Skip to main content

bs4 core

Poznaj oprogramowanie na zamówienie

do zarządzania procesami w firmie, CRM, komunikator, obsługi e-maili oraz dowolnych funkcjonalności dostępnych przez przeglądarkę internetową i na smartfonie

Przygotujemy dla Ciebie prototyp działającej aplikacji w 3 dni robocze.

Dzięki zastosowaniu koncepcji low-code. 10 krotnie szybciej niż w przypadku oprogramowań na zamówienie.

Wdrażaj etapami. Zdecyduj, od jakiego istotnego usprawnienia firmy chcesz rozpocząć

Formularz oferty i statusowanie w systemie workflow bs4 core

System workflow BPM

Realizuj cały proces od ofertowania, pozyskania leadu aż do zrealizowania zamówienia lub usługi w jednym systemie.

System bs4 core dba o efektywny przepływ wiedzy i zadań, integrując pracę wielu działów.

Dopasujemy każdy etap do wymagań i potrzeb w Twojej firmie tak, aby wyeliminować błędy, przepisywanie danych i konflikty.

Praca hybrydowa i trackowanie czasu pracy

W bs4 core można skonfigurować każdy kompromis, jaki powstał w firmie wskutek zgody na pracą zdalną. Możliwe jest:

 • rozliczanie zadaniowe,

 • wprowadzanie czasu pracy post factum wg deklaracji pracownika,

 • klikanie na bieżąco Start+Stop przy konkretnych zadaniach.

Zobacz to na mapie. Sprawdź odległości i czasy przejazdów.

bs4 core daje możliwość zobrazowania na mapach:

 • lokalizacji klienta, wizyty handlowej lub serwisowej;

 • lokalizacji grupy klientów i ich zobrazowanie ikonami, kolorami;

 • lokalizacji naszych pracowników i historii ich trasy.

bs4 core pozwala zaplanować:

 • czasy przejazdu i odległości między punktami;

 • sprawdzić historyczne raporty tras.

bs4 webmail

Program do czytania i zarządzania pocztą e-mail:

 • automatyzuj typowe działania związane z wiadomościami, wykorzystuj szablony;

 • przekazuj maile z wewnętrznym komentarzem;

 • uzyskaj dostęp do poczty współpracowników (zgodnie z ustawionymi uprawnieniami);

 • archiwizuj maile kontekstowo w historii klienta, projektu, zamówienia.

Zarządzaj zadaniami i urlopami

 • kalendarz zadań Twoich i współpracowników, terminarze poszczególnych zespołów czy projektów;

 • delegowanie prac, historia zmian statusów, planowanie i akceptacja nieobecności;

 • podgląd obciążenia pracą w dziale, analiza postępów i opóźnień;

 • synchronizacja z kalendarzami Google i Office365 (jeśli jesteś do nich bardzo przywiązany).

Repozytorium plików w firmie

w bs4 core w formularzach można włączać specjalne pola plikowe. Konfigurując pole plikowe dedykujesz je do konkretnego zastosowania np. w kartotece zlecenia serwisowego na “Plik zeskanowanego protokołu”.

Możesz w polach plikowych wskazywać istniejące pliki z Google Dysk i Microsoft OneDrive/Microsoft 365.

Komunikator firmowy w bs4 core

Komunikator bs4

Wiadomości można powiązywać z obiektami programu m.in. kontrahentami, zadaniami, e-mailami czy zleceniami, dzięki czemu odbiorca może zapoznać się ze szczegółami sprawy, której wiadomość dotyczy.

Odpowiedzi udzielane przez współpracowników układają się w wątek dyskusyjny podobnie jak w typowych komunikatorach internetowych.

Wielofunkcyjne narzędzie do pracy w terenie

Baza kontaktów, planer, dostęp do wiedzy o tym, co się w danej chwili dzieje w firmie lub u innych pracowników.

W pełni konfigurowalna aplikacja dla telefonów komórkowych z systemem Android lub IOS (iphone).

 • wprowadzanie dane w terenie;

 • komunikacja ze współpracownikami;

 • prezentacja ofertowania produktowego klientom;

 • planowanie spotkań, nawigacja do klientów, rozliczanie tras.

bs4 core to CRM inny niż wszystkie

Nasz system to low-code. Można go szybko dopasować zarówno na etapie wdrożenia, jak i w trakcie eksploatacji,

 • nie proponujemy CRM jako systemu solo – osobnej aplikacji. Docelowo, kompleksowo wdrożony bs4 core obsługuje wiele działów firmy i danych nie trzeba przepisywać,

 • bs4 core jest nowoczesnym produktem, który w otrzymał nagrodę Innowacji Roku 2022.

Elektroniczny obieg dokumentów

Opiniuj, akceptuj lub odrzucaj rachunki kosztowe, umowy, aneksy.

Definiuj etapy obiegu, reguły kto i za co odpowiada w obiegu e-dokumentów.

 • skanowane rachunki i dokumenty,

 • automatycznie pobierane załączniki e-maili przychodzących (e-faktury itp.),

 • importowane z KSEF (w przygotowaniu).

Pozbądź się arkuszy Microsoft Office tworzonych ad hoc

bs4 core pilnuje jakości wprowadzanych danych (pola wyboru, walidacja danych itp.),

Ustawiaj uprawnienia do poszczególnych danych (podgląd, edycja).

Przeglądaj historię zmian w danych.

Wykorzystaj dane w różnych miejscach programu dla różnych użytkowników,

Zautomatyzuj korespondencję i e-mailing.

Wewnątrzfirmowa baza wiedzy

Moduł Baza wiedzy w bs4 pozwala gromadzić cenne informacje i dzielić się nimi z innymi Użytkownikami systemu. Ułatwia przepływ wiadomości, poprawia komunikację pomiędzy kierownictwem a podwładnymi oraz wspiera obsługę Klientów poprzez tworzenie bazy FAQ.

Publikowane artykuły są podzielone tematycznie. Mogą zawierać zdjęcia i powiązania do plików.Zawartość poszczególnych rubryk można adresować do wszystkich lub wybranych grup osób.

Obsługa serwisu i reklamacji w bs4 cor - formularz​

Obsługa serwisu i reklamacji

Minimalizuj ryzyko wystąpienia błędów dzięki automatyzacji czynności związanych z obsługą serwisu i reklamacji.

Zwiększaj zadowolenie swoich klientów. Oszczędzaj czas, eliminuj błędy, automatyzuj powiadomienia do klienta. System może sam monitorować działania – dostaniesz alert za każdym razem, gdy pojawi się niekorzystne zjawisko (np. przekroczenie terminów).

Zarządzanie zasobami firmowymi

Wprowadzaj lub zaimportuj informacje o firmowych samochodach, wyposażeniu, sprzęcie IT, licencjach.

Ewidencjuj wyposażenie komputerów, przebiegi aut, historię napraw, itp.

Program pozwala wprowadzać rezerwacje zasobów i wyświetlać ich dostępność w graficznych terminarzach. Program może alarmować o zbliżających się terminach (np. końca ubezpieczenia).

Unikalne funkcjonalności tylko dla Twojej firmy

Zaprogramowanie bardzo specyficznej aplikacji w jednym egzemplarzu, która coś automatyzuje, coś oblicza, coś generuje – normalnie wymagałoby zatrudnienia software house. To drogie rozwiązanie i czasochłonne.

bs4 core to platforma low-code, w której można skonfigurować niemal dowolną aplikację. Będzie ona “wbudowana” w większy system co ograniczy przepisywanie danych lub konieczność integracji.

Portal B2B do obsługi klientów

Spraw, aby klienci sami się obsłużyli online. Zaoszczędzisz.

bs4 core pozwala skonfigurować równoległy do głównej aplikacji serwis internetowy, do którego logować się będą Twoi klienci. Dzięki elastycznym edytorom low-code możesz udostępnić klientom:

 • katalog produktów z cenami i dostępnością magazynową,

 • składanie zamówień z uwzględnieniem procedur w Twojej firmie,

 • otwieranie reklamacji i zleceń serwisowych z przeglądaniem statusów,

 • przeglądanie faktur i stanu rozliczeń.

Przepisy podatkowe w Polsce często się zmieniają. Najwięksi polscy producenci oprogramowania ERP od lat specjalizują się w systemach do fakturowania, księgowości, gospodarki magazynowej. Niestety nadążanie za zmianami JPK, KSeF itp. tak ich pochłania, że nie są w stanie zaoferować klientom takiego oprogramowania jak bs4 core.

Wdrażając bs4 core nie zrobisz rewolucji w swojej księgowości. Natomiast oferujemy wymianę danych z najpopularniejszymi polskimi systemami ERP: Subiekt, Symfonia, Comarch, Wa-pro i innymi.

Efekt wdrożenia zgodny z Twoimi potrzebami

Low Code Application Platform (LCAP) to nowe podejście do oprogramowania biznesowego. Być może to Twoja ostatnia szansa po nieudanych wdrożeniach systemów IT.

W bs4 core można skonfigurować:

 • strukturę bazy danych,

 • menu programu,

 • formularze, zestawienia,

 • uprawnienia, automatyzacje,

 • wygląd elementów i kolory.

Automatyzacja = niższe koszty i mniej pomyłek

Mniej pomyłek to zadowolenie klientów i większa sprzedaż.

 • Automatyzuj pracę dzięki szablonom e-mail, pdf i Word.

 • Triggery w programie wykonują działania za użytkownika.

 • Zintegrowana poczta e-mail i komunikator usprawniają przepływ informacji.

 • Monitoringi alarmują o sytuacjach wymagających uwagi.

Branże, które korzystają z bs4 core