Skip to main content

bs4core

Rejestracja zmian w danych

Każda edycja danych przez użytkownika, np. zmiana adresu kontrahenta, edycja kwoty oferty, zmiana statusu zamówienia – jest rejestrowana w historii zmian. Program bs4 zapisuje kto, co i kiedy zmienił.

Rejestr zmian w danych jest dostępny do poglądu w specjalnych zestawieniach. Można śledzić wszystkie zmiany lub wyłącznie te związane z konkretnym obiektem, np. historia zmian danych konkretnego kontrahenta.

Aby nie przeciążać bazy danych systemu, historia zmian jest regularnie usuwana. Częstotliwość czyszczenia tego rejestru może być indywidualnie skonfigurowana.

Skontaktuj się z nami