Skip to main content

bs4core

RODO i zgody marketingowe

System bs4 core ułatwia administrowanie danymi zgodnie z wymogami narzuconymi przez RODO.

Wysyłając maile z systemu bs4, można wstawiać do nich dynamiczne linki akcji, które po kliknięciu przez adresata wywołują określoną akcję w systemie.

Mechanizmy wspierające RODO w bs4 core

Pozwala na ewidencję zgód udzielonych na przetwarzanie danych.

Wspiera automatyzację procesu przyjmowania i cofania udzielonych zgód.

Umożliwia kategoryzację udzielonych zgód i ich odpowiednią konfigurację w systemie (np. zgoda handlowa, marketingowa).

Umożliwia nadawanie uprawnień użytkownikom do wglądu w poszczególne dane.

Zapewnia monitoring logowań do systemu oraz przepływu danych.

Pozwala na anonimizację danych.

Uwzględnia prawo do bycia zapomnianym – umożliwia definitywne usunięcie danych osoby (z wyjątkiem wykonanych już backupów).

Umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa danych poprzez np. wymóg ustalenia trudnego hasła, obowiązek zmiany haseł co jakiś czas, itp.

Skontaktuj się z nami