Skip to main content

bs4core

Kontrolowane kasowanie danych

System bs4 core opracowany na bazie 20-letnich doświadczeń firmy bs4 dobrze radzi sobie z wyzwaniami związanymi z kasowaniem danych.

Wyzwanie 1

Dane zostały omyłkowo skasowane

Człowiek jest tylko człowiekiem i może się pomylić. Skasowanie danych, które następnie trzeba odzyskać, może się zdarzyć każdemu.

Niektóre rodzaje danych program zabezpiecza szczególnie, np. kasowane maile trafiają do kosza, kasowane notatki nie kasują się, lecz archiwizują. Inne dane zwykle (zależy to od ustawionych uprawnień użytkownika) mają w programie opcję usunięcia. Jednakże nawet wtedy dane trafiają do bazy buforowej (removed), w której są trzymane jeszcze przez określony czas. Czas trzymania danych po usunięciu dla każdej klasy można konfigurować np. zgodnie z wymogami RODO lub dostępną infrastrukturą serwera.

Wyzwanie 2

Dane powinny być skasowane

Czasami niezbędne jest automatyczne, cykliczne kasowanie danych ze względu na ich nadmierny przyrost lub wymogi RODO. Program bs4 udostępnia elastyczny mechanizm podobny do monitoringów, w którym system okresowo sprawdza czy są dane kwalifikujące się do usunięcia.

Przykłady:

  • Po określonym czasie usuwamy e-maile z kosza.
  • Historia pracy użytkowników (jakie kartoteki otwierali, jakie dane edytowali).
  • Dane osobowe klientów, dla których nie ma aktywności od długiego czasu.

Uwielbiamy modyfikować program pod potrzeby klientów. Wszystko dzięki technologii low-code.