Skip to main content

bs4core

Tworzenie klas

Program bs4 core pozwala tworzyć własne klasy-obiekty na potrzeby dowolnych wdrożeń. Klasa to inaczej własny rodzaj danych przechowywanych w systemie.

Z tego filmiku dowiesz się:

  • Czym są klasy w bs4 core?
  • Jak dodać nową klasę i wyświetlić te utworzone?
  • Co można przechowuje klasa?
  • Jak korzystać z Szybkiego konfiguratora?
  • Jak utworzyć kartotekę i zestawienie do klasy?
  • Jak wyświetlić klasę na diagramie relacji?

Przykład

Gdybyśmy mieli plik arkusza kalkulacyjnego Excel do zarządzania biblioteką, to mielibyśmy w nim też osobne arkusze do wprowadzania różnego rodzajów danych takich, jak:

książki
czytelnicy
wypożyczalnia
autorzy

Domyślne klasy w bs4 core

Kilka klas jest zawsze dostępnych w systemie (już utworzonych) do najczęstszych zastosowań:

kontrahent
osoba kontrahenta
adres kontrahenta
użytkownik programu bs4

Uwielbiamy modyfikować program pod potrzeby klientów. Wszystko dzięki technologii low-code.