Skip to main content

Znaczniki do szablonów

Mocną stroną systemu bs4 core jest połączenie konfigurowalnej bazy danych z narzędziem do komunikacji z kontrahentami lub pracownikami.

Dlatego tak duży nacisk położyliśmy na edytor znaczników – tagów, które można stosować we wzorach pism, e-maili, sms-ów wysyłanych do klientów lub współpracowników.

Znaczniki zastosowane w treści szablonu można rozpoznać po klamrach i numerze znacznika pomiędzy klamrami. W momencie wydruku pisma, wysyłki e-maila, generowania pliku PDF lub Word znacznik jest podmieniany na treść odczytaną z bazy danych.

Redagowane pismo lub e-mail może być powiązane z konkretnym obiektem w systemie np. z kontrahentem, zleceniem serwisowym, transakcją itp. Jest tak, gdy redagujemy szablon za pomocą opcji z poziomu kartoteki danego obiektu. Jeżeli program wie, z jakim obiektem jest związana treść pisma/e-maila, to wie również, z jakiego miejsca w bazie danych ma wziąć treść do podmiany znaczników.

Znaczniki projektuje się w edytorze znaczników. Najpierw należy wskazać, z jaką klasą obiektu ma być powiązany znacznik, np. ze zleceniem serwisowym. Wtedy edytor pozwala wskazać treść pola opisującego zlecenie serwisowe, która ma być wstawiona w miejsce znacznika.

Pola, z których podstawiana jest wartość do znacznika, mogą być powiązane pośrednio z głównym obiektem związanym ze znacznikiem. W tym celu można wskazać ścieżkę rekurencyjnego odczytu danych.

Pozostałe rodzaje znaczników:

znaczniki opisujące zalogowanego użytkownika

znaczniki z datą, czasem

znaczniki, których wartość generowana jest przez trigger bs4

Uwielbiamy modyfikować program pod potrzeby klientów. Wszystko dzięki technologii low-code.