Skip to main content

bs4core

Podzapytania

Definiując ścieżki przy rekurencyjnym odczycie danych, może wystąpić potrzeba odczytu powiązanych danych nie po polu typu powiązanie, lecz w inny sposób, gdzie relacja między danymi może być 1:wiele lub wiele:wiele.

W tym celu program bs4 core udostępnia edytor podzapytań.

Przykłady podzapytań

Numer telefonu dla osoby kontrahenta

Standardowo w bazie może być wiele takich telefonów dla 1 osoby. Jednakże na potrzeby wydruku pisma z szablonu możemy potrzebować jakikolwiek numer telefonu dla osoby, której dotyczy pismo.

Pozycja produktowa transakcji w transakcji

Transakcja może mieć wiele pozycji transakcji. Jednakże takie podzapytanie może być nam niezbędne, aby wyszukać wszystkie transakcje, które wśród pozycji mają konkretny produkt.

Skontaktuj się z nami