Skip to main content

bs4core

Kopiowanie obiektów

W trakcie pracy zamiast przepisywania danych często szybszym rozwiązaniem jest skopiowanie kartoteki z danymi i zmiana treści wybranych pól.

Przykłady

  • chcemy dodać nowy produkt w ofercie, który jest podobny do istniejącego,
  • klient chce powtórzyć identyczne lub podobne zamówienie,
  • klient chce na zamówieniu ten sam produkt 5 razy, ale w różnych konfiguracjach,
  • chcemy zrobić ofertę podobną do innej,
  • dodajemy nowe, podobne szkolenie w systemie,
  • mamy kolejne zlecenie prac identyczne do przeszłego.

Program bs4 oszczędza czas użytkowników, umożliwiając kopiowanie na kilka sposobów:

 

Można także skonfigurować, jakie obiekty powiązane z kopiowanym (niejako podrzędne) mają być jednocześnie skopiowane, a ich kopie powiązane z nowo powstałym obiektem, np.: kopiując zamówienie, chcemy, aby były skopiowane nie tylko dane ogólne zamówienia, ale także pozycje produktowe na zamówieniu.

Inną, bardziej zaawansowaną możliwością kopiowania obiektów jest skorzystanie z triggerów bs4, które mogą mieć bardziej specyficzną logikę kopiowania – w aplikacji triggera może być zakodowane pobieranie danych z dowolnych źródeł i wprowadzanie dowolnych reguł.

Uwielbiamy modyfikować program pod potrzeby klientów. Wszystko dzięki technologii low-code.