Skip to main content

bs4core

Webmail

Nie ma w firmach drugiego tak popularnego, tak ważnego i czasami tak znienawidzonego rodzaju oprogramowania jak aplikacja do obsługi poczty e-mail.

Dlaczego więc większość firm używa programów pocztowych zupełnie niedostosowanych do ich potrzeb biznesowych? Szukanie informacji w typowym programie e-mailowym trwa godziny. Udostępnianie i komentowanie e-maili współpracownikom jest koszmarem. Kontrola nad informacją i wydajnością w firmie – żadna.

A teraz poznajcie program webmail wbudowany w bs4 core.

A – Standardowo układ folderów e-mailowych wygląda jak w każdym innym programie. Jednakże administrator może skonfigurować tutaj dowolne foldery, które automatycznie bedą filtrować maile o różnych cechach, statusach, a także takie, którymi powinni w danej chwili zajmować się współpracownicy.

 

B – zestawienie e-maili w folderze może zostać dostosowane i rozbudowane o dowolne kolumny i pola własne opisujące maile.

 

C –  W oknie szczegółów e-maila można zmienić jego status na jeden ze standardowych statusów lub wprowadzić własne statusy procesowania e-maili

 

D – Poza standardowym odpowiadaniem na e-maile lub przesyłaniem ich dalej, można je przekazywać współpracownikom z firmy dodając odpowiedni komentarz. Komentarz nie będzie widoczny dla klienta a nadawcą maila nadal pozostaje klient.

Na temat każdego e-maila można prowadzić dyskusję ze współpracownikami. Kontrahent nie widzi szczegółów tej dyskusji.

Odpowiadając na e-mail można korzystać ze zdefiniowanych w programie szablonów odpowiedzi. Usprawnia to obsługę klienta gdy klienci zgłaszają powtarzalne sprawy.

Można zaznaczyć szereg e-maili i wykonać na nich hurtową operację – zmienić ich status, przekazać je do odpowiedniej osoby lub nadać inne własne flagi.

Wszystkie operacje na e-mailu (zmiana statusu, uzupełnienie opisów e-maila) są automatycznie rejestrowane.

Uwielbiamy modyfikować program pod potrzeby klientów. Wszystko dzięki technologii low-code.