Skip to main content

Stoisz przed wyborem sposobu realizacji projektu informatycznego? Z tego artykułu dowiesz się, jakie są zalety i ograniczenia w wykorzystaniu platform low-code.

Czym są platformy low-code?

Platformy low-code to narzędzia programistyczne, które pozwalają na tworzenie aplikacji za pomocą wizualnego interfejsu z minimalną ilością kodu. 

Są one zwykle przeznaczone dla programistów, którzy niekoniecznie są ekspertami w danym języku programowania, a także dla użytkowników biznesowych, którzy chcą tworzyć aplikacje bez konieczności angażowania zespołu IT. 

Platformy low-code oferują szereg narzędzi i funkcjonalności, takich jak:

 • edytory drag-and-drop, 
 • automatyczne generowanie kodu
 • i gotowe szablony.

Zalety platform low-code

 • Szybki czas wdrożenia: Tworzenie aplikacji za pomocą platform low-code jest zwykle szybsze niż tradycyjne programowanie. To pozwala firmom szybciej wprowadzać innowacje i reagować na zmiany rynkowe.
 • Wsparcie dla użytkowników biznesowych: Platformy low-code pozwalają użytkownikom biznesowym na tworzenie aplikacji bez konieczności angażowania zespołu IT. To pozwala na szybsze wdrażanie rozwiązań, a także na usprawnienie komunikacji między zespołami IT i biznesowymi.
 • Łatwe utrzymanie: Dzięki minimalnej ilości kodu, aplikacje stworzone za pomocą platform low-code są łatwiejsze w utrzymaniu. Zmiany można wprowadzać szybko i bez większego ryzyka, że coś zostanie przypadkowo zepsute.
 • Zwiększenie produktywności: Platformy low-code pozwalają programistom na automatyzację wielu rutynowych zadań, takich jak generowanie kodu lub testowanie aplikacji. To pozwala na zwiększenie produktywności i skupienie się na tworzeniu bardziej skomplikowanych rozwiązań.

Ograniczenia platform low-code

 • Brak pełnej kontroli nad kodem: chociaż platformy low-code umożliwiają łatwe tworzenie aplikacji, często nie ma pełnej kontroli nad kodem. W przypadku bardziej skomplikowanych funkcjonalności lub integracji z innymi systemami może to prowadzić do ograniczeń i trudności w modyfikacji kodu.
 • Ograniczona elastyczność: platformy low-code oferują gotowe komponenty i moduły, ale nie zawsze są one dostosowane do indywidualnych potrzeb organizacji. W przypadku braku dostosowania konieczne może być użycie bardziej zaawansowanych narzędzi, które wymagają wiedzy programistycznej.
 • Ograniczone możliwości skalowania: w przypadku dużych projektów lub organizacji, które szybko się rozwijają, mogą pojawić się trudności ze skalowaniem aplikacji stworzonej przy użyciu platform low-code. Konieczne może być wtedy przepisanie aplikacji na bardziej zaawansowaną technologię lub użycie bardziej skomplikowanych narzędzi programistycznych.
 • Problemy z bezpieczeństwem: chociaż platformy low-code oferują szybszy czas wdrożenia i niższe koszty, mogą również wprowadzać nowe zagrożenia związane z bezpieczeństwem aplikacji. Gotowe komponenty i moduły mogą mieć luki w zabezpieczeniach, które zostaną przeniesione na tworzone aplikacje, co zwiększa ryzyko ataków i naruszeń bezpieczeństwa danych.

Podsumowanie i wyniki badań

Podsumowując, analiza zalet i ograniczeń platform low-code wskazuje, że korzystanie z tych rozwiązań może przynieść wiele korzyści dla organizacji i zespołów deweloperskich. Dzięki 

 • możliwościom szybkiego tworzenia aplikacji, 
 • łatwej integracji i automatyzacji procesów, 
 • zmniejszeniu kosztów oraz 
 • poprawie efektywności pracy, 

low-code stało się popularne wśród firm na całym świecie.

Chociaż istnieją pewne ograniczenia związane z tymi platformami, takie jak: 

 • brak pełnej kontroli nad kodem, 
 • konieczność korzystania z gotowych modułów i 
 • ograniczenia w zakresie zaawansowanych funkcjonalności, 

to jednak wyniki badań pokazują, że korzyści z wykorzystania low-code przeważają nad jego wadami.

Wyniki badań – platformy low-code

Badania pokazują, że wykorzystanie platform low-code może przynieść szereg korzyści biznesowych, w tym przede wszystkim znaczne oszczędności czasu i kosztów. Według raportu firmy Forrester

organizacje korzystające z narzędzi low-code osiągają średnio 6-krotnie szybszy zwrot z inwestycji (ROI) niż te, które korzystają z tradycyjnych metod programowania.

Dodatkowo, zastosowanie platform low-code może znacznie zwiększyć produktywność zespołów programistów i zapewnić łatwiejsze zarządzanie projektami. W badaniach przeprowadzonych przez Gartner, 

firmy korzystające z narzędzi low-code zgłaszały średnio o 50% mniej błędów programistycznych w porównaniu z tradycyjnymi metodami programowania.

Zastosowanie low-code może również pomóc w szybszym wdrożeniu aplikacji, co jest kluczowe dla wielu firm. Badania pokazują, że 

dzięki temu podejściu czas potrzebny na rozwój i wdrożenie aplikacji może zostać skrócony nawet o 90%.

Ostatecznie, korzyści wynikające z wykorzystania low-code zależą od indywidualnych potrzeb i celów firmy, jednak badania pokazują, że podejście to może przynieść realne korzyści dla biznesu.