Skip to main content

bs4core

Usługi serwerowe bs4

Usługi serwerowe bs4 są rozszerzeniem możliwości systemu bs4 core o usługi synchronizacji z serwerami lub bazami danych zewnętrznych dostawców. W realizacji tych usług pośredniczy centralny serwer bs4.

Przykłady usług serwerowych

  • pobieranie danych kontrahentów po NIP
  • pobieranie kursów walut
  • komunikacja z platformami Marketing Automation
  • komunikacja z KRS, KRD, białą listą VAT itp.
  • pobieranie geolokalizacji dla adresów na mapach

Usługi serwerowe konfiguruje administrator systemu bs4 lub wdrożeniowiec. Do ich użycia służy specjalna komenda triggerów bs4.

Korzystanie z usług serwerowych jest limitowane w ramach poszczególnych abonamentów bs4 core. Dla każdego planu określony jest sumaryczny, miesięczny limit użyć usług serwerowych. W przypadku ich przekroczenia dostępne jest wykupienie dodatkowych pakietów usług.

Jaki jest cel usług serwerowych?

Wymienione wyżej, przykładowe funkcje mogłyby być wbudowane bezpośrednio w program bs4 core. Dlaczego są one realizowane przez dodatkowe, wyodrębnione usługi, w których pośredniczy serwer?

Cechą funkcjonalności realizowanych przez usługi serwerowe, jest to, że komunikują się one z zewnętrznymi serwerami, dostawcami poprzez różne zewnętrzne mechanizmy API.

Bs4 nie ma pełnej kontroli nad jakością i zmiennością tych zewnętrznych dostawców. Np. GUS może mieć awarię w dostarczaniu danych firm po NIP albo NBP może zmienić API do pobierania kursów walut.

Dlatego cała komunikacja usług serwerowych przechodzi przez dodatkowy serwer bs4 aby móc szybciej reagować na zmiany i problemy po stronie zewnętrznych dostawców.
Jeżeli np. platforma marketing automation, do której bs4 core pozwala eksportować adresy e-mail do listy e-mailingowych zmieni cokolwiek w działaniu swojego API, to dostawca bs4 core dostosowuje usługę serwerową na swoim serwerze centralnym.

Operacja nie wymaga kompleksowych upgrade dziesiątek systemów on-premises u klientów (lub głównego systemu bs4 core w chmurze).

Jeżeli helpdesk bs4 ma zgłoszony problem z pobieraniem danych kontrahentów po NIP, może szybko sprawdzić czy problem wynika z błędu po stronie serwerów GUS.

Korzyści z usług serwerowych bs4

  • duży wybór różnych gotowych usług synchronizacji, których nie trzeba każdorazowo programować lecz wystarczy skonfigurować,
  • działanie synchronizacji jest aktualizowane wraz ze zmianami po stronie zewnętrznych dostawców,
  • włączenie szeregu dodatkowych usług synchronizacji zewnętrznych nie wpływa negatywnie na stabilność głównego systemu bs4 core i powoduje konieczności częstych aktualizacji systemu.

Uwielbiamy modyfikować program pod potrzeby klientów. Wszystko dzięki technologii low-code.