Skip to main content

bs4core

Własne słowniki

Program bs4 core udostępnia edytor własnych słowników. Na potrzeby wdrożenia pozwala to konfigurować własne pola wyboru w formularzach lub filtry zestawień. Następnie mogą one być obsługiwane przez triggery bs4 w celu wykonywania nietypowych operacji.

Własne listy słownikowe są użyteczne wszędzie tam, gdzie wybranym grupom użytkowników nie chcemy udostępniać wszystkich wariantów pola lub filtra do wyboru.

Skontaktuj się z nami