Skip to main content

bs4core

Kanban

W systemie bs4 core umożliwiamy zarządzanie pracą w wygodnej i graficznie przystępnej formie tablicy kanban.

Wystarczy jedno spojrzenie, aby zorientować się w postępach prac, procesów, kontaktach z klientami, w zadaniach, które czekają na swoją kolej lub dostarczenie materiałów.

Wystarczy przeciągnąć element, aby zmienić jego status. To świetne narzędzie do szybkiej i wygodnej pracy z wieloma obiektami podzielonymi na kategorie (np. zadania do wykonania, w realizacji, wykonane).

Przeciągnij i upuść

Zaletą tablicy kanban jest przede wszystkim intuicyjność, prosta obsługa i przejrzystość.

Rekordy przesuwa się między poszczególnymi kolumnami w systemie drag&drop – wystarczy kliknąć, przytrzymać i przeciągnąć konkretny element, a system automatycznie zweryfikuje, czy jest to możliwe i zmieni status.

To najszybsza forma modyfikacji i prezentacji danych z podziałem na kategorie.

Wiele zastosowań

Wysokie możliwości konfiguracji umożliwiają nam implementację tablicy kanban na wiele sposobów – nie tylko do zarządzania zadaniami w zespole, ale np. do obsługi klientów.

Takie rozwiązanie może służyć do potwierdzania udziału w wydarzeniu. Wtedy poszczególne kolumny to: osoby, które potwierdziły udział, te, które odmówiły, te, z którymi trzeba się jeszcze skontaktować.

Może to być także tablica porządkująca klientów według etapu procesu sprzedażowego. Przykładowe kolumny: skorzysta/zastanawia się/wymaga kontaktu/odmówił.

Handlowiec zyskuje w ten sposób wygodne narzędzie pracy i jednocześnie tworzy dla swojego przełożonego przejrzysty widok postępów.

Najważniejsze dane pod ręką

Widok kanban może zawierać także dodatkowe informacje (np. w przypadku klientów – dane kontaktowe), aby skracać drogę dostępu do informacji i ograniczać ilość kliknięć w systemie.

Kanban to jeden przejrzysty widok do efektywnej pracy – poza etapami i statusami elementów, widać także dane potrzebne do kolejnych zadań, np. numer telefonu czy bezpośredni odnośnik do powiązanego projektu.

Automatyzacje czynności

Dodatkowo, w bs4 core możemy konfigurować różnego typu automatyzacje do tablicy kanban.

Przykładowo, kiedy handlowiec przesunie danego klienta do kolumny ‘skorzysta z oferty’, system może automatycznie wygenerować ofertę, w której dynamicznie podstawione zostaną dane z kartoteki kontrahenta.