Skip to main content

bs4core

Prace cykliczne

Administrator systemu bs4 core może planować prace cykliczne, czyli regularnie i automatycznie wykonywane przez program akcje na serwerze, które wykonują się w tle w wybrane dni miesiąca, tygodnia, o wskazanych godzinach (zazwyczaj planuje się je w weekend lub w nocy, kiedy, kiedy użytkownicy nie prowadzą żadnych operacji).

Przykładowe zadania pracy cyklicznej

Sprzątanie starych, nadmiarowych danych.

Cykliczne importy danych.

Załączenie się skonfigurowanych triggerów.

Monitoringi.

Replikacja danych.

Naprawa tabel baz danych.

Zaplanowane zadania mogą być wykonywane w wybranej przez administratora kolejności, każde z nich może również mieć ściśle zaplanowaną sekwencję działań.

Planując zadanie, można wybrać, w imieniu jakiego użytkownika wykonywana jest praca cykliczna. Ma to znaczenie przy uprawnieniach i zostawianiu śladów aktywności.

Uwielbiamy modyfikować program pod potrzeby klientów. Wszystko dzięki technologii low-code.