Skip to main content

bs4core

Unikalność pól

Administrator może definiować, które pola w danym obiekcie muszą być unikalne. Wybiera klasę obiektu i wskazuje 1 pole lub kombinację kilku pól, które mogą w bazie danych występować tylko raz o danych wartościach.

Przykład

Wskaż pole NIP jako unikane dla kontrahentów.

Uniemożliwi to wprowadzanie więcej niż jednego kontrahenta kontrahenta o tym samym numerze NIP.

Wskaż unikalną kombinację pól.

Wybierz na przykład pola: miejscowość, ulica, numer domu i kontrahent. Zablokuje to dodanie identycznych adresów dla tego samego kontrahenta.

Definiując unikalność można określić czy program ma blokować wprowadzanie nieunikalnych danych czy tylko ostrzegać komunikatem.

Skontaktuj się z nami