Skip to main content

bs4core

Blokady filtrów w zestawieniach

Do przejrzystych dynamicznych zestawień w bs4 core dodatkowo oferujemy blokady filtrów. Dowolny filtr w zestawieniu może zostać zablokowany na konkretnej wartości, co sprawia, że grupa użytkowników, do których przypisana jest ta blokada, widzi tylko rekordy spełniające warunek zdefiniowany w zablokowanym filtrze.

  • Steruj dostępem do informacji dzięki blokadom filtrów.
  • Oszczędzaj czas na filtrowaniu danych – konfigurujemy gotowe zestawienie z najczęściej wykorzystywanymi przez danego użytkownika filtrami.
  • Zestawienia stają się jeszcze bardziej przejrzyste – każdy użytkownik widzi tylko co, co faktycznie jest mu potrzebne.
  • Wprowadzaj spersonalizowane filtry, aby następnie używać ich jako blokad.

Biznesowe przykłady zestawień skonfigurowanych z blokadami filtrów

Powiązane tematy handlowe

Handlowcy widzą w zestawieniu ofert tylko tematy handlowe, które są do nich przyporządkowane.

Fazy zlecenia

Osoba odpowiedzialna za rozpatrywanie nowych reklamacji widzi wyłącznie zlecenia, których faza jest ustawiona jako “nowe do rozpatrzenia”.

Czas wykonania zadań

Pracownik widzi tylko zadania do wykonania w najbliższych 7 dniach.

Przeterminowane faktury

W zestawieniu dla windykatora wyświetlane są wyłącznie faktury przeterminowane o więcej niż 14 dni.

Przykładowe zastosowanie blokad filtrów poza zestawieniami

Czas trwania zlecenia

W elementach formularzy zawierających zestawienia np. na pulpicie managera – zestawienie zleceń, które są rozpatrywane dłużej niż 3 dni.

Wartości netto sprzedaży

W monitoringach – automatyczne śledzenie wartości netto sprzedaży w ostatnich 7 dniach – jeśli jest poniżej planu, odpowiednie osoby dostają powiadomienie.

Najbliższe urlopy

W znacznikach – zestawienie urlopów nadawcy e-maila w najbliższych 14 dniach w stopce wiadomości.

Co jeszcze zyskujemy przez zastosowanie blokad filtrów w zestawieniach?

Zwiększenie wygody użytkowników

Użytkownicy nie muszą pracować na jednym, zbiorczym zestawieniu i każdorazowo ręcznie ustawiać filtry.

  • Zestawienie wszystkich aktywności można rozbić na kilka zestawień, z których każde ma blokadę po innym rodzaju aktywności. Uzyskujemy osobną zakładkę z zestawieniem wizyt handlowych, osobną z serwisem, osobną z administracją.
  • Zestawienie faktur można rozbić na dwa zestawienia – wszystkich i tylko przeterminowanych. Dodatkowo włączenie licznika może od razu dostarczać informację czy są jakieś przeterminowane faktury.

Bezpieczeństwo

Jeżeli nie chcemy, aby część użytkowników widziała wszystkie dane, to blokady filtrów doskonale ograniczają widoczność informacji.

Często występuje potrzeba, aby handlowcy widzieli tylko przypisanych do siebie klientów albo aktywności zarejestrowane osobiście.

Blokady mogą być stałe

Użytkownicy nie muszą pracować na jednym, zbiorczym zestawieniu i każdorazowo ręcznie ustawiać filtry.

Blokady mogą być edytowalne

Użytkownik domyślnie po wejściu w zestawienie ma blokadę, ale może ją sobie wyłączyć lub edytować filtr.

Blokady mogą być globalne

Obowiązują wtedy we wszystkich zestawieniach w programie.

Blokady mogą być lokalne

Obowiązują tylko dla danej strony.

Wartości, które blokujemy w filtrze, mogą być stałymi wariantami z list, wartościami tekstowymi, liczbami. Można stosować też dynamiczne wartości w blokadach (np. z triggerów), np. aby uzyskać zestawienie reklamacji, których realizacja trwa zbyt długo, w porównaniu do czasu określonego w SLA dla danego klienta.

Blokady filtrów w połączeniu z edytorem filtrów to potężne narzędzie w rękach wdrożeniowca systemu bs4 – konfigurujemy dowolne filtry danych gromadzonych w systemie, które następnie możemy wykorzystywać jako blokady. Możliwości tego narzędzia są ograniczone wyłącznie przez Twoją wyobraźnię!

Uwielbiamy modyfikować program pod potrzeby klientów. Wszystko dzięki technologii low-code.