Skip to main content

Dedykowane oprogramowanie dla firm rekrutacyjnych

Dzięki gromadzeniu informacji o klientach oraz kandydatach – ich historii kontaktu – agencja rekrutacyjna dysponuje większą wiedzą na temat wymagań i preferencji, dzięki czemu może tworzyć lepiej dopasowane oferty i projekty rekrutacyjne.

Zarządzanie procesami rekrutacyjnymi

System umożliwia zarządzanie wieloma projektami (nie tylko rekrutacjami, ale również szkoleniami, sesjami AC/DC, Employer Branding itp.). Wszystko odbywa się za pomocą indywidualnie skonfigurowanych typów zleceń. Można stworzyć zróżnicowane rodzaje zleceń składających się z różnych faz i pól dostępnych dla zaangażowanych w dany projekt użytkowników systemu. A po zakończeniu pracy nad projektem można w każdej chwili w łatwy sposób powrócić do jego szczegółów.

Jak może wyglądać przykładowy proces prowadzony za pośrednictwem bs4 core?

Osoba odpowiedzialna za pozyskanie klienta dla agencji za pośrednictwem bs4 core prowadzi całą historię kontaktu z klientem od pierwszego telefonu aż po spotkanie oraz przygotowanie ostatecznej oferty wraz z umową. Pomaga w tym zdefiniowany wcześniej proces handlowy, zawierający w sobie odpowiednie etapy, dzięki którym zarządzający przedsiębiorstwem mogą analizować wyniki sprzedażowe. Z sukcesem zakończone rozmowy handlowe skutkują złożeniem zamówienia na prowadzenie rekrutacji lub też innego projektu z zakresu HR.

Gdy Klient zamawia określony projekt lub podpisuje umowę, do systemu bs4 wpisywane są wszystkie wymagane dane powiązane z konkretnym tematem sprzedażowym (nazwa stanowiska, liczba wakatów, lokalizacja, wytyczne do procesu itd.).

Osoba odpowiedzialna za realizację sprzedaży posiada stały podgląd wszystkich prac (ich status i historię). Może być też na bieżąco informowana o zmianach i postępach w projekcie przy pomocy powiadomień, np. komunikatów systemowych.

Wprowadzone zlecenie może być przydzielone do danego rekrutera lub grupy rekruterów.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację (lub też inny typ projektu) gromadzą w ramach zlecenia wszystkie kluczowe informacje, takie jak:

Stworzone oferty pracy

Źródła, z jakich pozyskują kandydatów

Zestawienie wszystkich kandydatów biorących udział w rekrutacji w podziale na fazę oraz ocenę

Kwestionariusze z rozmów

Wszystkie inne kluczowe dane

W zależności od konfiguracji systemu rekruter może udostępnić dane wytypowanych do dalszych etapów kandydatów klientowi poprzez zewnętrzną platformę (klient otrzymuje swój indywidualny login i hasło) lub też wysłać rekomendacje kandydatów (korzystając z gotowych szablonów) za pomocą wbudowanej w system poczty e-mail.

W zależności od decyzji klienta kandydaci mogą zostać powiadomieni o odrzuceniu ich kandydatury lub też mogą otrzymać propozycję zatrudnienia. Proces może odbywać się w pełni automatycznie.

Informacje o zatrudnieniu

Oprogramowanie daje również możliwość rejestrowania formy oraz czasu zatrudnienia pracowników – szczególnie istotne dla agencji pracy tymczasowej. Dzięki temu użytkownik otrzymuje informacje o stanie aktualnego zatrudnienia u wybranego klienta, dzięki czemu może monitorować status podpisanych umów i odpowiednio wcześniej je przedłużyć.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych w oprogramowaniu dla rekruterów jest kluczowym aspektem, ze względu na wrażliwą naturę przetwarzanych informacji, takich jak dane osobowe kandydatów i pracowników. Oprogramowanie rekrutacyjne bs4 oferuje zaawansowane mechanizmy ochrony, w tym zgodności z regulacjami prawnymi, takimi jak RODO czy logowanie dwuskładnikowe, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Finanse i faktury

Po zakończeniu procesu rekrutacji dla klienta wystawiana jest faktura, która zostaje powiązana z kontrahentem oraz projektem – dzięki temu możemy w szeroki sposób analizować wyniki finansowe agencji.

Baza kandydatów

W ramach prowadzonej bazy kandydatów dostępna jest rozbudowana wyszukiwarka, za pomocą której możemy selekcjonować dane po wielu różnych kryteriach. System daje duże możliwości w personalizowaniu wyglądu wyszukiwarki oraz pól, po jakich można filtrować dane.

Kartoteka kandydata

W bs4 core przechowywane są szczegółowe informacje o kandydatach, tj. dane teleadresowe, wykształcenie, kursy, historia zatrudnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych, dokumenty. W kartotece kandydata użytkownik systemu ma dostęp do historii kontaktu i procesów rekrutacyjnych, w jakich kandydat brał udział oraz całej korespondencji mailowej i SMS.

Szablony dostępne w bs4 core

Dodatkowo w systemie można zdefiniować wiele różnych szablonów. Mogą to być szablony wiadomości e-mail o wynikach procesu rekrutacyjnego (istnieje możliwość wysyłania automatycznie lub ręcznie), szablony umów, kwestionariuszy oraz raportów rekrutacyjnych, które będą udostępniane klientom.

Komunikacja SMS

Użytkownik systemu otrzymuje również możliwość skorzystania z bramki SMS, za pomocą której może wysyłać zbiorcze wiadomości do zarejestrowanych w systemie potencjalnych lub bieżących kandydatów, korzystając ze wcześniej przygotowanych szablonów.

Nasi Klienci

Grupa HRC logo

Grupa HRC

Agencja z branży HR, oficjalny członek CFR Consulting Group.

Inwemer logo

Inwemer System

Szeroki zakres usług porządkowych, ochrony osób i mienia, szkoleniowych, Agencji Pracy Tymczasowej.