Skip to main content

CRM Agile. Wdrożenia zwinne bs4 core

zaczęliśmy bardziej cenić:

Ludzi i interakcje od procesów i narzędzi
Działające oprogramowanie od szczegółowej dokumentacji
Współpracę z klientem od negocjacji umów
Reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu.

Agile Manifesto

To nie my wymyśliliśmy manifest Agile, ale po 20 latach doświadczeń trudno nam się z nim nie zgodzić.

Korzyści z wdrożenia Agile

Typowy przebieg wdrożenia bs4

Opracowujemy ogólny zakres oraz szacujemy koszty wdrożenia systemu i terminy.

01

Podpisujemy ramową umowę wdrożeniową, w której określamy stawkę za roboczogodzinę.
Nie ma konieczności podpisywania od razu umowy na licencję oprogramowania.

02

Wdrażamy w etapach najczęściej trwających po dwa tygodnie.
Na początku każdego z nich szczegółowo ustalamy funkcjonalności, które zostaną zrealizowane w tym czasie. Ustalamy także ich wycenę w roboczogodzinach.

03

Na koniec każdego etapu prezentujemy gotową funkcjonalność, klient testuje i akceptuje lub wnosi uwagi.

04

Nasz sposób na skuteczne wdrożenie

1

Nie tworzymy szczegółowej, czasochłonnej i kosztownej, a często również trudnej w realizacji analizy przedwdrożeniowej.

Po pierwszych etapach cały proces wdrożeniowy i możliwości systemu są bardziej zrozumiałe dla zaangażowanych w projekt pracowników klienta, dlatego lepiej planować szczegóły oprogramowania w następujących po sobie fazach, niż całość na początku.
2

Nie angażujemy prawników, nie negocjujemy zapisów w umowie, nie zbieramy 'podkładek' na wypadek gdyby coś poszło nie tak.

Umowa jest prosta i można na dowolnym etapie odstąpić od niej bez konsekwencji.
3

Nie narzucamy klientowi ostatecznej zawartości systemu.

Klient zachowuje pełną kontrolę nad funkcjonalnościami, które wchodzą w zakres kolejnych etapów. Może decydować o ich rozszerzeniu lub ograniczeniu, w zależności od bieżących potrzeb. Dzięki temu również koszty i terminy pozostają pod kontrolą klienta podczas wdrożenia.

Pracownicy zaangażowani w projekt na bieżąco testują kolejne funkcjonalności i mogą do nich zgłaszać uwagi. Dużą zaletą jest także stopniowe poznawanie i przyzwyczajanie się do systemu low code bs4 core, co redukuje często występującą psychiczną barierę do zmian w firmie.