Skip to main content

bs4core

Rejestracja zmian w danych

Każda edycja danych przez użytkownika, np. zmiana adresu kontrahenta, edycja kwoty oferty, zmiana statusu zamówienia – jest rejestrowana w historii zmian. Program bs4 zapisuje kto, co i kiedy zmienił.

Rejestr zmian w danych jest dostępny do poglądu w specjalnych zestawieniach. Można śledzić wszystkie zmiany lub wyłącznie te związane z konkretnym obiektem, np. historia zmian danych konkretnego kontrahenta.

Aby nie przeciążać bazy danych systemu, historia zmian jest regularnie usuwana. Częstotliwość czyszczenia tego rejestru może być indywidualnie skonfigurowana.

Uwielbiamy modyfikować program pod potrzeby klientów. Wszystko dzięki technologii low-code.