Skip to main content

bs4core

Kartoteki obiektów

Każdy zdefiniowany w programie obiekt (np. kontrahent, produkt, własne klasy, np. reklamacja, samochód, szkolenie itp.) ma w programie swoją kartotekę, w które znajdują się wszystkie dotyczące go informacje. Jest to również miejsce edycji tych danych.

Kartoteka może służyć do dodawania nowego obiektu danego typu lub edycji już istniejącego. Może być, zależnie od potrzeb, różnej wielkości — całoekranowa, na pół ekranu czy w formie małego okienka.

Każda kartoteka może mieć dedykowane menu nawigacyjne, pozwalające na przechodzenie do poszczególnych podstron kartoteki.

Wysyłając maile z systemu bs4, można wstawiać do nich dynamiczne linki akcji, które po kliknięciu przez adresata wywołują określoną akcję w systemie.

Typy stron w kartotece

Formularz

Zestawienie

Kalendarz

Terminarz

Raport statystyczny

Dodatkowe akcje kartoteki

Scal

Duplikuj

Usuń

Kopiuj/Wklej

Uruchom Trigger

Redaguj z szablonu

Wydrukuj z szablonu

Administrator może w pełni zarządzać uprawnieniami użytkowników do zawartości w kartotece. Można definiować, kto widzi poszczególne strony w kartotece, np. tylko opiekun kontrahenta będzie widział i mógł edytować szczegóły kontrahenta. Pozostali handlowcy zobaczą tylko podstawowe dane bez prawa edycji.

Skontaktuj się z nami