Skip to main content

Zyskując na popularności w ostatnich latach, technologia low-code zaczyna dominować w branży IT, stając się coraz bardziej powszechną w biznesie. To podejście do tworzenia oprogramowania minimalizuje konieczność pisania kodu i zwiększa efektywność procesu tworzenia aplikacji.

W tym artykule prześledzimy, jak rozwija się low-code w branży IT na podstawie danych statystycznych.

Metodologia badań

W celu zbadania rozwoju low-code w branży IT, przeprowadzono badanie rynku i wykorzystano różne źródła danych, w tym raporty branżowe, badania opinii publicznej oraz dane o przychodach firm. Analizowano również trendy w wyszukiwaniach w Internecie oraz publikacje naukowe.

Wyniki

Poniżej wskażemy cztery źródła danych wskazujące dynamikę rozwoju low-code w sektorze informatycznym.

Ekspansja technologii low-code w branży IT

Według raportu Forrester Research z 2021 roku, rynek low-code rośnie w tempie około 23% rocznie i ma szacunkową wartość 13,8 miliarda dolarów w 2021 roku. 

Przewiduje się, że do 2025 roku 75% przedsiębiorstw będzie korzystać z platform low-code.

Przewidywany wzrost rynku low-code i no-code do 2025 roku

Według raportu MarketsandMarkets rynek low-code i no-code będzie rósł z wartości 13,2 miliarda dolarów w 2020 roku do 45,5 miliarda dolarów 2025 roku, co stanowi roczny wzrost o 28,1%.

Raport ten wskazuje, że głównym motorem wzrostu rynku jest zapotrzebowanie na szybsze i bardziej efektywne tworzenie aplikacji biznesowych.

Low-code w branży IT jako klucz do szybkości biznesu

Zgodnie z raportem The State of Low-Code Development opublikowanym przez OutSystems w 2021 roku, 94% respondentów uważało, że low-code jest ważne dla ich biznesu.

W raporcie tym zwraca się uwagę na to, że coraz więcej firm korzysta z low-code jako sposobu na zwiększenie szybkości i elastyczności w tworzeniu aplikacji.

Przyszłość należy do low-code

Według raportu od firmy Gartner do 2024 roku 75% dużych przedsiębiorstw będzie korzystać z low-code do tworzenia aplikacji, w porównaniu do 44% w 2020 roku.

Gartner przewiduje również, że do 2025 roku 70% przedsiębiorstw będzie korzystać z platform no-code lub low-code.

W analizie trendów w wyszukiwaniach w Internecie za pomocą Google Trends, widzimy, że zainteresowanie low-code zaczyna rosnąć od 2017 roku, a od 2020 roku widoczny jest wyraźny wzrost.

Podsumowanie

Według analizy danych statystycznych, low-code jest rozwijającą się technologią, która ma duży wpływ na biznes i branżę IT. Rynek low-code rośnie w tempie około 23% rocznie i przewiduje się, że do 2025 roku 75% przedsiębiorstw będzie korzystać z platform low-code. 

Głównym motorem wzrostu rynku jest zapotrzebowanie na szybsze i bardziej efektywne tworzenie aplikacji biznesowych. Wraz z rosnącą popularnością low-code w branży IT, firmy coraz częściej korzystają z tej technologii jako sposobu na zwiększenie szybkości i elastyczności w tworzeniu aplikacji.

Prognozy na przyszłość są również optymistyczne, a low-code przewidywany jest jako narzędzie, które coraz bardziej dominować będzie proces tworzenia oprogramowania.