Skip to main content

Zarządzanie szkoleniami

Dobrze zorganizowane szkolenia przyczyniają się do zwiększenia zaangażowania i satysfakcji pracowników, co w efekcie prowadzi do poprawy wydajności i konkurencyjności firmy.

Zobacz jakie możliwości daje Ci system bs4

Z łatwością uzyskuj informacje o etapie szkolenia bez konieczności wchodzenia do każdej kartoteki z osobna – korzystając z filtrowania i sortowania w zestawieniach.

Dzięki temu oszczędzisz czas i zwiększysz efektywność zarządzania danymi. Nasz system pozwala na szybkie przeglądanie kluczowych informacji i podejmowanie świadomych decyzji.

Uzupełniamy w nim informacje, które regularnie powtarzają się w szkoleniach.

Jeśli co miesiąc organizujemy szkolenia z Excela dla początkujących, czas trwania, program, cel czy tło do certyfikatu mogą się powtarzać.

Wystarczy, że raz uzupełnisz te dane, jeśli korzystasz z szablonów szkoleń.

Dziel szablony szkoleń według tematyki, aby przyśpieszyć pracę w każdym obszarze szkoleniowym.

Przypisując konkretne tematy do odpowiednich kategorii, ułatwisz dostęp do materiałów zarówno trenerom, jak i uczestnikom szkoleń.

Dzięki temu można szybciej znaleźć potrzebne zasoby, co pozwala na bardziej efektywne planowanie i realizację programów szkoleniowych.

Szybko uzyskuj informacje na temat rentowności szkoleń. Sprawdzaj marżę procentową, kwotową albo jednostkową.

Automatycznie podliczaj przychody i koszty danego szkolenia. Wykorzystuj te dane w raportach statystycznych i podejmuj rzetelne decyzje biznesowe.

Regularne monitorowanie rentowności pozwoli na skuteczne zarządzanie budżetem i lepsze planowanie przyszłych szkoleń.

Przechowuj w kartotekach szkoleń wszystkie powiązane materiały.

Dzięki zorganizowanym kartotekom możesz szybko odnaleźć potrzebne prezentacje, notatki, testy i inne zasoby, co usprawnia proces przygotowywania i prowadzenia szkoleń.

Przechowywanie materiałów pozwala również na lepszą współpracę między trenerami oraz zapewnia, że wszyscy uczestnicy mają dostęp do tych samych, aktualnych informacji.

Przechowuj i korzystaj z historycznych danych na temat szkoleń.

Analiza wcześniejszych szkoleń pozwala na identyfikację trendów oraz ocenę skuteczności programów. Adresuj nowe lub komplementarne szkolenia dla odpowiednich osób.

Taka strategia wspiera ciągły rozwój kompetencji w organizacji i zwiększa zaangażowanie pracowników.

bs4 mentor - gotowe oprogramowanie dla Twojej firmy szkoleniowej