie przycisku

Przed zmianą pola w bazie

Bo dodaniu obiektu

Przed skasowaniem obiektu

Po edycji pola formularza

Przy wczytywaniu strony programu

Cyklicznie w określone dni i godziny

Gdy monitoring wykryje warunki, wykonując raport

Przykładowe komendy triggera

Komendy operujące na danych

Odczytaj obiekt z bazy danych.

Odczytaj obiekty z bazy, spełniające warunki.

Odczytaj wartość z pola obiektu.

Utwórz nowy obiekt.

Ustaw wartość pola w obiekcie.

Wylicz liczbę formułą matematyczną.

Wylicz datę.

Zbuduj tekst z elementów.

Zapisz obiekt do bazy danych.

Wykonaj import danych.

Wygeneruj wartość z wybranego licznika.

Przykładowe komendy triggera

Komendy operujące na stronie, na której znajduje się użytkownik

Odczytaj wartość z pola formularza.

Podstaw wartość do pola formularza.

Odśwież stronę lub zestawienie.

Ukryj lub pokaż pole formularza.

Zamknij okno kartoteki.

Otwórz stronę programu.

Pokaż dymek z informacją.

Wczytaj ID obiektu wskazanego w polu.

Przykładowe komendy triggera

Komendy do komunikacji

Wyślij e-mail.

Wyślij komunikat.

Wyślij powiadomienie.

Wywołaj QUERY do bazy danych.

Wywołaj zdalny adres URL.

Wywołaj usługę serwerową bs4.

Wykonaj inny trigger.

Edytując każdą komendę triggera kreator dopytuje o wskazanie parametrów do komendy. W toku wykonywania triggera uzyskuje się zmienne triggera, na których można operować w kolejnych komendach. Pozwala to wykonywać niemal dowolną logikę i obliczenia.

Przykłady triggerów skonfigurowanych w programie

Walidacja dat
wprowadzonych w formularzu.

Dodawanie produktów
do transakcji w określonych cenach.

Powiadomienie osób
związanych z aktywnością.

Sprawdzenie kontrahenta
na białej liście.

Numerowanie
kolejnych transakcji.

Uwielbiamy modyfikować program pod potrzeby klientów. Wszystko dzięki technologii low-code.