Skip to main content

Oprogramowanie dla RODO

bs4 core wspiera bezpieczne przetwarzanie danych osobowych. Jest to ważne dla administratorów danych osobowych.

RODO wspierane jest w następującym zakresie

  • ewidencja udzielanych zgód na przetwarzanie z możliwością ich eksportu / przekazania do oczekujących osób;
  • możliwość automatyzacji przyjmowania i cofania różnego rodzaju zgód;
  • korzystanie z kryterium udzielonych zgód przy działaniach handlowych/marketingowych;
  • możliwość skonfigurowania anonimizacji danych;
  • opcja definitywnego usunięcia danych osoby (z wyjątkiem wykonanych już backupów) – prawo do bycia zapomnianym;
  • opcje zwiększające bezpieczeństwo danych – trudne hasła, obowiązek zmiany haseł, itp.

Istota RODO

Wraz z wejściem w życie ustawy o ochronie danych osobowych, każda firma, która takie dane zbiera i przetwarza, musi wypracować własne praktyki zgodne z RODO. Tak samo jak ustawa, tak również nasz system nie narzuca procedur, tylko ułatwia ich realizację. W programie bs4 core dostarczamy klientom funkcje, które wspierają administratora danych osobowych w wypełnianiu obowiązków wynikających z aktualnej ustawy.

Ochrona danych w oparciu o uprawnienia

Zasady bezpieczeństwa opieramy na precyzyjnym określaniu ról i zadań użytkownika w organizacji. Oznacza to, iż użytkownicy otrzymują dostęp jedynie do tych części systemu, na które pozwalają im uprzednio nadane uprawnienia.

Dokumentacja i raportowanie

bs4 core umożliwia raportowanie zdarzeń dotyczących kontrahenta, w tym informacji na temat zmiany danych, otwarciu/zamknięciu kartoteki, załączeniu lub pobraniu pliku oraz datach przydzielania i odebrania dostępu do poszczególnych formularzy.

Bezpieczne i silne hasła do systemu

Logowanie do systemu bs4 core odbywa się zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia MSWiA z 29 kwietnia 2004 r. dla poziomu podwyższonego, dzięki czemu hasła są silne i trudno je złamać. Dodatkowo szyfrowane są w bazie poprzez skuteczny algorytm kryptograficzny. W łatwy sposób możemy również ustawić odpowiednie parametry konfiguracji CRM, aby wymuszać na użytkownikach systemu okresową zmianę haseł (np. nie rzadziej niż co 30 dni).

Monitoring logowań i przepływu danych

Dzięki mechanizmowi monitorowania logowań, przepływu danych oraz ich statusu przy minimalnym nakładzie czasu można wychwycić niepożądane zjawiska i zareagować na nie, np. ograniczając uprawnienia tych użytkowników, którzy nie postępują zgodnie z wytycznymi ochrony danych.