Skip to main content

bs4core

Tworzenie pól

Niezależnie czy bs4 core ma służyć jako system CRM, workflow czy dowolna, firmowa baza danych, chcemy wprowadzać do systemu różne, uporządkowane informacje.

Jeśli już zdefiniowaliśmy klasy w systemie (lub były już gotowe), to musimy określić jakimi polami będziemy opisywać poszczególne obiekty w programie.

Przykład

Gdybyśmy mieli plik arkusza kalkulacyjnego Excel do zarządzania biblioteką, to mielibyśmy w nim osobne kolumny opisujące Książki, przykładowo:

Tytuł książki
Autor
Wstęp
Średnia ocen
Tematyka

Dodawanie pól, analogicznie do klas, jest dostępne dla osoby z uprawnieniami administratora i jest prostą operacją. Informatyk z pewnością rozumie, że dodanie pola w systemie bs4 tworzy automatycznie odpowiednie pole w odpowiedniej tabeli bazy danych SQL.

Tworzenie pól

Z tego filmiku dowiesz się, jak dodawać pola do istniejących klas w programie bs4 core.

Miejsca, w których wykorzystywane są pola

W odpowiednich formularzach kartotek można wprowadzać lub czytać te informacje (np. edytować tytuł książki).
W zestawieniach można filtrować po tych polach (znajdź książkę o tytule…).
W zestawieniach można włączać kolumny z tymi polami (zestawienie książek z kolumną “Tytuł”).
W szablonach korespondencji (pismach, e-mailach) można drukować zawartość pól (np. potwierdzenie zwrotu książki z wydrukowanym tytułem).

Dostępne typy pól

Przed zdefiniowaniem pola w klasie należy rozważyć jakiego typu pole potrzebujemy. Możemy wybrać jeden z poniższych rodzajów pól:

Pole tekstowe
Na wprowadzenie dowolnego tekstu jednolinijkowego (np. tytułu do 255 znaków) lub wielolinijkowego (np. wstęp). Zaletą takiego pola jest to, że możemy wpisać cokolwiek. Wadami to, że wprowadzanie informacji jest czasochłonne (nie możemy wybrać wariantu z listy) i nie możemy analizować statystyk według takiego pola (nie można grupować według takiego pola).
Pola z listy wyboru — jednokrotnego lub wielokrotnego.
Definiując takie pole, określamy również jego listę możliwych wariantów. Użytkownicy będą wybierać zawsze z listy, aby uzupełnić to pole, np. pole tematyka książki.
Pola typu powiązanie — jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru.
To pole jest dostępne w wybranych wersjach systemu bs4. Pozwala określić powiązanie bieżącego obiektu klasy do innego obiektu/innej klasy. Przykładowo pole Autor opisujące książkę może być polem, w którym będziemy wskazywać autorów zdefiniowanych w klasie Autorzy. Różni się to od pól z listą wyboru tym, że pola z listą wyboru sprawdzają się, gdy możliwych wariantów do wyboru jest kilkanaście, kilkadziesiąt. Gdy natomiast chcemy wybierać np. z kilku tysięcy autorów i w dodatku wprowadzać o autorach dodatkowe informacje w osobnej klasie, to potrzebujemy pól typu powiązanie.
Inne pola typu liczba, data, data+czas.

Uwielbiamy modyfikować program pod potrzeby klientów. Wszystko dzięki technologii low-code.