Skip to main content

Platformy low-code rewolucjonizują branżę szkoleniową, przyczyniając się do wzrostu efektywności, poprawy jakości obsługi klienta oraz oszczędności czasu i zasobów. Zastosowanie tych nowoczesnych narzędzi otwiera przed firmami szkoleniowymi oraz organizacjami edukacyjnymi nowe perspektywy rozwoju oraz daje przewagę konkurencyjną na wymagającym rynku usług szkoleniowych.  Low-code w branży szkoleniowej to przyszłość.

Chcesz zwiększyć opłacalność swoich szkoleń? W dzisiejszym artykule wyjaśniam, jak system low-code, taki jak bs4 mentor, może wpłynąć na efektywność i rentowność działalności szkoleniowej, a nawet nieco ją zrewolucjonizować.  

Zwiększ zyski z Twoich szkoleń 

Program low-code całościowo wspiera zarządzanie firmą szkoleniową. Najważniejszym aspektem zarządzania szkoleniami jest kontrola nad rentownością. Systemy low-code w branży szkoleniowej oferują narzędzia do precyzyjnej analizy przychodów, kosztów oraz marży. To one pozwalają na bieżąco kontrolować i analizować kluczowe wskaźniki takie, jak: 

 • cena za uczestnika,  
 • rabaty,  
 • przychody szkolenia,  
 • ilość uczestników,  
 • przychody i koszty szkolenia,  
 • marżę jednostkową, procentową i kwotową. 

Dzięki temu będziesz mógł sprawnie rozliczyć prowizje handlowe oraz koszty i przychody ze szkoleń. 

Analizuj koszty 

Koszty powiązane ze szkoleniem można dodawać bezpośrednio w kartotece, a system obliczy całościowy koszt. Wszystko to umożliwia skuteczne reagowanie na zbyt mały popyt lub wysokie koszty. Za pomocą analiz można określić minimalną ilość uczestników, przy której szkolenie jest rentowne, co jest bezcenne dla działów sprzedaży w ustalaniu priorytetów.  

Dodatkowo, analiza kosztów pozwala na lepsze prognozowanie przyszłych budżetów szkoleniowych, umożliwiając precyzyjne planowanie kosztów szkoleniowych na kolejny rok. Dzięki możliwości śledzenia kosztów w czasie rzeczywistym, można proaktywnie reagować na zmiany w budżecie, zamiast dopasowywać działania po fakcie.  

Przekształca to szkolenia z wydatku, który trudno kontrolować, w inwestycję z dokładnym obliczeniem zwrotu. Wreszcie, zapewnia to przejrzystość dla zarządu i innych działów, umożliwiając lepszą komunikację i koordynację w całej firmy. 

Integruj systemy 

Bez konieczności przepisywania danych, informacje mogą być automatycznie przesyłane pomiędzy systemami, co eliminuje błędy wynikające z ręcznego wprowadzania danych. Integracja ta może obejmować automatyczne przesyłanie informacji o szkoleniach, uczestnikach i płatnościach do systemu ERP, a to pozwala na szybkie i dokładne fakturowanie

Integracja z systemami ERP pozwala na jeszcze głębszą kontrolę nad finansami. Z bs4 mentor dane automatycznie przesyłane są do fakturowania w ERP. Poza tym jest też możliwe pobieranie zwrotnych informacji, takich jak numery faktur. 

Popraw jakość obsługi klienta 

Poprzez automatyzację i tworzenie procedur, system pomaga zminimalizować liczbę pomyłek, błędów i opóźnień. Chcę przez to powiedzieć, że aplikacja przypomni o kluczowych informacjach i zadaniach we właściwym momencie. Automatyczne generowanie list obecności czy certyfikatów eliminuje pomyłki i oszczędza czas, a to zapewnia najwyższą jakość obsługi klientów. 

Zatrzymaj klientów na dłużej 

System low-code w branży szkoleniowej sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku firmy oraz satysfakcji klientów, pilnując terminowości i walidacji danych. Błędy takie jak niepoprawne numery telefonów, niekompletne adresy e-mail, czy brak kluczowych informacji, są eliminowane już na etapie wprowadzania do systemu. Program nie pozwoli użytkownikowi na zapisanie niepoprawnego formatu numeru telefonu czy adresu e-mail, zaalarmuje jeśli nie wypełnisz wymaganego pola.  

Dodatkowo możliwość automatycznego pobierania danych o firmie po numerze NIP zapewnia wprowadzenie bezbłędnych danych prosto z bazy KRS. 

Jeśli początkowa konfiguracja nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz dostosować system do swoich potrzeb, definiując własne pola w kartotece klienta. Na przykład, mogą to być: 

 • preferencje tematyczne (pozwala to określić obszary szkoleń, które interesują klienta), 
 • akceptowalny zasięg dojazdu od adresu klienta do miejsca szkolenia (np. maksymalnie 50 km), 
 • rodzaj szkoleń, które preferuje klient (np. tylko online), 
 • preferowany typ kontaktu. 

Low-code a CRM 

Platformy low-code umożliwiają także wydajniejsze zarządzanie relacjami z klientami (CRM) dzięki centralizacji informacji o klientach. W efekcie firmy szkoleniowe mogą łatwiej zidentyfikować potrzeby klientów, dostosować swoją ofertę do ich oczekiwań i monitorować swoją interakcję z nimi, co z kolei prowadzi do lepszej obsługi klienta i większej lojalności klienta.  

Personalizacja z bs4 mentor 

Aplikacja low-code umożliwia również generowanie spersonalizowanych ofert i automatyczne wysyłanie komunikatów do klientów. Dzięki funkcjonalnościom takim jak te, bs4 mentor pozwala firmom szkoleniowym dostosować swoje strategie komunikacyjne do indywidualnych preferencji każdego klienta. Takie podejście nie tylko zwiększa zaangażowanie klienta, ale także prowadzi do większego zadowolenia z usług, co z kolei przekłada się na wyższą retencję klienta i powtarzalność sprzedaży. 

Zapewnij wartościowe szkolenia dzięki analityce i raportom 

System bs4 mentor pozwala nie tylko na śledzenie przychodów i kosztów, ale również na analizowanie wyników szkoleń i opinii uczestników. Dzięki temu będziesz mógł stale doskonalić oferowane szkolenia oraz dbać o wysoki poziom merytoryczny. Skorzystaj z różnorodnych narzędzi do analizy danych, takich jak raporty, wykresy czy statystyki, by zrozumieć, które szkolenia są popularne i przynoszą największe korzyści uczestnikom. 

Również opinie uczestników są niezwykle istotne dla rozwoju firmy szkoleniowej. System bs4 mentor oferuje możliwość zbierania i analizowania opinii uczestników w formie ankiet czy kwestionariuszy. Dzięki temu będziesz mógł wyciągać wnioski z opinii uczestników i wprowadzać niezbędne zmiany, aby stale podnosić jakość oferowanych szkoleń. 

Komunikuj się efektywnie z uczestnikami 

Efektywna komunikacja z uczestnikami jest kluczowa dla sukcesu Twojej firmy szkoleniowej. System pozwala na szybkie i łatwe nawiązywanie kontaktu z uczestnikami, zarówno indywidualnie, jak i grupowo.  

Skorzystaj z edytorów, które umożliwiają tworzenie własnych szablonów wiadomości e-mail, aby wysyłać uczestnikom informacje o nadchodzących szkoleniach, przypomnienia czy materiały szkoleniowe. Możesz także użyć narzędzi do komunikacji SMS, aby dotrzeć do uczestników, którzy nie mają dostępu do e-maila lub preferują komunikację za pomocą wiadomości tekstowych. 

Dodatkowo, aplikacja bs4 mentor pozwala na zarządzanie projektami. Dzięki temu, będziesz mógł jeszcze lepiej planować i organizować szkolenia, przydzielając zadania i śledząc postępy w czasie rzeczywistym. Poza tym warto pamiętać o tym, że system daje możliwość integracji z popularnymi aplikacjami takimi, jak Google Calendar, Zoom, ClickMeeting, Zapier, Comarch i wiele innych.  

Wspieraj rozwój zespołu 

Jako firma szkoleniowa, Twoim priorytetem jest rozwój uczestników, ale równie ważne jest wspieranie rozwoju własnego zespołu. System typu low-code umożliwia zarządzanie czasem pracy, śledzenie postępów oraz ocenę efektywności każdego pracownika. Dzięki temu, będziesz mógł identyfikować obszary, w których Twoi pracownicy potrzebują wsparcia lub dodatkowego szkolenia. 

Zapanuj nad terminami 

Poprzez wykorzystanie solidnej bazy danych, system umożliwia lepsze zarządzanie terminami. Na stronie startowej wyświetlane są najbliższe terminy szkoleń, a użytkownicy mają możliwość szybkiego dostępu do informacji o: 

 • szczegółach,  
 • lokalizacji,  
 • a także dostępności miejsc.  

Dzięki temu zarówno organizatorzy szkoleń, jak i uczestnicy są zawsze na bieżąco z nadchodzącymi wydarzeniami.  

Zarządzanie terminami jest kluczowe dla firm szkoleniowych, a platformy low-code oferują zaawansowane narzędzia do tego celu. Możliwość wyświetlania najistotniejszych informacji dotyczących terminów nadchodzących szkoleń i zadań do wykonania na stronie startowej systemu, umożliwia efektywne zarządzanie czasem i priorytetami. 

Powiadomienia w bs4 mentor 

Co więcej, system oferuje możliwość przypominania o zbliżających się terminach przez e-mail lub wiadomości push, co pomaga zminimalizować ryzyko opuszczenia ważnego terminu. Użytkownicy mogą także personalizować swoje powiadomienia, decydując, ile czasu wcześniej chcą być informowani o nadchodzących szkoleniach. 

Strona startowa aplikacji low-code 

Strona główna systemu bs4 mentor umożliwia dodanie istotnych informacji, które chcesz mieć stale na wyciągnięcie ręki. Czy jest to zestawienie dat nadchodzących szkoleń albo najświeższe wiadomości dotyczące firmy? A może chciałbyś mieć statystyki najczęściej wybieranych kursów? Dodam, że interfejs strony głównej może być dostosowany do indywidualnych potrzeb różnych użytkowników – to znaczy, że może wyglądać inaczej dla menedżera zespołu i inaczej dla poszczególnych pracowników. 

Automatyzacja rutynowych czynności 

Dzięki automatyzacji wielu zadań administracyjnych, takich jak generowanie list obecności i certyfikatów, firmy szkoleniowe mogą skupić się na dostarczaniu wartościowych szkoleń, zamiast tracić czas na rutynowe zadania administracyjne. Ponadto, zaawansowane funkcje takie, jak: 

 • walidacja danych,  
 • automatyczne przypomnienia i powiadomienia oraz  
 • możliwość definiowania własnych pól 

umożliwiają firmom szkoleniowym zwiększenie efektywności swoich operacji

Dzięki funkcji automatycznej kontroli wbudowanej w system bs4 mentor, firmy szkoleniowe mogą tworzyć procedury, które automatycznie sprawdzają poprawność danych i przestrzeganie terminów. 

Cyfrowa archiwizacja danych 

Low-code jest także technologią przyjazną dla środowiska, ponieważ minimalizuje konieczność używania papieru i druku. Wszystkie informacje są przechowywane i zarządzane cyfrowo, co pozwala na łatwe tworzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentów, eliminując konieczność drukowania i składowania dokumentów w formie papierowej. 

Bezpieczeństwo Twoich danych 

Nie można także zapomnieć o aspektach związanych z bezpieczeństwem danych. Platformy low-code, takie jak bs4 mentor, oferują zaawansowane funkcje związane z bezpieczeństwem danych, w tym szyfrowanie danych, zabezpieczenia przeciwko nieautoryzowanemu dostępowi, a także zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych, takimi jak RODO

Skalowalność  

Ostatnim, ale nie mniej istotnym elementem platform low-code jest ich skalowalność. Jak wspomniano wcześniej, technologia ta pozwala firmom szybko dostosować się do zmieniających się potrzeb biznesowych bez konieczności inwestowania w kosztowne i czasochłonne procesy programowania. W miarę jak firma rośnie i ewoluuje, systemy low-code mogą być łatwo rozbudowane o dodatkowe funkcje i zintegrowane z nowymi systemami, dzięki czemu firma może ciągle poprawiać efektywność swoich operacji i dostarczać coraz lepsze usługi dla swoich klientów. 

Jakie możliwości daje low-code branży szkoleniowej? 

Podsumowując, technologia low-code może przynieść wiele korzyści dla firm szkoleniowych: 

 • Kompleksowy panel administracyjny: system posiada rozbudowany panel administracyjny, który pozwala na zarządzanie wszystkimi aspektami szkoleń, w tym ich harmonogramem, treścią i uczestnikami. 
 • Dwa główne moduły: platforma składa się z dwóch głównych modułów: modułu zarządzania szkoleniami i modułu zarządzania treścią. 
 • Moduł zarządzania szkoleniami umożliwia tworzenie i edycję szkoleń, zarządzanie terminami i monitorowanie postępów uczestników. 
 • Moduł zarządzania treścią umożliwia dodawanie, edycję i organizację materiałów szkoleniowych. 
 • Solidna baza danych: system jest oparty na solidnej bazie danych, co pozwala na efektywne zarządzanie terminami i organizację szkoleń. 
 • Dostosowane strony startowe: użytkownik może mieć indywidualną stronę startową. 
 • Efektywne przypomnienia: system umożliwia przypominanie o zbliżających się terminach za pośrednictwem e-maili i wiadomości push. 

Ponadto, technologia low-code w branży szkoleniowej umożliwia: 

 • automatyzację wielu procesów,  
 • poprawę jakość obsługi klienta,  
 • łatwe zarządzanie terminami, 
 • integrację z innymi systemami, 
 • skalowalność, czyli rośnie razem z Twoją firmą,  
 • wysoki poziom bezpieczeństwa danych.  

Wykorzystanie platformy low-code, takiej jak bs4 mentor, może znacząco przyczynić się do sukcesu firmy szkoleniowej w dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym.