Skip to main content

Czy wiesz, że korzystanie z narzędzi low-code może przynieść wiele korzyści dla biznesu? 

Ta innowacyjna technologia staje się coraz popularniejsza i wprowadza rewolucję w procesach tworzenia oprogramowania dla biznesu. 

W tym artykule przedstawimy najważniejsze korzyści, jakie przynosi stosowanie narzędzi niskokodowych w firmach, opierając się na konkretnych danych liczbowych.

Szybszy czas wprowadzenia oprogramowania na rynek

Jednym z najważniejszych aspektów korzystania z narzędzi low-code jest szybszy czas wprowadzenia aplikacji na rynek. 

Według badań przeprowadzonych przez firmę Forrester 

korzystanie z narzędzi low-code pozwala skrócić czas potrzebny na opracowanie aplikacji o 10 razy w porównaniu z tradycyjnym podejściem do programowania. 

Oznacza to, że zamiast kilku miesięcy, aplikacja może być gotowa w kilka dni lub tygodni.

Oszczędność czasu programistów

Narzędzia niskokodowe pozwalają na znaczne zmniejszenie czasu, jaki programiści muszą poświęcić na pisanie kodu. 

Zamiast pisania kodu od podstaw, programiści mogą korzystać z gotowych bloków i narzędzi, co pozwala na przyspieszenie procesu programowania aplikacji. 

Według badań przeprowadzonych przez firmę Gartner

korzystanie z narzędzi low-code pozwala na oszczędzenie 30-50% czasu programistów.

Niższe koszty produkcji aplikacji low-code

Korzystanie z tego typu narzędzi pozwala na zmniejszenie kosztów produkcji aplikacji. 

Według badań przeprowadzonych przez firmę OutSystems, 

koszt opracowania aplikacji z użyciem narzędzi low-code wynosi średnio około 1/3 kosztów tradycyjnego programowania aplikacji. 

Oznacza to, że przedsiębiorstwa mogą oszczędzać znaczne kwoty, korzystając z tej technologii.

Automatyzacja procesów biznesowych dzięki low-code

Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą oszczędzać czas i pieniądze oraz minimalizować ryzyko błędów ludzkich. 

Według badań przeprowadzonych przez firmę Forrester, 

przedsiębiorstwa, które korzystają z narzędzi low-code, osiągają oszczędności w wysokości 20-30% w procesach biznesowych, które zostały zautomatyzowane.

Wyższy wskaźnik zadowolenia użytkowników

Korzystanie z narzędzi low-code pozwala na szybsze tworzenie aplikacji i łatwiejsze dostosowywanie się do potrzeb użytkowników. 

Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą szybciej reagować na potrzeby klientów i dostarczać im lepsze narzędzia. 

Według badań przeprowadzonych przez firmę OutSystems,

przedsiębiorstwa, które korzystają z narzędzi low-code, osiągają wskaźnik zadowolenia klientów na poziomie 90%.

Łatwiejsze utrzymanie i rozwijanie aplikacji low-code

Korzystanie z narzędzi o niskim kodzie pozwala na łatwiejsze utrzymanie i rozwijanie aplikacji. 

Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą szybciej reagować na zmieniające się potrzeby rynku i łatwiej wprowadzać nowe funkcjonalności do istniejących już aplikacji. 

Według badań przeprowadzonych przez firmę Gartner, 

przedsiębiorstwa, które korzystają z narzędzi low-code, osiągają o 50% mniejsze koszty utrzymania i rozwijania aplikacji w porównaniu z tradycyjnym podejściem do programowania.

Wysoka wydajność aplikacji

Narzędzia low-code pozwalają na szybsze tworzenie aplikacji, ale nie oznacza to, że aplikacje te są mniej wydajne. 

Wręcz przeciwnie – korzystanie z narzędzi nikokodowych pozwala na uzyskanie wysokiej wydajności aplikacji. 

Według badań przeprowadzonych przez firmę Forrester, 

aplikacje opracowane z użyciem narzędzi low-code są równie wydajne, co te opracowane z użyciem tradycyjnych metod programowania.

Podsumowanie

Korzystanie z aplikacji niskokodowych przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim: 

  • szybszy czas wprowadzenia aplikacji na rynek, 
  • oszczędność czasu programistów, 
  • zmniejszenie kosztów produkcji aplikacji, 
  • automatyzacja procesów biznesowych, 
  • wyższy wskaźnik zadowolenia użytkowników, 
  • łatwiejsze utrzymanie i rozwijanie aplikacji oraz 
  • wysoka wydajność aplikacji. 

Z danych liczbowych wynika, że korzystanie z tej technologii przynosi znaczne oszczędności czasu i kosztów, co przekłada się na większą efektywność biznesu. 

Zastosowanie narzędzi low-code to rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które chcą szybko i efektywnie rozwijać swoją działalność.