Skip to main content

Time Tracker bs4 core

Poszukujesz narzędzia do poprawy efektywności zarządzania działaniami firmy, dążysz do optymalizacji procesów, umiejętnego gospodarowania czasem pracy pracowników – mamy dla Ciebie rozwiązanie – moduł trackowania czasu w systemie bs4core.

5k+ użytkowników platform bs4

time tracker w bs4 core - aplikacja do mierzenia czasu pracy

Tracker – to nie tylko prosty rejestrator zmiennych początku i końca rejestrowanego zadania. To narzędzie, z pomocą którego zaplanujesz poszczególne etapy projektów realizowanych w firmie, określisz czasowy budżet przewidziany na wykonanie działań, skontrolujesz bieżący postęp prac.

W wersji podstawowej, po uruchomieniu rejestratora, możesz rozpocząć opisywanie podejmowanych czynności, wgrywać pliki, a także przypisać track do listy aktualnie realizowanych działań lub utworzyć nowe.

Po zakończeniu trackowania parametry zapisywane będą do bazy systemu, a stosowna informacja o naliczonym czasie wyświetli się pracownikowi.

To nie wszystko – algorytmy przeliczą czas i skorelują go z planowanym budżetem działań i projektów. W ten sposób firma uzyska bieżącą informację o konsumowaniu zaplanowanego czasu na zlecenia oraz liczbie godzin w buforze, która pozostaje do wykorzystania. Zbliżanie się do limitów budżetu godzin przeznaczonych na realizację oznaczone będzie zmianą kolorów zaprogramowanego widgetu.

Nasz system jest w maksymalnym stopniu pomocny w codziennej pracy wykonawców działań, stąd kartoteki rozbudowaliśmy o pola do wprowadzenia uwag z realizowanych czynności, daliśmy możliwość wgrywania plików czy przełączania się między poszczególnymi fazami realizacji.

Rozliczanie klientów

Dla firm, które rozgraniczają czas naliczony od tego fakturowanego na klienta, przygotowaliśmy rozwiązanie akceptacji czasu pracy.

Przełożony pracownika w specjalnym zestawieniu uzyskuje dostęp do zarejestrowanych tracków swoich podwładnych i decyduje jaka część naliczonego czasu pracy ma zostać rozliczana na fakturach dla kontrahenta.

Akceptacji poszczególnych tracków może dokonywać wprost z pulpitu startowego.

Planowanie

Tracker, to doskonałe narzędzie do planowania czynności, określania terminarzy projektów, badania stopnia zaangażowania personelu czy korelowania działań między poszczególnymi osobami.

W dynamicznych terminarzach dostępny jest stały podgląd na obciążenia poszczególnych pracowników – z wyodrębnieniem działań obecnie realizowanych, jak również dopiero zaplanowanych. W terminarzu można szybko zmodyfikować terminy startu i końca działań projektu.

W momencie, w którym w okresie realizacji działania pracownik korzysta lub zamierza skorzystać z urlopu – system wyświetli tę informację w terminarzu – pomagając w organizowaniu czasu pracy firmy.

 

Pulpit startowy

Zaprojektowany pulpit startowy trackera ma w intuicyjny sposób pomagać pracownikowi w realizacji codziennych czynności firmowych.  Po zalogowaniu w dedykowanych zestawieniach widać zarówno wykaz realizowanych w firmie projektów, dalej – działań, w których zalogowana osoba współuczestniczy (z graficznym odróżnieniem działań płatnych i bezpłatnych), ale także zarejestrowanych tracków, które nie zostały do tej pory powiązanie z działaniami. W momencie zmian w obrębie projektów, działań i tracków – bieżący status aktualizowany jest także na pulpitach startowych pracowników firmy.

Dodatkowo wszyscy pracownicy widzą także graficzny dzienny licznik aktualnie naliczonego czasu pracy wykaz tracków w realizacji, które wymagają zamknięcia i opisania.

Statystyka użytkownika

W kartotece pracownika dodaliśmy podmoduł statystyczny. Zawiera on podstawowe dane z zatrackowanego czasu w ujęciu tygodniowym i miesięcznym, a także informuje o bieżących działaniach realizowanych przez pracownika.

System wylicza też średni czas pojedynczego tracka, a także przypomina, ile dni urlopu zostało już wykorzystane przez pracownika.

Ta podstawowa wersja podmodułu w drodze indywidualnej konfiguracji może zostać rozbudowana o dodatkowe wykresy, sprofilowane raporty statystyczne oraz generatory wydruków – pomoce do głębszej analizy lub wykorzystania podczas spotkań zespołu pracowników.

Możliwości rozbudowy

Przygotowana wersja trackera jest wersją podstawową, która może być dowolnie rozbudowywana po szczegółowej analizie potrzeb i oczekiwań naszych klientów.

W ten sposób tracker stanie się jednym z modułów dużego CRM, zaś samo narzędzie do trackowania – uzupełnione zostanie o dodatkowe funkcjonalności.