Skip to main content

bs4core

Unikalność pól

Administrator może definiować, które pola w danym obiekcie muszą być unikalne. Wybiera klasę obiektu i wskazuje 1 pole lub kombinację kilku pól, które mogą w bazie danych występować tylko raz o danych wartościach.

Przykład

Wskaż pole NIP jako unikane dla kontrahentów.

Uniemożliwi to wprowadzanie więcej niż jednego kontrahenta kontrahenta o tym samym numerze NIP.

Wskaż unikalną kombinację pól.

Wybierz na przykład pola: miejscowość, ulica, numer domu i kontrahent. Zablokuje to dodanie identycznych adresów dla tego samego kontrahenta.

Definiując unikalność można określić czy program ma blokować wprowadzanie nieunikalnych danych czy tylko ostrzegać komunikatem.

Uwielbiamy modyfikować program pod potrzeby klientów. Wszystko dzięki technologii low-code.