„Cenimy sobie również bieżącą i sprawną współpracę z indywidualnym opiekunem, który swoim doświadczeniem wspomaga nas nie tylko w codziennej pracy z zakupionym oprogramowaniem, ale także dopasowuje i rozszerza jego funkcjonalności według naszych bieżących potrzeb.”

– Magdalena Czerwińska-Wyraz, Wiceprezes Zarządu Głównego PTWM

Rabka-Zdrój, 22.04.2020r.

Referencje

PTWM jest najstarszą i największą w Polsce organizacją, która działa na rzecz chorych na mukowiscydozę. Towarzystwo zostało powołane w 1987r. z inicjatywy osób, które codziennie wspólnie walczą o zdrowie i życie chorych na mukowiscydozę: lekarzy i rodziców chorych dzieci. Naszą misją jest wsparcie chorych na mukowiscydozę i ich rodzin w walce o godne i jak najdłuższe życie. OD 2004r. PTWM posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), który uprawnia do otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych. PTWM jest członkiem i aktywnie uczestniczy w pracach Światowego i Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy oraz jest członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy.

Zakup oprogramowania CRM bs4 był podyktowany potrzebą wprowadzenia zmian w zarządzaniu projektami pomocowymi realizowanymi przez Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, w szczególności dostępem do danych i ujednoliceniem procesów, w które zaangażowani są nasi pracownicy. Podstawowym problemem wydawało się znalezienie systemu, który odpowiadałby specyfice działalności organizacji pożytku publicznego. Szukaliśmy rozwiązania “szytego na miarę”, które jednocześnie będzie w elastyczny sposób odpowiadało na zmieniające się potrzeby naszej organizacji. Współpraca z firmą bs4 business solutions sp. z o.o. pozwoliła na opracowanie i rozwinięcie takiego narzędzia, które usprawniło naszą pracę w tym procesy analityczne, ułatwiło sprawny przepływ informacji oraz uporządkowało dane, na których pracujemy. Cenimy sobie również bieżącą i sprawną współpracę z indywidualnym opiekunem, który swoim doświadczeniem wspomaga nas nie tylko w codziennej pracy z zakupionym oprogramowaniem, ale także dopasowuje i rozszerza jego funkcjonalności według naszych bieżących potrzeb.

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą rekomenduję zarówno samo oprogramowanie, jak i firmę bs4 business solutions sp. z o.o. ul. Juliusza Słowackiego 35/, 60-824 Poznań, jako rzetelnego partnera i dostawcę oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności.

ul. Prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój
tel. 18 267 60 60 wew. 331, 342, e-mail: poczta@ptwm.org.pl
NIP: 7350027693, REGON: 001280740
Bank: PKO BP S.A. o/Rabka Zdrój [PLN]: 49 1020 3466 0000 9302 0002 3473, BIC (SWIFT): BPKOPLPW, [EUR]: PL 84 1020 3466 0000 9802 0007 0128
www.oddychaj.pl