Skip to main content

Badanie potrzeb i zrozumienie klienta stanowią priorytet dla wielu firm. Skutecznym narzędziem w tym procesie są ankiety online. Dzięki innowacyjnej platformie bs4 ultra możemy nie tylko dotrzeć do klienta, ale także szybko i klarownie uzyskać feedback, który pozwoli lepiej dostosować nasze produkty i usługi.

Badanie potrzeb klientów w procesie sprzedażowym dzięki wykorzystaniu ankiet online

W naszym procesie sprzedażowym aktywnie wykorzystujemy różnorodne funkcje naszego systemu, aby usprawnić pracę naszych handlowców i oszczędzić ich czas. Dzięki automatycznemu dodawaniu każdego potencjalnego klienta, który składa zapytanie na stronie bs4.pl, generujemy triale naszego programu oraz inicjujemy nowe transakcje w bs4 ultra. Dodatkowo generujemy oferty oparte na danych kontrahentów i korzystamy z wielu innych opcji.

Ostatnio wprowadziliśmy kolejną usprawnioną funkcję – jednostronną integrację z ankietą elektroniczną o nazwie Webankieta. Wykorzystujemy ją na dwóch głównych etapach:

  • Na początku procesu sprzedażowego, aby zgłębić potrzeby potencjalnych klientów w obszarze systemu CRM.
  • Po spotkaniach z potencjalnymi klientami, w celu zdobycia cennej informacji zwrotnej.

Oszczędność czasu i indywidualne dostosowanie procesu sprzedażowego dzięki badaniu potrzeb potencjalnych klientów

Nasi handlowcy z bs4 doceniają nowe rozwiązanie, które przekłada się na efektywność pracy oraz lepsze dopasowanie ofert. Rozwiązanie to pozwala na znaczne usprawnienie procesu badania potrzeb potencjalnych klientów i segmentacji kontrahentów. Jak to funkcjonuje? Handlowcy mają dwie opcje:

  • Ankieta w Kartotece Klienta: Handlowcy mogą przejść do ankiety przypisanej do konkretnej firmy w kartotece klienta. Mogą wypełnić ją podczas rozmowy, co jest szczególnie przydatne w przypadku klientów, którzy preferują rozmowę telefoniczną lub napotkali trudności w samodzielnym wypełnianiu formularza. Ankieta staje się wówczas listą punktów do omówienia, co pozwala na pełniejsze zrozumienie potrzeb klienta.
  • Wysyłanie Ankiety E-mailem: Handlowcy mogą również wysłać ankietę przez e-mail, wybierając wcześniej przygotowany szablon. Link do ankiety jest już gotowy do użycia, a treść wiadomości można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta.

Personalizacja sprzedaży 

Dzięki temu rozwiązaniu, nasi handlowcy zyskują dostęp do różnorodnych informacji o klientach, co umożliwia bardziej skuteczne i spersonalizowane podejście do procesu sprzedażowego. To narzędzie skutecznie ułatwia analizę potrzeb oraz dostosowywanie ofert, przyczyniając się do podniesienia efektywności całego procesu.

W tym kontekście kluczowym elementem jest generowany dynamicznie przez nasz system unikalny token dla każdego potencjalnego klienta. Ten token jest zawarty w linku, który jest przekazywany w ankiecie. Dzięki temu śledzimy, kto wypełnił daną ankietę. To proste rozwiązanie nie tylko oszczędza czas handlowcom, ale także umożliwia kontynuowanie wypełniania ankiety w późniejszym czasie.

Webankieta generuje również unikalny token dla każdego formularza, co pozwala na przerwanie wypełniania i późniejsze kontynuowanie od tego samego punktu. Szczególnie przydatne w przypadku bardziej rozbudowanych ankiet, które zawierają wiele pytań.

Po wypełnieniu ankiety, handlowcy są informowani o tym za pomocą wiadomości e-mail. Otrzymują link do ankiety oraz ID kontrahenta, który ją wypełnił. Aby ułatwić proces identyfikacji, w naszym systemie skonfigurowaliśmy wyszukiwanie po ID, co umożliwia szybkie odnalezienie konkretnego klienta. Wkrótce planujemy jeszcze bardziej zoptymalizować ten proces, dzięki dynamicznemu zaciąganiu treści ankiety do e-maila. Dzięki temu cała ankieta znajdzie się w wiadomości e-mail, eliminując potrzebę przełączania się między programami.

Przesłany e-mail można również zarejestrować w bs4 ultra jako unikalne zdarzenie dla kontrahenta, np. “wypełniono ankietę”. To pozwoli na łatwe śledzenie historii kontaktu oraz zmian w wymaganiach klienta w przyszłości. Dzięki takiemu podejściu możemy skutecznie analizować i reagować na zmieniające się potrzeby naszych klientów.

Poznaj więcej funkcjonalności systemu bs4 ultra