Skip to main content

bs4core

Edytor kolumn

Możliwość tworzenia własnych kolumn w bs4core jest konsekwencją opcji tworzenia własnych klas i pól, aby odzwierciedlać te elementy w zestawieniach. Pełną dowolność w tworzeniu i dopasowywaniu funkcji oraz elementów w systemie oferujemy spójnie na każdym kroku jego użytkowania.

W zestawieniach oznacza to przejrzystość i czytelność danych oraz wysoką funkcjonalność – każdy użytkownik może z łatwością wyszukać dokładnie to, co jest mu potrzebne do efektywnej pracy.

Kolumny bazujące na polach

Najczęściej zawartość kolumny to zawartość jednego z utworzonych wcześniej pól opisujących obiekt. Jeżeli tworzymy pole “Czy reklamacja została uznana”, które opisuje zlecenie, to możemy od razu stworzyć kolumnę dla tego pola w odpowiednim zestawieniu.

Kolumny mogą przedstawiać zawartość nie tylko pól bezpośrednio opisujących obiekty, przedstawiane w zestawieniu, ale także z innych pól powiązanych z innych klas, np. w zestawieniu reklamacji możemy wyświetlić w kolumnie adres klienta, który zgłosił reklamację lub nazwisko jego key accounta. W tym celu należy korzystać z rekurencyjnego odczytu danych.

Atrybuty dla kolumny

Tworząc kolumnę, określamy kilka jej kluczowych atrybutów:

  • czy ma być edytowalna (wtedy uzyskujemy edytowalne zestawienie z możliwością zapisu zmian w wielu wierszach jednocześnie),
  • czy ma być klikalna jako link prowadzący np. do kartoteki obiektu lub do jakiejś akcji,
  • czy użytkownik będzie mógł według niej sortować lub grupować wyniki w zestawieniu,
  • czy ma mieć podsumowanie na dole (dotyczy kolumn liczbowych).

Kolumna ze zbiorem danych

Kolumna może zawierać zbiór informacji – szereg zdefiniowanych kolumn łączymy w jedną dużą kolumnę z dodaną szatą graficzną, tekstami itp. W ten sposób można zdefiniować w zestawieniach duże pole informacyjne, zawierające w jednej kolumnie wszelkie niezbędne informacje o obiekcie (np. kontrahencie, aktywności).

Wygląd takiej kolumny, może być dynamicznie zmieniany przez program, zależnie od cech obiektu w wierszu. Przykładowo, jeżeli kolumna opisuje aktywność użytkownika, to zależnie od tego czy aktywność jest zadaniem, czy zdarzeniem, które miało miejsce – inne będą szczegóły wyświetlane w kolumnie (np. planowany termin wykonania – ma go zadanie, zdarzenie nie).

Grafika w kolumnie

Kolumna, która wyświetla zbiór różnych danych, może również zawierać grafiki np. zdjęcia produktów, czy awatar użytkownika.

Kolumna obliczalna

W bs4 core możemy zdefiniować kolumnę liczbową, której zawartość będzie dynamicznie wyliczania na podstawie wzoru i wartości w innych kolumnach w zestawieniu.

W ten sposób można np. obliczać i wyświetlać cenę po rabacie, wysokość marży, kwotę netto, brutto, w innej walucie.

Kolumna z triggera

Jeżeli zawartość kolumny, szczególnie liczbowa, ma zostać wyliczona według zaawansowanych reguł, sprawdzając szereg dodatkowych liczb i warunków w systemie, można podłączyć kolumnę pod własny trigger bs4.

Wtedy liczba lub tekst wyświetlany w kolumnie, dla każdego wiersza będzie indywidualnie wyliczonym triggerem, odpalonym w czasie rzeczywistym.

W ten sposób możemy np. podawać w w kolumnie indywidualną cenę produktu czy usługi dla konkretnego klienta, wyliczoną automatycznie na podstawie szeregu warunków, które kontrahent musi spełniać, żeby dostać rabaty.

Kolumna z opcją zestawienia

Każde zestawienie może mieć dedykowane menu, które pozwala wykonywać różne polecenia na zaznaczonych wierszach zestawienia – np. skasować rekord, zmienić pole opisujące obiekty (np. status zlecenia serwisowego). 

Jeżeli minimalizacja kliknięć jest naszym priorytetem, można skonfigurować kolumnę, która będzie mieć link lub ikonę wykonującą analogiczną opcję, ale wyłącznie na wierszu, przy którym kliknęliśmy.

Edytory kolumn są świetnym narzędzie do skracania ścieżki dostępu do danych oraz do ich edycji.

Zmieniaj kolejność kolumn

Chwyć i przeciągnij kolumnę w miejsce, które bardziej Ci odpowiada. Później zdecyduj, czy zapisać zmieniony układ.

Każdy użytkownik może wybrać, w jakiej kolejności mają wyświetlać się kolumny w jego zestawieniach.

Pokazuj i ukrywaj kolumny

Wyświetlaj tylko to, co jest Ci potrzebne do efektywnej pracy. Jednym kliknięciem zdecyduj, czy zapisać zmieniony widok kolumn w zestawieniu.

Każdy użytkownik może wybrać, które kolumny chce widzieć po wejściu do zestawienia.

Dopasowuj szerokość do treści

Zachowaj czytelność wyświetlania zarówno krótkich informacji, jak i kolumn o rozbudowanej treści. Skorzystaj z możliwości zmiany szerokości kolumn zestawienia i zapisz je, by korzystać z tego widoku następnym razem.

Uwielbiamy modyfikować program pod potrzeby klientów. Wszystko dzięki technologii low-code.