Skip to main content
Kobieta i mężczyzna, którzy przebywają w budynku organizacji pozarządowej. Są w stowarzyszeniu wolontariuszy.

Od organizacji zdrowotnych i charytatywnych, przez kulturalne, po fundacje dla zwierząt – każda z tych instytucji ma na celu poprawę jakości życia oraz wsparcie różnych grup społecznych. Zadania i projekty takich działalności wymagają dużo nakładów pracy, czasu i energii. Organizacje non-profit coraz częściej korzystają z zaawansowanego oprogramowania w celu efektywniejszego zarządzania, komunikacji i zbierania funduszy.

Non-profit — co to, misja i cele organizacji

Organizacja non-profit, często określana jako organizacja pozarządowa (NGO) to podmiot, który działa w celu realizacji misji społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, religijnej lub humanitarnej, zamiast generowania zysków dla swoich właścicieli lub udziałowców. Przykłady organizacji non-profit obejmują fundacje, stowarzyszenia i niektóre instytucje edukacyjne i religijne. Organizacje non-profit zazwyczaj mają status prawny, który może zapewniać zwolnienia podatkowe, możliwość ubiegania się o granty oraz przyjmowanie darowizn od osób prywatnych i korporacji. Pieniądze zarobione przez organizację są ponownie wykorzystywane na jej działalność i rozwój, a nie są wypłacane jako zyski dla członków, zarządu czy pracowników.

Zadania i role organizacji non-profit w społeczeństwie

Organizacje zdrowotne

Organizacje pozarządowe te zajmują się poprawą zdrowia oraz jakości życia i wsparciem dla osób chorych. Oferują one wsparcie medyczne, rehabilitacyjne czy pomoc psychologiczną i socjalną. Pomoc dostają zarówno beneficjenci, jak i ich rodziny.

  • Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą jest organizacją dedykowaną osobom z mukowiscydozą. Organizują warsztaty, spotkania edukacyjne oraz wsparcie psychologiczne dla pacjentów i ich rodzin. Zapewniają sprzęt medyczny i biorą udział w poszukiwaniu dawców. Ponadto promują badania naukowe i współpracują z placówkami medycznymi w celu poprawy opieki nad chorymi.
  • Puckie Hospicjum Pw. Św. Ojca Pio to organizacja założona przez ks. Jana Kaczkowskiego, która oferuje kompleksową opiekę hospicyjną dla osób nieuleczalnie chorych. Oprócz opieki medycznej, hospicjum zapewnia również wsparcie psychologiczne i duchowe. Pobyt w Hospicjum Stacjonarnym opieka Hospicjum Domowego oraz Poradni Medycyny Paliatywnej są bezpłatne.

Organizacje charytatywne

Są to organizacje, które zbierają fundusze na cele dobroczynne i pomocowe. Przykłady obejmują:

  • Caritas Polska prowadzi działania charytatywne i pomoc humanitarną na rzecz osób potrzebujących, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Jest to duszpasterska instytucja charytatywna Kościoła Katolickiego. Działa zarówno w Polsce, jak i za granicą, na rzecz walki z głodem, migrantów i uchodźców, rodzin, seniorów czy osób bezdomnych.
  • Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizuje zbiórki pieniędzy na rzecz zakupu sprzętu medycznego. Ponadto, przyłącza się do akcji pomocowych — klęski żywiołowe, kryzysy humanitarne, wojny czy akcje społeczne. W tym roku odbył się już 32. Finał WOŚP, na którym zebrało prawie 282 mln zł.

I wiele innych…

Wyzwania i bariery w działaniu organizacji non-profit

1. Niskie dotacje i problemy finansowe
Jak sama nazwa mówi: organizacje non-profit nie tworzą zysku. A więc brak dochodów, poleganie na darowiznach i grantach sprawia problemy. Konkurencja o fundusze jest intensywna, co zwiększa presję na efektywność. Dlatego największym wyzwaniem jest udoskonalanie działań, które zachęcą do większego wsparcia zbiórek. 

2. Widoczność NGO i komunikacja z interesariuszami
Wiele organizacji non-profit zmaga się z niską świadomością społeczną na temat swojej działalności. Skuteczna komunikacja z darczyńcami i społecznością nie musi być trudna. Rozwiązaniem obydwóch problemów jest opracowanie dobrej kampanii mailingowej oraz dbałość o relacje z obecnymi darczyńcami. Wysyłaj podziękowania, zaproszenia, biuletyny, a nazwa Twojej organizacji stanie się rozpoznawalna.

3. Wyzwania technologiczne
Brak dostępu do nowoczesnych narzędzi może ograniczać efektywność działania organizacji non-profit. Pomocna w tej kwestii jest technologia low code. Oprogramowanie low code to tanie i proste narzędzie dla organizacji pozarządowych. Przykładem jest bs4 agape, najnowsze oprogramowanie dla NGO, która dostosowuje się do działalności danego stowarzyszenia. 

Najnowsze oprogramowanie dla NGO

bs4 agape pozwala zarządzać relacjami z darczyńcami, wolontariuszami i beneficjentami umożliwiając śledzenie interakcji, fundraising oraz personalizowanie komunikacji. Takie działania zwiększają zaangażowanie i lojalność interesariuszy.

Program automatyzuje procesy związane z raportowaniem darowizn, co ułatwia prowadzenie kampanii zbierania funduszy. Oferowane narzędzia komunikacyjne, takie jak hurtowe wysyłki maili i SMS, integracje z aplikacjami GetResponse, pakietami Google czy Microsoft ułatwiają dobre przygotowanie i realizacje kampanii. 

Oprogramowanie pozwala również na uporządkowanie danych, ułatwiając dostęp do informacji poprzez zbudowane kartoteki i zestawienia. Może prowadzić to do analiz i raportów, umożliwiając podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

Procesy administracyjne zajmują bardzo dużo czasu. Program bs4 redukuje czas poświęcony na ręczne zadania. Raz wprowadzone dane do systemu, dopasowują się do innych wykonywanych czynności. Przykładem są znaczniki szablonów do maili.

Bezpieczeństwo organizacji non-profit w erze cyfrowej

Stowarzyszenia muszą inwestować w zabezpieczenia, aby chronić informacje o darczyńcach i beneficjentach przed cyberatakami. Wyzwania obejmują konieczność ochrony wrażliwych danych. Oprogramowanie musi zapewniać zgodność z RODO, zgodność z aktualnymi udzielonymi zgodami przez interesariuszy, a także dostosowywać uprawnienia do użytkowników. Dodatkowym zabezpieczeniem Twojej działalności w systemie bs4 jest możliwość rejestrowania wszystkich automatycznych akcji oraz tych wykonywanych przez użytkowników. 

Podsumowanie

Organizacje non-profit działają, aby pomagać innym. Nie kierują się zyskiem. Oprogramowanie powinno mieć za zadanie wspierać ich pracę. Pomaga zarządzać danymi, optymalizować procesy i komunikować się z darczyńcami. Dzięki temu mogą lepiej realizować swoją misję i cele społeczne. W przyszłości organizacje, które skutecznie wdrożą innowacyjne rozwiązania i będą inwestować w cyfryzację, zyskają przewagę konkurencyjną.