Skip to main content

Polski CRM.

bs4 core
Dopasowany do Twojej firmy dzięki low-code

Nasza platforma niskokodowa (no code) jest tańsza i szybsza we wdrożeniu niż CRM pisany na zamówienie.
Dostarczymy prototyp działającej aplikacji CRM według uzgodnionych założeń w 3 dni robocze

Od 20 lat zajmujemy się systemami CRM online.
Nasz najnowszy bs4 core został innowacją roku 2022.

Idealnie sprawdza się w firmach różnych branż od 10 do 500 użytkowników. W chmurze lub instalowany on-premises.

Wdrażamy CRM agile (zwinnie). Na bieżąco będziesz widział jak dostosowujemy go do Twoich potrzeb.

Kompleksowy system - przez www, na smartfon, a także portal B2B dla Twoich klientów.

Skalowalny polski CRM, który poza działem handlowym może służyć także w innych działach i obsługiwać wszystkie procesy:

 • ofertowanie,
 • obieg dokumentów,
 • obsługa serwisu,
 • realizacja zleceń,
 • zarządzanie urlopami.

Polski CRM zintegrowany z innymi polskimi systemami w Twojej firmie

Zobacz obszary, w których możesz użyć bs4 core

Zarządzanie sprzedażą to jedno z podstawowych zastosowań oprogramowania bs4. Ideą pracy na tematach sprzedażowych w programie jest ewidencjonowanie i zarządzanie nią na wcześniejszym etapie niż dopiero w momencie fakturowania.

W firmach stosowane są różne określenia m.in.: oferty, zamówienia, przetargi, kontrakty, leady. W programie bs4 każdy temat sprzedażowy – potencjalny, zrealizowany lub utracony, domyślnie nazywany jest OFERTĄ.

Zależnie od aktualnego etapu sprzedaży mogą zajmować się inni pracownicy i wymagane mogą być inne pola do uzupełnienia.
W powiązaniu do transakcji pracownicy mogą wysyłać do siebie komunikaty.
Można z nimi powiązywać zlecenia do wykonania lub np. faktury z programu ERP.
Program może alarmować pracownika lub przełożonych jeśli transakcja utknęła na jakimś etapie.
Klient może otrzymywać automatyczne powiadomienia e-mail lub SMS o zmianie statusu oferty – zamówienia.

Formularz oferty i statusowanie w systemie workflow bs4 core
 • Dostęp do aktualnych informacji i pełnej historii kontaktu, z dowolnej lokalizacji i urządzenia.
 • Dostosowanie poziomu rozbudowania kartotek, w zależy od potrzeb firmy i typu kontrahenta.
 • Pola kartoteki mogą być dowolnie modyfikowane i konfigurowane przez administratora.
 • Każda kartoteka może zawierać dane wielu osób kontaktowych ( z wyróżnieniem osoby głównej i ulubionych) oraz wielu siedzib.
 • Brak ograniczeń co do ilości typów kontrahentów konfigurowanych w programie. Mogą to być m.in. klienci, klienci potencjalni, dostawcy, firmy pomocnicze, partnerzy i konkurencja.

Szablony to zestandaryzowane wzorce pism, e-mail, sms-ów, plików oraz e-dokumentów. Usprawniają pracę. Eliminują konieczność ręcznego redagowania każdej wiadomości oraz wynikające z tego błędy. To także ujednolicenie firmowej korespondencji, gwarancja utrzymania stałej identyfikacji wizualnej.

System posiada wbudowany edytor szablonów, w którym uprawnieni użytkownicy mogą zredagować wzorce pism i e-maili do wielokrotnego użytku. Można powiązać je z różnymi obiektami systemu, np. aby zaciągać z nich dane do treści wiadomości.

Mechanizm znaczników umożliwia zaciągnięcie do wcześniej utworzonych szablonów dowolnych informacji z systemu. Najczęściej są to dane opisujące kontrahenta (np. nazwa, imię, nazwisko i stanowisko). System oferuje także dużo bardziej zaawansowane formy. Umożliwia automatyczne umieszczanie w korespondencji informacji o ofercie, produktach lub dowolnych innych obiektach z systemu. W miejsce znacznika program automatycznie wstawia wskazane treści z odpowiedniej kartoteki.

Jedną z największych korzyści z wdrożenia systemu bs4 core, poza łatwym dostępem do aktualnych danych klientów, jest możliwość zbierania informacji i budowania historii kontaktu.

W programie bs4 core konfiguruje się dowolne typy rejestrowanych lub planowanych aktywności.
Każdy typ aktywności, może posiadać inny formularz do wypełnienia.
Program umożliwia generowanie raportów, statystyk i analizę trendów dla różnych aktywności.
Po rejestracji aktywności, system może wysyłać automatyczne powiadomienia do pracowników oraz kontrahentów.

Przykładowe aktywności

 • telefon do Klienta,
 • klient zadzwonił,
 • wizyta u klienta Klienta,
 • próba dodzwonienia się,
 • wysłano fakturę.

Planowane aktywności widać w kalendarzu pracownika lub terminarzu dla grupy osób (np. handlowców).

aktywnosci

Z aplikacją bs4 mobile (zintegrowaną z systemem bs4 core) możesz obsługiwać klienta, ofertować lub przyjmować zamówienia gdziekolwiek jesteś – bezpośrednio z Twojej komórki. To podręczny dostęp do kluczowych danych dotyczących kontrahentów, zleceń czy transakcji. Bezpośrednio po spotkaniu (a nawet w trakcie) dodasz notatkę, a zanim wrócisz do biura, Twoi współpracownicy już dawno będą mieli informacje niezbędne do realizacji ustaleń.

Dedykowane aplikacje na smartfony
bs4 mobile - CRM w aplikacji mobilnej

Poprzez umowę długoterminową rozumiemy umowę, która trwa przez określony (dłuższy) czas. Przykładem takiej umowy może być na przykład umowa abonamentowa lub umowa serwisowa. Do każdej umowy można wskazać wielu kontrahentów których dana umowa obowiązuje. Dzięki temu możliwe jest obciążanie klienta cyklicznymi opłatami poprzez hurtowe generowanie transakcji. Moduł potrafi także obliczać zmienne koszty obsługi.

Oprócz pozycji produktowych z transakcji źródłowej (jeśli są jakiekolwiek w transakcji źródłowej) opcjonalnie jako kolejna pozycja produktowa na generowanej cyklicznie transakcji z umowy, może się pojawić produkt z obliczoną dynamicznie ceną jednostkową, dynamicznym rabatem % i ilością 1.

Przykładowe zastosowanie:

Program oblicza dla kontrahenta sumę kwot jego zleceń (zmienna admina w zleceniu) typu zlecenie płatne zamkniętych w ubiegłym miesiącu. Tą cenę umieszcza na generowanej transakcji przy pozycji dodatkowe zlecenia serwisowe.

Moduł bs4 webmail

 • Porządkuje całą korespondencję e-mailową – koniec z przekopywaniem się przez setki e-maili, aby znaleźć potrzebne informacje.
 • Umożliwia wyszukiwanie i czytanie e-maili w kontekście innych informacji z systemu (np. historii kontaktów z klientem, zaplanowanych zadań).
 • Archiwizuje treści wiadomości na jednym serwerze, więc są zawsze dostępne dla uprawnionych osób.
 • Informuje, które e-maile pozostały bez reakcji.
 • Wspiera kierowników w zakresie zarządzania wiadomościami przychodzącymi – uprawnione osoby w firmie mogą przeglądać pocztę innych i przekazywać e-maile pomiędzy różnymi osobami.
 • Umożliwia każdemu użytkownikowi wygodne przekazywanie otrzymanej wiadomości, wraz z komentarzem do współpracownika.

Podstawą dobrej komunikacji wewnętrznej w firmie, jest oddzielenie jej od komunikacji zewnętrznej. Wiele firm używa skrzynki e-mail dla obu, co powoduje przytłoczenie tysiącami pomieszanych wiadomości, w których trudno jest odnaleźć informacje sprzed kilku miesięcy.

Kolejnym problem w komunikacji wewnętrznej są ustalenia ustne z podwładnymi, przełożonymi, członkami zespołu. Często nie ma po nich nigdzie śladu i w razie potrzeby trudno jest ustalić jakie były założenia.

W bs4 core opracowaliśmy komunikator wewnątrzfirmowy – użyteczne połączenie czatu i e-maila.

Pozwala szybko wysłać wiadomość do jednego lub kilku pracowników – od razu lub w przyszłości, z ustawioną datą wysyłki.

Do komunikatu możesz załączyć pliki, zażądać potwierdzenia przeczytania lub wymusić odpowiedź.

Prowizje to kluczowe narzędzie motywowania handlowców do osiągania dobrych wyników sprzedażowych.

Prowizje działają lepiej jeśli dobre oprogramowanie, takie jak bs4 core pozwala wyliczać w czasie rzeczywistym należną na dany moment prowizję dla handlowca.

Korzyści z planowania i obsługi prowizji w bs4 core:

 • kierownik poświęca mniej czasu na obliczenia i udostępnianie wyników,
 • handlowiec w każdej chwili widzi należną mu prowizję.

bs4 core umożliwia ustawianie limitów kredytu kupieckiego dla poszczególnych klientów. W kartotece kontrahenta można wybrać maksymalny poziom kredytu kupieckiego, jaki może zostać udzielony.
Program może blokować eksport kolejnego zamówienia do zafakturowania jeżeli suma niezapłaconych faktur klienta i tego kolejnego zamówienia przekroczyłaby limit kredytu wskazany dla danego klienta.
W kartotece kontrahenta dostępna jest informacja o pozostającym do wykorzystania limicie kredytowym.
Jeżeli w wyjątkowych sytuacjach chcemy zwiększyć limit dla danego klienta, może tego dokonać osoba uprawniona, która wprowadza kwotę o jaką podnosi limit i do jakiej daty ma obowiązywać jego podniesienie. Program po tym okresie automatycznie zmniejszy limit do poprzedniej wartości.

Proces windykacyjny

1. Najpierw należy podzielić klientów na grupy/segmenty, tak aby można było zróżnicować windykację np. zależnie od ważności klienta.

2. Następnie określić reguły windykacji dla klientów z danej grupy. Są one wykonywane kolejno.

3. Dla każdej reguły należy wskazać po ilu dniach przeterminowania niezapłaconej faktury, program ma podejmować określone działanie.

Przykładowe działania:

 • wysłanie maila do klienta z odpowiedniego szablonu,
 • wysłanie komunikatu do opiekuna handlowego klienta z informacją o zaległości,
 • zmiana statusu klienta w kartotece, zmiana jego warunków płatności,
 • zlecenie zadania zatelefonowania do klienta przez wybraną w firmie osobę.

Korzyści

 • Można ustawiać różne limity kredytów kupieckich dla różnych klientów.
 • Jeżeli postanowimy okresowo zwiększyć wysokość limitu, program po tym okresie automatycznie przywróci jego poprzednią wartość.
 • System może blokować kolejne zamówienie, jeżeli klient nie uregulował należnej płatności.
 • Program może podejmować różne działania związane z regulowaniem należności (np. wysyłać klientom automatyczne przypomnienia).

Oprogramowanie bs4 core pozwala tworzyć plany sprzedaży na kolejne okresy:

 • z rozbiciem na regiony, handlowców,
 • według poszczególnych asortymentów,
 • według dostawców.

Handlowcy mogą mieć dostęp do aktualnej informacji o stopniu zrealizowania planu.

Uprawnieni użytkownicy mają możliwość dokonywania operacji na produktach, m.in.:

 • usuwanie,
 • scalanie,
 • zmiana danych (także hurtowo),
 • grupowanie,
 • zarządzanie cenami.

Z bazy asortymentowej użytkownicy najczęściej korzystają przy wprowadzaniu zamówień oraz tworzeniu ofert. Dla każdego produktu możesz wskazać jednego lub kilku managerów produktów, aby wyróżnić osoby odpowiedzialne za tę część asortymentu. System bs4 core ułatwia również wyszukiwanie produktów, na stronie szukania prostego i zaawansowanego.

Definiowanie wielu cenników sprzedaży (wyjątki rabatowe, ceny stałe, promocje, volume pricing).

W ramach zarządzania cenami w programie można:

 • tworzyć wiele rubryk cenowych w różnych walutach,
 • wskazywać domyślny rabat % dla Klientów,
 • określać wyjątki rabatowe na poszczególne produkty lub kategorie,
 • definiować ceny stałe na określone produkty dla wybranych Klientów,
 • definiować rabaty „volume pricing” zależne od ilości zakupionych produktów.

W nowym module można zdefiniować wiele wzorów map. Na jednej możemy wyświetlać dane związane ze sprzedażą, na kolejnej reklamacje i serwis, a na zupełnie innej wyniki finansowe firmy w odniesieniu do lokalizacji. Możemy zarządzać uprawnieniami do poszczególnych map tak, aby odpowiedni pracownicy mieli dostęp tylko do potrzebnych im danych.

Rozliczanie delegacji wydaje się prostą czynnością techniczną jednak w niektórych firmach jest czasochłonne i jest sporym wyzwaniem organizacyjnym.

Z rozliczaniem delegacji wiąże się:

 • akceptacja delegacji przez kierownika działu,
 • różne stawki delegacji np. zagranicznej,
 • powiązanie delegacji z kalendarzem zadań, kalendarzem nieobecności w firmie,
 • dostęp mobilny (zdalny)
 • raportowanie.

Dzięki bs4 core można proces planowania i rozliczania delegacji użytkownicy mogą mieć w tej samej aplikacji, w której mają inne funkcjonalności (CRM, obieg dokumentów, procesy).

Dzięki low-code możemy dostosować ten proces do specyfiki Państwa firmy.

Urlopy i Nieobecności w systemie BS4 Core

Wsparcie relacji z klientami na każdym kroku

bs4 core to polski crm, który może importować dane z formularzy kontaktowych na stronie internetowej. Tworzy pełną historię kontaktu (e-maile, notatki z rozmów, zadania, faktury i spotkania).  Gromadzi informacje o cechach klienta. Zawiera dane osób kontaktowych, siedzib i oddziałów oraz zgody na przetwarzanie danych.

bs4 core może zawierać także dane o projektach, zleceniach powiązanych z klientem. Mechanizm powiązań ułatwia wyszukiwanie informacji.

Z bs4 core handlowcy są gotowi na każdą rozmowę z klientem. Będą prowadzić rzetelną i profesjonalną współpracę oraz z łatwością znajdą niezbędne informacje.

Automatyzacja działań = niższe koszty

bs4 core to polski CRM, który pozwala na automatyzacje w procesie obsługi klienta. Usprawnia wysyłanie informacji, automatycznie uzupełniania dane.  Przyśpiesza potwierdzanie spotkań, generuje zadania i przypomnienia.

Umożliwia przypisanie klientów do handlowców. Ułatwia wyszukiwanie wszelkich niezgodności i w efekcie rozwiązuje wiele konfliktów lub wątpliwości.

Wygodny i przejrzysty dostęp do danych o klientach

W systemie bs4 core udostępniamy przejrzyste zestawienia (z możliwością kolorystycznego wyróżniania najważniejszych danych), wyszukiwanie kontrahentów po dowolnych kryteriach oraz szczegółowe segmentowanie ich w grupy (a następnie wysyłkę precyzyjnie wyselekcjonowanych dla danej grupy ofert).

Informacje mogą automatycznie trafiać do innych działów w firmie. Handlowcy mogą skupić się potrzebach klienta.

bs4 core to polski crm, który nie ustępuje zagranicznej konkurencji pod względem wygody pracy.

Zestawienia w bs4 core