Skip to main content

bs4core

Porównanie bs4 ultra vs bs4 core

Dlaczego  powstał  nowy  system  bs4  core  zamiast  nowej  wersji  bs4  ultra

Firma bs4 do roku 2022 wdrażała autorski system bs4 ultra.
System ten przez lata zyskał wielu klientów – firmy różnej wielkości z siedzibą w Polsce.
Przez ten czas publikowaliśmy nowe wersje programu i wprowadzaliśmy nowe funkcje.
Duże zmiany w programie bs4 ultra, wymagające nauki po stronie użytkowników, zmiany przyzwyczajeń – czasami spotykały się z dezaprobatą klientów. Uważali oni (uważają…), że program jest dobry, sprawdza się i nie chcą w nim rewolucji.

Rynek jednak się zmieniał, pojawiały się nowe technologie (smartfony, szybki internet, chmura, komunikatory). Dorosło nowe pokolenie użytkowników o innych oczekiwaniach względem oprogramowania.
Z tych powodów w 2018 roku rozpoczęliśmy prace nad nowym systemem, który nie miał być prostą kontynuacją bs4 ultra.

Założenia przyjęte przy nowym projekcie:

 • z bs4 ultra bierzemy, to co bezspornie było mocną stroną systemu i było chwalone przez klientów (np. komunikator, konfigurowalne kartoteki i zestawienia, rozbudowane uprawnienia),
 • porzucamy funkcjonalności, które się nie sprawdziły lub były programowane tylko dla pojedynczych klientów (bez perspektyw rozwoju),
 • stawiamy nacisk na wygląd, intuicyjność i ergonomię programu (wprowadzenie pełnego responsive design, rezygnacja z otwierania wszystkiego w kolejnych tabach przeglądarki, nowe typy stron Kanban, Oś czasu),
 • jeszcze bardziej zwiększamy możliwości konfiguracji systemu – ma to być platforma low-code do tworzenia aplikacji (możliwość definiowania własnych klas, powiązań między obiektami, rozbudowane triggery),
 • większy nacisk na działanie systemu w chmurze. Trend PAAS.
 • większe możliwości aplikacji mobilnej.

W efekcie zaoferowaliśmy zupełnie nowy produkt o nazwie bs4 core. System otrzymał od razu nagrodę w konkursie Liderzy IT 2022 w kategorii Innowacja Roku.

Jak  przejść  na  bs4  core

Przejście z systemu bs4ultra do systemu bs4 core nie jest możliwe poprzez zwykły upgrade/aktualizację systemu. Wynika to ze zbyt dużych różnic między tymi systemami. Zachęcamy do przejścia na bs4 core.

Jest to projekt migracyjny, który wymaga szczegółowej analizy każdego przypadku:

 • jakie dane mają być przeniesione,
 • jak przenoszone dane w razie potrzeby skonwertować,
 • czy przenoszone dane warto uporządkować wcześniej ręcznie,
 • jak ma być skonfigurowany nowy system (konfigurację bs4 core trzeba wykonać na nowo lub użyć funkcjonalności wzorcowych bs4).

 

Argumenty za przejściem na bs4 core:

 • w bs4 ultra nie przewidujemy już dużych zmian, a jedynie aktualizacje krytyczne (dostosowujące program do nowych przeglądarek, aktualizacje bezpieczeństwa),
 • bs4 ultra było dobre, ale początek prac nad tym systemem sięga 2002 roku, co w IT jest epoką,
 • przeprowadzając migrację na bs4 core – jako Państwa dotychczasowy dostawca bs4 ultra – wiemy o Państwa działalności więcej niż inni dostawcy,
 • nowy system jest szybszy, wygodniejszy i ma większe możliwości,
 • dobra okazja aby poprawić szereg rzeczy w sposobie działania firmy przy okazji nowej konfiguracji systemu,
 • za nowy system nie pobieramy z góry jakichkolwiek opłat licencyjnych (jest wynajmowany – mniejsza inwestycja finansowa niż zakup nowego systemu),
 • możliwość przejścia do chmury (digitalizacji na wypadek kolejnej pandemii).

 

Argumenty przeciw migracji:

 • przyzwyczajenie do starego systemu,
 • brak czasu,
 • planowane zakończenie Państwa działalności w bieżącym roku (jeśli dotyczy).

W  poniższym  pliku  zestawienie  najważniejszych  różnic  pomiędzy  bs4  ultra  i  bs4  core

PDF z listą różnic bs4 ultra vs bs4 core