Skip to main content

bs4 core jako system Workflow

Całościowa obsługa procesów w jednej aplikacji. Oprogramowanie klasy BPMS: od pracy handlowca aż do działań managera projektu.

5k+ użytkowników platform bs4

W działalności wielu firm, zwłaszcza w sektorze B2B, kluczowym elementem jest właściwie skonstruowany system workflow. Ich funkcjonowanie opiera się na jednym procesie: od pozyskania klienta lub kontraktu do realizacji zamówienia czy usługi.

W zwykłej firmie handlowej sprawa często jest proceduralnie prosta – do pracy handlowca przydatna jest aplikacja CRM. Istotne jest gromadzenie informacji o klientach, a gdy już wpłynie zamówienie, wystarczy zafakturować i wysłać produkty w programie fakturującym czy ERP.

Co innego gdy Twoja firma realizuje szereg zaawansowanych usług w związku z każdym zamówieniem i proces staje się skomplikowany. Ofertowanie sprzedawców przeplata się z realizacją prac dla klientów, a w związku z tym niezbędna staje się ścisła koordynacja działań, co podkreśla wagę posiadania efektywnego oprogramowania do zarządzania tym złożonym systemem workflow.

Korzyści

Co zyskujesz z systemem Workflow bs4 core?

Workflow BS4 Core

Kiedy system Workflow bs4 core jest świetnym rozwiązaniem?

1

W Twojej firmie istnieje szereg uzgodnień na etapie ofertowania i sprzedaży.

2

Ważne jest rozliczenie wykonanych usług, zebranie protokołów, rozliczenie czasu pracy.

3

W realizacji kontraktu bierze udział wiele osób, obowiązują różne terminy i kolejność prac.

4

Po podpisaniu umowy planujecie, a następnie koordynujecie realizację poszczególnych usług lub produktów w ramach kontraktu.

5

W trakcie procesu sprzedaży zdarza się, że potrzebne jest zaangażowanie osób z innych działów do pomocy w przygotowaniu kalkulacji lub analizy wykonalności.

Ciągłość pracy i danych w jednym systemie Workflow

W jednym systemie, bez przepisywania danych, masz wygodny i szybki dostęp kontekstowy do wszystkich informacji:

Poszczególne funkcje są dostępne w różnych systemach, ale bs4 core gwarantuje to wszystko w jednym programie. Aby uzyskać ten efekt z wykorzystaniem innych systemów, Twoi pracownicy musieliby korzystać z wielu aplikacji jednocześnie, a następnie w jakiś sposób udostępniać sobie te informacje. Trudno byłoby też tym zarządzać jako całością. Nie o to chodzi w firmie, która ma sprawnie funkcjonować.

Widok 360°

Aktualna kartoteka kontrahenta

Oferty

Szczegóły kalkulacji i ofert

Lejek sprzedażowy

Czytelny proces sprzedaży

Komunikacja

Otrzymane i wysłane maile oraz wewnętrzne komunikaty

Kalendarz

Zadania, urlopy i nieobecności współpracowników

Statusy

Stan realizacji usług dla klientów

Przykładowy workflow w programie BPM BS4 Core

Kartoteka kontrahenta

Jest sercem systemu. Pompuje informacje dla wszystkich pracowników i procesów w firmie. Są tam wszelkie dane kontaktowe, marketingowe i handlowe. W jednym miejscu i zawsze aktualne. Nigdy więcej osobnych exceli, outlooków i notatek. W jednej kartotece znajdują się dane o osobach pracujących w danej firmie, siedzibach, ostatnich aktywnościach względem klienta, zaplanowanych działaniach, otrzymanych e-mailach.

01

Generowanie leadów

Handlowiec w bs4 core rejestruje swoje aktywności względem potencjalnych klientów – planuje telefony, wysyła e-maile, rejestruje spotkania, zapisuje notatki. Z łatwością gromadzi w bs4 core wszystkie informacje, które będą istotne na dalszych etapach procesu, a także przy negocjacjach. Gdy otrzyma konkretne zapytanie od potencjalnego klienta, rejestruje nowy temat sprzedażowy.

02

Ofertowanie

Proces ofertowania może składać się z kilku etapów. Np. na początku może być niezbędna decyzja, czy w ogóle będziemy przygotowywać ofertę lub startować w przetargu. Może to wymagać zatwierdzenia przez przełożonego lub otworzenia zlecenia na dział techniczny, który przeanalizuje wykonalność i koszty potencjalnych prac dla klienta.

System bs4 core pozwala przejść przez niezbędne, przewidziane w procesie czynności w wygodny sposób, minimalizując liczbę kliknięć:

  • zależnie od etapu procesu sprzedaży program wyświetla lub wymaga wypełnienia tylko niezbędnych pól,
  • pola w formularzach są dopasowane do potrzeb, np. ustawiamy konkretne listy wyboru zamiast pól opisowych tam, gdzie to możliwe,
  • oferujemy dedykowane pola na podpięcie odpowiednich plików,
  • zestawienia niezbędne do pracy na danym etapie posiadają w poszczególnych kolumnach najbardziej użyteczne informacje – np. stany magazynowe z programu ERP, planowaną marżę, terminy dostaw produktów.

Monitoringi

Jeżeli oferta zbyt długo nie powstaje lub zbyt długo czekamy na odpowiedź klienta, system może nas o tym alarmować. Dzięki monitoringom nie tracimy leadów, których pozyskanie dużo kosztowało, tylko dlatego, że ktoś czegoś nie dopatrzył.

Wykresy

Lejek sprzedaży, czyli wykres, na którym widzimy, na jakim etapie mamy tematy handlowe o danej wartości. Zbyt mało nowych tematów to ryzyko niedalekiego spadku sprzedaży. Przejrzysty lejek sprzedaży może wyświetlać się np. na pulpicie managera, aby zapewnić bieżący podgląd i możliwość reagowania w porę.

03

Zamknięcie sprzedaży i rozpoczęcie realizacji kontraktu

Jest! Mamy to! Podpisane zamówienie lub umowa z klientem. Handlowiec jest zadowolony, system bs4 core naliczył mu premię i zaktualizował stopień realizacji jego planu sprzedażowego. Teraz zaczynają się schody. Realizacja umowy to szereg działań, jakie powinny podjąć różne osoby z różnych działów. Jeśli ktoś się opóźni, ścieżka krytyczna całego projektu będzie zagrożona. Dobry system workflow jest tutaj kluczem do sukcesu.

W bs4 core w powiązaniu do tematu sprzedażowego osoba odpowiedzialna za projekt otwiera szereg zleceń na poszczególne działy. Dla każdego zlecenia powstaje osobna kartoteka, z terminami, osobą odpowiedzialną z działu, którego dotyczy zlecenie. Oprogramowanie BPM bs4 core może mieć zdefiniowane wiele różnych typów zleceń. Zależnie od typu, w karcie zlecenia do wypełnienia są inne pola, do podpięcia inne pliki, proces może przechodzić przez różne etapy realizacji.

To bardzo ważny, formalny etap otwarcia każdego projektu. Za każdą część prac w projekcie ktoś personalnie musi odpowiadać i mieć określony deadline. W ten sposób eliminujemy rozmycie odpowiedzialność, co ma bezpośredni wpływ na realizację zlecenia w terminie.

Poszczególne osoby odpowiedzialne za zlecenia automatycznie otrzymają powiadomienia i zobaczą nowe prace do wykonania na swoich stronach startowych. System workflow w bs4 core może sam pilnować rozdzielania pracy, przepływu informacji oraz informować o nowych zadaniach, a także pilnować terminowości, np. dzięki monitoringom i powiadomieniom o zbliżającym się deadline’nie.

Automatyzacja

Jeśli masz powtarzalne projekty, w bs4 core możemy zdefiniować ich wzorce. W takim przypadku standardowe projekty będą inicjować od razu zestaw odpowiednich zleceń do wykonania – w efekcie oszczędzasz czas, eliminując zbędne klikanie i wprowadzanie powtarzalnych danych.

04

Zlecenia na prace w poszczególnych działach i koordynacja

W poszczególnych działach kierownicy koordynują prace i widzą na pulpitach bs4 core, kto, co i na kiedy ma do wykonania.

Z kolei z poziomu karty projektu czy tematu sprzedażowego kierownik czuwa nad realizacją i widzi, czy zlecenia związane z projektem są wykonywane na czas. W każdej chwili może wejść w szczegóły dowolnego zlecenia.

Komunikator

Wysyłając komunikaty w bs4 core pracownicy zyskują więcej niż korzystając z innego komunikatora lub telefonu:

  • wysłany komunikat ma powiązanie do zlecenia, projektu lub kontrahenta – wszystkie związane z komunikatem szczegóły są w zasięgu jednego kliknięcia, nie trzeba ich opisywać,
  • do historii komunikacji związanej z konkretnym projektem łatwo wrócić poprzez odpowiednie zestawienie – szybko można sprawdzić co i kiedy było ustalone. To świetne narzędzie do rozwiązywania wszelkich wątpliwości i konfliktów zarówno wewnętrznych, jak i z kontrahentami.

BS4 Mobile

Część osób zaangażowanych w realizację projektu może pracować w terenie. Mamy dla nich dedykowaną aplikację bs4 mobile, w które mogą m.in.:

  • podpinać zdjęcia z pracy w terenie pod poszczególne kartoteki zleceń,
  • potwierdzać na smartfonie wykonanie poszczególnych prac,
  • wygodnie sprawdzą co, gdzie i kiedy jest do wykonania w związku z realizacją zleceń.

05

Zamknięcie i rozliczenie prac

Każde zlecenie realizowane w ramach projektu lub cały projekt może mieć dedykowany etap na rozliczanie prac. W tej fazie odpowiednia osoba lub dział w firmie (np. administracja) obiektywnie i rzetelnie sprawdza poprawność i kompletność protokołów podpiętych pod prace, rozliczenia czasu pracy, zafakturowanie usług.

To ważne, gdyż brak osobnego etapu weryfikacji wykonanej przez niezależną osobę w firmie może skutkować przeoczeniami. To z kolei może spowodować niekompletną dokumentację i straty finansowe.

06

Porównanie systemu workflow bs4 core z typowym programem CRM i oprogramowaniem do zarządzania projektami

Widzisz już, ile możesz zyskać, wybierając system BPM, w którym cały proces od pozyskania do obsługi klienta może odbywać się na jednej platformie? To ogromna oszczędność czasu na przekazywaniu materiałów i informacji czy ewentualnym przepisywaniu ich. To też ciągłość przekazywania wiedzy czy ustaleń (więc nic z etapu procesu sprzedażowego nie ginie po drodze w realizacji), co ma znaczący wpływ na rzetelną i efektywną realizację prac, a także obniżanie kosztów i wzrost zadowolenia klientów. To wygodniejsza praca dla każdego. To prosty dostęp do kluczowych informacji dla managera. To zbieranie pełnych statystyk o procesie – ile te dane są warte przy podejmowaniu ważnych operacyjnych decyzji?

Tak właśnie w bs4 wyobrażamy sobie funkcjonowanie nowoczesnego przedsiębiorstwa – świadome wykorzystanie technologii, aby integrować działalność całej firmy i zawsze dostarczać właściwe dane we właściwym czasie – od informacji potrzebnych do najprostszych działań, aż po decyzje strategiczne.

W systemie workflow bs4 core sprytnie łączymy funkcje wielu aplikacji w jednym systemie. Oferujemy tysiące możliwości ściśle dopasowanych do potrzeb firm, a jednocześnie wdrażamy je stopniowo i szybko. Jak to możliwe? Przede wszystkim technologia low-code umożliwia sprawne dopasowanie funkcji do potrzeb, bez angażowania pracy programistów. Co więcej, poszczególne rozwiązania w bs4 core działają niezależnie, co daje nam możliwość wdrażania tylko tych części, których firma faktycznie potrzebuje lub które są na ten moment najistotniejsze, a następnie dowolnego rozwijania systemu wraz ze wzrostem przedsiębiorstwa.

W efekcie możesz mieć ciastko i zjeść ciastko – wdrażać w firmie rozbudowany system, który będzie sprawnie łączył poszczególne działy, a jednocześnie cieszyć się szybkim, prostym wdrożeniem.