Skip to main content

Jasna strona pandemii: zdalne wdrażanie oprogramowania. W przeciągu ostatniego roku wprowadzanie oprogramowania zdalnie przekształciło się w konieczność oraz efektywną praktykę. Dzięki dostosowaniu się do nowych realiów firmy globalnie skorzystały z licznych korzyści wynikających z tego nowoczesnego podejścia. Czy pandemia okazała się nieoczekiwanym czynnikiem przyspieszającym rozwój zdalnej implementacji systemów online? Czytaj dalej, by poznać, jak zmienia się sposób, w jaki firmy wdrażają i korzystają z systemów online w obliczu współczesnych wyzwań.

 

 

Jak zdalne wdrażanie oprogramowania zmniejsza koszty?

Tradycyjnie na każdym etapie wdrożenia konieczne były osobiste spotkania z osobami odpowiedzialnymi za projekt po stronie klienta. Pandemia zmusiła nas, aby przenieść je do świata wirtualnego, co znacząco zmniejsza koszty zarówno dla nas (czasowe), jak i klienta (finansowe).

Zniknęła większość wydatków związanych z dojazdami, delegacjami i zakwaterowaniem. Spotkanie nie wymaga już wszystkich zabiegów logistycznych związanych z organizacją sali, sprzętu multimedialnego, prądu (zdarzało się, że nawet tego zabrakło), czy cateringu.

Często wydatki na tym etapie rosną w związku z dojazdem do różnych oddziałów firmy, w różnych zakątkach Polski. Przed pandemią konieczne było przeprowadzenie kilku szkoleń, dla każdej filii z osobna. Dzisiaj z łatwością możemy przeprowadzić jedno szkolenie dla wszystkich oddziałów, co zdecydowanie zmniejsza koszty.

 

Rola spotkań online w procesie wdrażania oprogramowania

Częste, lecz krótsze spotkania online zastąpiły długotrwałe sesje, co skutecznie wpływa na proces wdrażania oprogramowania w wielu aspektach:

 • Problemy rozwiązujemy na bieżąco, eliminując potrzebę odkładania ich na kolejne spotkania.
 • Koncentracja jest znacznie łatwiejsza, dzięki czemu konferencje online są bardziej wydajne i rzetelne.
 • Łatwość zebrania rozproszonego zespołu z różnych oddziałów i dostosowanie terminów.
 • Integracja osób pracujących zdalnie do procesu jest bezproblemowa.
 • Osoby uczestniczące w spotkaniach zdalnych są bardziej punktualne.
 • Możliwość organizowania szybkich konferencji w nagłych potrzebach lub awariach.
 • Lepsza kontrola przebiegu spotkań przez osobę prowadzącą.
 • Więcej osób może uczestniczyć w spotkaniach, co minimalizuje braki w decyzjach projektowych.
 • Częstsze spotkania poprawiają relacje między członkami zespołu.
 • Cały zespół ma lepszą wiedzę na temat aktualnego stanu wdrożenia.
 • Wyraźniejsze zrozumienie obszarów priorytetowych dla klienta.
 • Stopniowe przyzwyczajanie użytkowników do systemu sprzyja wprowadzaniu zmian.
 • Szybki dostęp do danych podczas spotkań, umożliwiający udostępnianie ekranu przez uczestników.

Oczywiście, przeniesienie komunikacji do świata wirtualnego ma także pewne wady. Czasami pojawiają się problemy związane ze sprzętem czy łączem internetowym. Trudniej jest ocenić zaangażowanie i reakcje uczestników oraz odbiór przekazywanych treści. Niemniej jednak, korzyści przeważają nad wadami, a świadomość tych ostatnich pozwala na ich zminimalizowanie.

Zdalne wdrażanie oprogramowania – narzędzia online

Upowszechnienie pracy zdalnej zmieniło podejście do korzystania z narzędzi internetowych. Ich używanie stało się codziennością, a firmy, które już wcześniej wdrożyły profesjonalne systemy biznesowe, zyskały znaczącą przewagę konkurencyjną. Sami korzystamy z naszego autorskiego systemu bs4 ultra, więc kiedy zaczęła się pandemia, z łatwością przeorganizowaliśmy naszą pracę na zdalną i z sukcesem działamy tak do dzisiaj, już ponad rok.

Przyzwyczajenie do korzystania z narzędzi online oznacza mniejsze opory przed zmianą w przypadku wdrażania systemu informatycznego w firmie. To istotne, ponieważ nowy system budzi obawy przed transformacją. Z kolei ostatni czas pokazał, że zmiana to rozwój, więc boimy się tego już znacznie mniej. Nowe systemy nie przerażają już tak, jak do niedawna wszelkie narzędzia do komunikacji zdalnej. Dzięki upowszechnieniu się codziennej pracy z oprogramowaniem taka zmiana w firmie przebiega znacznie sprawniej i łagodniej.

Powszechnie obserwujemy także oswojenie z używaniem kamerek w komunikatorach, udostępnianiem ekranu itp. Te zmiany znacząco ułatwiają i usprawniają naszą pracę nie tylko podczas wdrożeń systemu, ale również później, kiedy zajmujemy się wsparciem czy rozszerzaniem funkcjonalności.

 

Zdalne szkolenia: efektywne wprowadzanie nowych systemów

Inaczej wygląda także zdalny proces szkolenia użytkowników. Osoby bezpośrednio zaangażowane w projekt po stronie klienta są zawsze przeszkolone najlepiej, ponieważ regularnie poznają program już na etapie wdrażania, omawiania i oddawania kolejnych funkcjonalności. Taka nauka przynosi lepsze efekty – Ci użytkownicy rozumieją, jak działa cały system i jego komponenty, jakie jest przeznaczenie wszystkich mechanizmów.

Szkolenie pozostałych użytkowników odbywa się znacznie mniejszym kosztem niż wcześniej. Często całość wymaga mniej czasu, ponieważ jesteśmy w stanie przeszkolić więcej osób jednocześnie. Spotkania można nagrać, by umożliwić późniejsze odsłuchanie i powrót do ustaleń czy procedury pokazanej na szkoleniu. Nieobecność kilku osób nie uniemożliwia przeprowadzenia szkolenia. Zawsze można odsłuchać nagranie.

Ta zamiana również ma swoje wady – trudniej o regularny feedback od uczestników, nie zawsze jesteśmy w stanie stwierdzić, czy faktycznie słuchają, czy może zajmują się swoimi sprawami. Jednak sama świadomość takiego problemu sprawia, że możemy mu przeciwdziałać, regularnie angażując użytkowników do działania w trakcie szkolenia.

 

Jaki jest efekt zdalnego wdrażania oprogramowania?

Przez ostatni rok zdalne wdrażanie oprogramowania okazało się skuteczną metodą wspierającą nasze codzienne zadania. Paradoksalnie trudne pandemiczne warunki pomogły nam stworzyć środowisko pracy, w którym komunikacja i współpraca przebiegają łatwiej i efektywniej. Jesteśmy w stanie lepiej optymalizować poszczególne procesy, dzięki większej ilości szczegółowych informacji o działalności oraz regularnym informacjom zwrotnym. Projekty są bardziej dopasowane do wymagań, a jednocześnie przy tym samym koszcie wdrożenia znajomość aplikacji po stronie użytkownika końcowego jest większa. Zdalne wdrażanie oprogramowania umożliwiło nam przeprowadzić ewolucję organizacji pracy w firmie, nie naruszając jej struktury.

Czy ten model pracy, z naciskiem na zdalne wdrażanie oprogramowania, już z nami pozostanie? Myślimy, że tak, gdyż ten rok pokazał nam, że nowa rzeczywistość przyniosła wiele pozytywnych zaskoczeń. Liczymy jednak na to, że ten tryb pracy będzie wyborem, a nie przymusem i szybko pojawi się opcja wypicia spokojnie kawy razem z klientem i omówienia obecnego statusu wdrożenia.

Sprawdź zastosowania systemu bs4 core