Skip to main content

bs4core

Zarządzanie uprawnieniami

W bs4 core można bardzo elastycznie zarządzać uprawnieniami użytkowników. Program pozwala definiować i nazywać grupy użytkowników. Każdy użytkownik może należeć jednocześnie do wielu grup. Definiując uprawnienia, wskazuje się grupy pracownicze uprawnione do poszczególnych opcji.

Obszary, którym przypisywane są uprawnienia

Poszczególne opcje w menu

Osoby nieuprawnione nie zobaczą w menu danej strony.

Poszczególne pola w formularzu

W zależności od uprawnień, dana osoba zobaczy pole w formularzu w trybie edycji, podglądu lub w ogóle nie zobaczy.

Blokady filtrów w zestawieniach

Osoby z wybranych grup użytkowników będą mieć na stałe ograniczenia w zestawieniach i widzieć tylko rekordy, spełniające określone narzucone wartości filtrów.

Powyższe uprawnienia mogą być uzależnione nie tylko od przynależności użytkownika do konkretnej grupy użytkowników.

Wskazywanie uprawnionego użytkownika

Można skonfigurować uprawnienie zależne od tego, czy zalogowany użytkownik jest wskazany w wybranym polu.

Przykładowo dostęp do zestawienia faktur w kartotece kontrahenta można uzależnić od tego, czy zalogowany użytkownik jest wskazany jako opiekun danego kontrahenta.

Workflow

Można ograniczać dostęp lub prawa edycji do danych konkretnego obiektu (np. kontrahenta, oferty, zlecenia serwisowego) zależnie od cech danego obiektu. Pozwala to budować odpowiedni workflow przy procesach.

Przykład

Zależnie od fazy, w jakiej znajduje się transakcja lub zlecenie serwisowe, inna osoba może edytować jego dane. Niektórych danych obiektu nie można edytować lub nawet widzieć na danym etapie, bo merytorycznie może nie mieć to sensu.

Karta zlecenia serwisowego ma przewidziane pole na wpisanie kosztu naprawy. Jednakże w uprawnieniach to pole udostępniamy jako edytowalne jedynie pod warunkiem, że obiekt zlecenia jest w fazie “rozliczanie zlecenia”.

Uwielbiamy modyfikować program pod potrzeby klientów. Wszystko dzięki technologii low-code.