Skip to main content

bs4core

Kalendarze bs4

Kalendarze bs4 są niezbędnym narzędziem, umożliwiającym planowanie czasu i organizację nadchodzących wydarzeń. Dzięki niemu można efektywniej zarządzać zadaniami, unikając przeoczeń i lepiej organizując aktywności.

Użytkownicy bs4 otrzymują możliwość integracji kalendarzy bs4 i Google, co przekłada się na jeszcze skuteczniejsze uporządkowanie harmonogramu, zapewniając lepszą kontrolę nad czasem i większą produktywność.

Co  umożliwiają  Kalendarze  bs4  core?

Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie aktywności

Planowanie wszystkich aktywności w Kalendarzach nie tylko zapobiegnie przeoczeniu ich, ale także pozwoli na odpowiednie przygotowanie się do nich. Jeśli zajdzie jakakolwiek zmiana czasu czy pojawią się nowe informacje – swobodnie modyfikuj wydarzenie.

Powiązanie aktywności z kontrahentem i ofertą

System bs4 umożliwia połączenie konkretnego zadania z Kalendarzy ze związanymi z nim kontrahentem i ofertą. Dzięki takiemu rozwiązaniu, dostęp do wszystkich najważniejszych informacji dotyczące wydarzenia są pod ręką i nie tracisz czasu na ich wyszukiwanie.

Synchronizacja z kalendarzami Google i Microsoft 365

Integracja pozwala na scentralizowane zarządzanie, co eliminuje potrzebę przełączania się pomiędzy różnymi aplikacjami. Zadania dodane do Kalendarza Google są automatycznie synchronizowane z systemowym Kalendarzem bs4, jak i odwrotnie. Umożliwia dostęp do aktualnych danych z dowolnego urządzenia i w dowolnym czasie.

Uwielbiamy modyfikować program pod potrzeby klientów. Wszystko dzięki technologii low-code.