bs4core

RODO i zgody marketingowe

System bs4 core ułatwia administrowanie danymi zgodnie z wymogami narzuconymi przez RODO.

Wysyłając maile z systemu bs4, można wstawiać do nich dynamiczne linki akcji, które po kliknięciu przez adresata wywołują określoną akcję w systemie.

Mechanizmy wspierające RODO w bs4 core

Pozwala na ewidencję zgód udzielonych na przetwarzanie danych.

Wspiera automatyzację procesu przyjmowania i cofania udzielonych zgód.

Umożliwia kategoryzację udzielonych zgód i ich odpowiednią konfigurację w systemie (np. zgoda handlowa, marketingowa).

Umożliwia nadawanie uprawnień użytkownikom do wglądu w poszczególne dane.

Zapewnia monitoring logowań do systemu oraz przepływu danych.

Pozwala na anonimizację danych.

Uwzględnia prawo do bycia zapomnianym – umożliwia definitywne usunięcie danych osoby (z wyjątkiem wykonanych już backupów).

Umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa danych poprzez np. wymóg ustalenia trudnego hasła, obowiązek zmiany haseł co jakiś czas, itp.

Uwielbiamy modyfikować program pod potrzeby klientów. Wszystko dzięki technologii low-code.