Skip to main content

bs4core

Wykresy

System bs4 core pozwala konfigurować i korzystać z szerokiego zakresu wykresów.

Pokazanie danych na wykresie może być opcją dostępną z poziomu raportu statystycznego.

Bardziej wygodne jest użycie wykresów jako elementów pulpitu managera. Gdy administrator skonfiguruje odpowiedni raport może wybrać, w jakiej formie chce zwizualizować jego wyniki (np. jednoseryjny wykres kołowy albo wieloseryjne wykresy kolumnowe, liniowe itp.). Następnie umieszcza wykres jako jeden z elementów na dowolnej stronie typu formularz.

Pojedyncze liczby można zobrazować jako wykres Gauge lub jako kolorowe flagi.

Przykładowe typy wykresów w systemie bs4 core:

  • kołowy,
  • liniowy,
  • punktowy,
  • miernik,
  • słupkowy,
  • wypełniony.

Skontaktuj się z nami