Skip to main content

bs4core

Opinie pracownicze

Przeglądając dane lub raporty w programie bs4core, przełożony może kontekstowo dodać swoją opinię z pozytywną lub negatywną informacją zwrotną w powiązaniu do konkretnego pracownika i kartoteki, której dotyczy sprawa, np. przy konkretnej transakcji.

Z jednej strony skracamy czas przełożonego potrzebny na przekazanie feedbacku, a z drugiej pracownik dostaje informację bezpośrednio powiązaną z konkretnym działaniem.

W ten sposób zapewniamy niezwykle prosty i przejrzysty kanał przekazywania informacji zwrotnych między pracownikami a przełożonymi.

Przykłady ocen pracowniczych

Okresowe oceny pracownicze

Uwielbiamy modyfikować program pod potrzeby klientów. Wszystko dzięki technologii low-code.