Skip to main content

bs4core

Wysyłka SMS przez SMSapi.pl

SMS to najszybsza i najbardziej skuteczna metoda powiadamiania kontrahentów lub współpracowników.

Platforma bs4 core współpracuje z usługą smsapi.pl w celu wysyłki smsów. Możliwa jest również integracja z innymi operatorami SMS.

Użytkownicy mogą wysyłać smsy na numery telefonów komórkowych wprowadzone w bazie programu bs4 core.

Poza standardową treścią w szablonach wiadomości SMS umożliwiamy użycie tzw. znaczników. W ten sposób ustawiamy, w którym miejscu system powinien wstawić do wiadomości dane z bazy, np. imię kontrahenta, datę czy numer zlecenia.

Przykładowy szablon mógłby wyglądać następująco: „Dzień dobry {:8573}! Twój {:7362} jest gotowy do odbioru w punkcie serwisowym”. To co dla nas jest cyferkami w szablonie, system bs4 rozumie jako znacznik odpowiedniego obiektu z bazy – w podanym przykładzie imię klienta oraz nazwa sprzętu. Wysłana wiadomość będzie wyglądać w tym przypadku następująco: „Dzień dobry Paweł! Twój komputer jest gotowy do odbioru w punkcie serwisowym”.

Dzięki odpowiedniej konfiguracji automatycznych wiadomości SMS, Twoja firma może podnieść poziom obsługi klienta i jednocześnie zaoszczędzić czas pracy na niektórych stanowiskach.

Automatyczna wysyłka sms

Wysyłaj sms ze dowolnego szablonu, a system bs4 core przeprowadzi ją w określonym czasie i okolicznościach, np. przyjęcie zlecenia reklamacyjnego, przeterminowane faktury, wysyłka paczki.

Hurtowa wysyłka sms

Wysyłaj smsy do wybranej przez siebie bazy adresatów, korzystając z modułu mailingu hurtowego.

Doraźna wysyłka sms

Redaguj smsy o dowolnej treści i wysyłaj je do wybranego kontrahenta.

Uwielbiamy modyfikować program pod potrzeby klientów. Wszystko dzięki technologii low-code.