Skip to main content

bs4core

Własne słowniki

Program bs4 core udostępnia edytor własnych słowników. Na potrzeby wdrożenia pozwala to konfigurować własne pola wyboru w formularzach lub filtry zestawień. Następnie mogą one być obsługiwane przez triggery bs4 w celu wykonywania nietypowych operacji.

Własne listy słownikowe są użyteczne wszędzie tam, gdzie wybranym grupom użytkowników nie chcemy udostępniać wszystkich wariantów pola lub filtra do wyboru.

Uwielbiamy modyfikować program pod potrzeby klientów. Wszystko dzięki technologii low-code.