Skip to main content

bs4core

Opinie pracownicze

Przeglądając dane lub raporty w programie bs4core, przełożony może kontekstowo dodać swoją opinię z pozytywną lub negatywną informacją zwrotną w powiązaniu do konkretnego pracownika i kartoteki, której dotyczy sprawa, np. przy konkretnej transakcji.

Z jednej strony skracamy czas przełożonego potrzebny na przekazanie feedbacku, a z drugiej pracownik dostaje informację bezpośrednio powiązaną z konkretnym działaniem.

W ten sposób zapewniamy niezwykle prosty i przejrzysty kanał przekazywania informacji zwrotnych między pracownikami a przełożonymi.

Przykłady ocen pracowniczych

Wystawiając powyższe opinie, nie trzeba dokładnie opisywać, czego dotyczą – przy każdej z nich jest link do powiązanej kartoteki, do której można przejść jednym kliknięciem i sprawdzić szczegóły.

Okresowe oceny pracownicze

Skontaktuj się z nami