Skip to main content

bs4core

Nowoczesne REST API systemu bs4 core

Moduł pozwala na komunikację programu bs4 z innymi systemami informatycznymi, wykorzystując w tym celu połączenie internetowe. Umożliwia on własne, dowolne integracje z różnymi programami wykorzystywanymi w firmie np. technicznymi, autorskimi, niestandardowymi systemami ERP, sklepami www i innymi aplikacjami branżowymi.

Czym jest API?

API (ang. Application Programming Interface, API) – Interfejs programistyczny aplikacji umożliwiający komunikację i wymianę informacji pomiędzy dwoma niezwiązanymi programami/aplikacjami. API to gotowa funkcja, zbiór poleceń, które pozwalają w prosty i uniwersalny sposób pobrać lub dodać określone dane z bazy jednego programu i przekazać do drugiego. bs4 API oferuje gotowe mechanizmy do wymiany danych, ułatwiające synchronizację z programem bs4 core. Dzięki modułowi nie trzeba znać struktury bazy programu i odwoływać się do niej za pomocą skomplikowanych zapytań SQL.

Wiele zastosowań

System ERP

Jednym z głównych zastosowań bs4 API jest umożliwienie łatwej integracji z mniej popularnymi systemami ERP. System bs4 może w ten sposób importować informację o stanach magazynowych oraz przekazywać szczegółowe informacje dotyczące kontrahentów do programu ERP.

Integracje z e-commerce

Kolejnym z popularnych zastosowań bs4 API jest wykorzystanie go do wymiany danych pomiędzy bs4 core a firmowym sklepem internetowym. Za pomocą API można połączyć program bs4 z dowolnym oprogramowaniem sklepu internetowego. Dzięki temu system może np. automatycznie tworzyć nowe kartoteki kontrahentów i transakcje na podstawie zakupów dokonanych w firmowym serwisie e-commerce.

Korzyści z bs4-API?

  • bs4 API stwarza ogromne możliwości w zakresie komunikacji z innymi systemami – można skonfigurować wymianę danych praktycznie z każdym programem.
  • Dzięki API informacje wprowadzane do jednego systemu będą automatycznie uzupełniane w drugim. System może np. pobierać dane magazynowe z systemu ERP lub nowe transakcje z połączonego sklepu internetowego.
  • Dzięki API synchronizacja oprogramowania jest dużo prostsza – nie trzeba znać struktury bazy programu bs4 ani tworzyć skomplikowanych zapytań SQL.
  • Konfiguracja dowolnych zmiennych w programie bs4 umożliwia odpowiednie dopasowanie systemu do wymiany określonych informacji.

Uwielbiamy modyfikować program pod potrzeby klientów. Wszystko dzięki technologii low-code.