Skip to main content

Czas to jeden z najcenniejszych zasobów, których nie można odzyskać. W dzisiejszym dynamicznym świecie edukacji i szkoleń, firmy szkoleniowe muszą szybko dostosowywać się do zmieniających się potrzeb uczestników oraz rosnących oczekiwań dotyczących personalizacji i interaktywności. Implementacja low-code w branży szkoleniowej staje się kluczem do skutecznej adaptacji do tych wyzwań. Ten artykuł będzie o tym, jak CRM w branży szkoleniowej typu low-code może przyczynić się do sukcesu firm oferujących szkolenia stacjonarne i online. 

CRM w branży szkoleniowej wykorzystujący low-code – na czym to polega?

Platformy low-code to narzędzia programistyczne umożliwiające szybkie tworzenie aplikacji. Przykładem takiej platformy jest bs4 mentor, CRM w branży szkoleniowej, który łączy funkcje wielu programów, zwiększając efektywność zarządzania szkoleniami.

Raport Gartnera z 2020 roku przewiduje, że do 2024 roku, ponad 65% aplikacji w przedsiębiorstwach będzie rozwijanych za pomocą platform low-code/no-code. 

Automatyzacja powtarzalnych czynności 

Pierwszym krokiem w rewolucji low-code jest automatyzacja powtarzalnych czynności w branży szkoleniowej. Dzięki funkcjom systemu bs4 mentor takie zadania, jak generowanie certyfikatów, wysyłanie przypomnień czy masowa wysyłka e-maili, są automatyczne.

Możemy wygenerować i wysłać taki certyfikat dla każdego z uczestników za pomocą jednego kliknięcia, dodając go do wiadomości e-mail skierowanej do kursanta. Możliwe jest również przechowywanie kopii tego certyfikatu w plikach uczestnika.

Wszystkie te działania zostają zarejestrowane w historii zdarzeń danego kontaktu, a my zawsze mamy możliwość przejrzenia ich na osi czasu. Takie podejście pozwala zaoszczędzić czas, który można przeznaczyć na ważniejsze zadania, a także ograniczyć możliwość błędów. 

Dostęp do aktualnych informacji 

Zarządzanie dostępnością sal, trenerów i innych zasobów to kolejna korzyść wynikająca z wykorzystania low-code. System bs4 mentor umożliwia łatwy dostęp do najnowszych informacji o tych elementach, zapewniając efektywne zarządzanie zasobami w branży szkoleniowej. 

Oszczędność czasu przez lepszą organizację 

Platformy low-code w branży szkoleniowej mogą przyczynić się do oszczędności czasu przez lepszą organizację. Oprogramowanie bs4 mentor zapewnia skuteczną koordynację działań, automatyzując procesy, takie jak planowanie szkoleń czy zarządzanie komunikacją e-mail. Automatyczne generowanie ofert, tworzenie szablonów e-mail czy certyfikatów, a także łatwe wyszukiwanie informacji to tylko niektóre z funkcji, które skracają czas wykonywania poszczególnych zadań. 

Rozważmy na przykład firmę, która prowadzi różne szkolenia zarówno dla swoich pracowników, jak i dla zewnętrznych klientów. Zobaczmy, jak CRM dostosowany do branży szkoleniowej może zwiększyć efektywność i oszczędność czasu w takiej organizacji. 

Planowanie szkoleń

Szkolenia mogą wymagać wielu elementów do skoordynowania – instruktorów, pomieszczeń, materiałów szkoleniowych itp. Platforma low-code może automatyzować wiele z tych procesów, na przykład poprzez zastosowanie reguł logicznych, które automatycznie przypisują instruktorów do konkretnych szkoleń, na podstawie ich specjalizacji i dostępności. To samo dotyczy rezerwacji pomieszczeń i organizacji materiałów szkoleniowych. 

Zarządzanie komunikacją e-mail

Oprogramowanie low-code może automatyzować wysyłanie wiadomości e-mail do uczestników, takich jak powiadomienia o nadchodzących szkoleniach, przypomnienia czy informacje po szkoleniach. Możliwe jest stworzenie szablonów e-mail, które mogą być automatycznie personalizowane i wysyłane na podstawie określonych zdarzeń lub harmonogramu. 

Automatyczne generowanie ofert

W przypadku szkoleń dla zewnętrznych klientów, bs4 mentor może pomóc w tworzeniu i wysyłaniu ofert. Na przykład, gdy klient zapyta o możliwość przeprowadzenia specyficznego szkolenia, system może automatycznie wygenerować ofertę na podstawie dostępnych informacji, takich jak koszt instruktora, pomieszczeń, materiałów itp. 

Tworzenie certyfikatów

Po ukończeniu szkolenia, uczestnikom często wystawia się certyfikaty. bs4 mentor może automatycznie generować te certyfikaty różnych szablonów, co znacznie skraca czas potrzebny na ich ręczne tworzenie. 

Łatwe wyszukiwanie informacji

Wszystkie informacje są przechowywane w jednym miejscu i łatwo dostępne. To oznacza, że użytkownicy mogą szybko znaleźć potrzebne informacje, takie jak szczegóły o konkretnym szkoleniu, profilach instruktorów, historii szkoleń danego uczestnika itp. Wszystko to przyczynia się do znacznej oszczędności czasu. 

Zwiększenie efektywności przez integrację CRM w branży szkoleniowej

Integracja to kolejny kluczowy aspekt, w którym low-code przekształca branżę szkoleniową. Wszystkie informacje są aktualizowane w jednym miejscu, a następnie automatycznie zaciągane do innych części systemu lub na stronę internetową. To pozwala uniknąć konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych danych i zmniejsza ryzyko błędów i oszczędza czas. 

Przykładowo, informacje o nowym szkoleniu, takie jak temat, daty, miejsce, instruktorzy itp., mogą być wprowadzone raz do systemu low-code. Następnie są automatycznie udostępniane do wszystkich powiązanych systemów i stron internetowych.

W ten sposób eliminujemy potrzebę wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji, ale także zapewniamy, że wszyscy mają dostęp do najbardziej aktualnych i dokładnych danych. 

Spójność danych

Ten rodzaj integracji jest szczególnie ważny w dzisiejszym świecie, gdzie pracownicy, klienci i partnerzy mogą być rozproszeni na całym świecie i potrzebują dostępu do tych samych, aktualnych informacji. Platformy low-code mogą pomóc w utrzymaniu spójności i dokładności danych, co jest niezbędne do sprawnego funkcjonowania firmy szkoleniowej. 

Łączność z istniejącymi systemami

Co więcej, technologia low-code umożliwia łatwą integrację z istniejącymi systemami, takimi jak:

  • systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM),
  • systemy zarządzania treścią (CMS),
  • narzędzia do zarządzania projektami.

Dzięki temu firmy szkoleniowe mogą tworzyć skomplikowane ekosystemy programowe, które są jednocześnie łatwe w obsłudze i zarządzaniu.

CRM w branży szkoleniowej to również efektywność zarządzania zasobami. Aplikacje low-code, takie jak bs4 mentor, oferują możliwość łatwego sprawdzania dostępności sal, trenerów i innych zasobów. Szybkie i intuicyjne interfejsy pozwalają na dostęp do aktualnych informacji o tych elementach. To nie tylko oszczędza czas, ale również pomaga unikać błędów, które mogłyby wyniknąć z wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji. 

Efektywne zarządzanie zasobami i szablony dokumentów 

Tworzenie wzorców dokumentów

Ale to nie wszystko. Platformy low-code umożliwiają również automatyczne generowanie szablonów – od certyfikatów po oferty e-mail. Zamiast wprowadzać dziesiątki danych, wprowadzasz tylko kilka. Możesz również korzystać z pełnego, gotowego szablonu, który automatycznie zaciąga informacje z kartotek poszczególnych uczestników. Wstawia logo firmy, nazwę instytucji certyfikującej i w ciągu kilku sekund dziesiątki, a nawet setki certyfikatów są gotowe do wysyłki. 

Podobnie, mechanizmy szablonów oszczędzają czas przy organizacji szkoleń. Można korzystać z wzorników podzielonych na grupy tematyczne, z już wprowadzanymi powtarzalnymi danymi. Takie podejście oszczędza czas, eliminuje błędy i gwarantuje spójność w całej organizacji. 

Globalny rynek szkoleniowy według Allied Market Research miał osiągnąć 370,3 miliarda dolarów do 2026 roku, wzrastając ze średnią roczną stopą wzrostu 7,7% w latach 2019-2026. 

CRM w branży szkoleniowej  – poprawa komunikacji

Komunikacja jest kluczem do skutecznego zarządzania. Dlatego CRM w branży szkoleniowej to również narzędzie poprawy komunikacji. Szablony e-maili, zaproszeń na szkolenia, powiadomienia o nowych terminach, przypomnienia o zapisach – wszystko to sprawia, że komunikacja staje się spójna i nie musisz poświęcać czasu na każdorazowe redagowanie kolejnych wiadomości. 

Poprawa efektywności dzięki szybkemu wyszukiwaniu danych

Dodatkowo, systemy takie jak bs4 mentor oferują funkcje umożliwiające łatwe i szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji. Dzięki temu możesz skrócić czas, jaki Twoi pracownicy poświęcają na szukanie ustaleń, danych o szkoleniach, trenerach czy uczestnikach. Zarówno menedżerowie, jak i zwykli pracownicy mają dostęp do potrzebnych informacji w odpowiednim czasie, co zwiększa efektywność i oszczędza czas. 

Przyszłość branży szkoleniowej z platformami low-code 

Realizując potencjał aplikacji low-code, branża szkoleniowa może spodziewać się przyszłości, która jest jeszcze bardziej zintegrowana, sprawniejsza i efektywniejsza. Możliwości oferowane przez platformy low-code, takie jak szablony, automatyzacja i łatwe zarządzanie zasobami, stają się coraz bardziej zaawansowane.

Low-code to klucz do dynamiki

Branża szkoleniowa jest idealnym miejscem dla wykorzystania low-code z uwagi na swój dynamiczny charakter i potrzebę szybkiego reagowania na zmieniające się okoliczności. Poprzez wykorzystanie technologii low-code, firmy szkoleniowe są w stanie dostosować się do tych zmian w czasie rzeczywistym.

Low-code a analityka danych

Narzędzia low-code mogą również wspomóc branżę szkoleniową w zakresie analizy danych. Analiza danych i statystyk stała się nieodłącznym elementem branży szkoleniowej. Dzięki narzędziom low-code, firmy mogą łatwo gromadzić, analizować i wykorzystywać dane, aby lepiej zrozumieć efektywność swoich szkoleń i potrzeby swoich klientów. To może prowadzić do tworzenia lepszych programów szkoleniowych, bardziej dostosowanych do potrzeb uczestników.

Podsumowanie

Podsumowując, integracja CRM w branży szkoleniowej przy użyciu technologii low-code stanowi potencjalną rewolucję, która przynosi korzyści zarówno firmom szkoleniowym, jak i ich klientom. Dzięki temu połączeniu możliwe jest skuteczniejsze zarządzanie zasobami, wykorzystanie wzorców dokumentów oraz usprawnienie komunikacji, co prowadzi do oszczędności czasu, redukcji błędów oraz podniesienia jakości świadczonych usług. Rozwój tej branży zapowiada się jeszcze obiecująco, oferując jeszcze większą integrację, efektywność i analizę danych.