Skip to main content

bs4core

Monitoringi

Monitoringi w programie bs4 core umożliwiają ustawianie alarmów, które automatycznie poinformują wybranego użytkownika w określonych okolicznościach, np. gdy klient zbyt długo zalega z płatnością lub pracownik posiada zbyt wiele zaległych zadań.

Monitoring zapewniają pełną dowolność – można je ustawiać na podstawie dowolnych danych dla dowolnego obiektu w systemie. Dodatkowo można zastosować filtry uruchamiane w ramach monitoringu.

Przykładowa konfiguracja monitoringu

Analizujemy faktury

Konfigurujemy filtry:

Status faktury

nieopłacone

Termin płatności

dawniej niż 7 dni temu

Określamy, że monitoring wysyła automatyczne powiadomienie, gdy znajdzie przynajmniej jedną taką fakturę.

Monitoring ustawiamy jako zadanie cykliczne uruchamiane np. w poniedziałki o 8:00., co oznacza, że weryfikacja faktur następuje zawsze w tym terminie.

Korzyści z korzystania z monitoringów

Tylko potrzebne informacje

Użytkownik sam decyduje, o jakich zmianach w danych chce być informowany.

Pełna dowolność wyszukiwań

Jako kryteria do monitoringu można ustawiać dowolne filtry dostępne w zestawieniach.

Potężne automatyzacje

Monitoring może wywoływać dowolny trigger w bs4 core.

Łatwa konfiguracja i obsługa

Monitoringi są proste w ustawianiu i nie obciążają bazy danych.

Przypominają o sobie, gdy to konieczne

Monitoringi pozwalają zaoszczędzić czas poświęcony na analizę raportów, gdy wszystkie dane są w porządku. Jeżeli tylko wykroczą one poza wyznaczony zakres, zostaniemy o tym automatycznie poinformowani przez system.

Przykłady innych monitoringów

Monitorowanie poziomu sprzedaży

Monitoring ustawiamy w zestawieniu faktur.

Wyświetla faktury z datą wystawienia z ostatnich 7 dni.

Jeśli suma kolumny kwota netto jest mniejsza niż 10 000 zł, monitoring automatycznie wysyła powiadomienie do kierownika działu sprzedaży.

Wyszukiwanie zaniedbanych transakcji

Monitoring ustawiamy w zestawieniu transakcji.

Wyświetla wszystkie transakcje, które są w fazie ofertowanie dłużej niż 5 dni.

Monitoring automatycznie wysyła powiadomienie do opiekuna transakcji, aby przypomnieć o konieczności zajęcia się daną sprawą.

Monitorowanie aktywności handlowców

Monitoring ustawiamy w zestawieniu zadań.

Wyświetla zadania typu kontakt z klientem i spotkanie z klientem z ostatnich 30 dni.

Jeśli liczba takich zadań jest mniejsza niż 400, monitoring automatycznie wysyła powiadomienie d przełożonego.

Uwielbiamy modyfikować program pod potrzeby klientów. Wszystko dzięki technologii low-code.