Skip to main content

bs4core

Rentowność szkoleń

System bs4 mentor przez cały czas czuwa nad tym, by Twoje szkolenia były zyskowne. Skorzystaj z dokładnej analizy przychodów, kosztów oraz marży, by od razu reagować na zbyt mały popyt lub wysokie koszty.

System bs4 mentor analizuje na bieżąco:

  • cenę za uczestnika
  • ilość uczestników
  • przychody szkolenia
  • rabaty dla uczestników
  • koszty szkolenia
  • marżę procentową
  • marżę jednostkową
  • marżę kwotową

Wprowadź koszty i zbierz rezultaty

Bezpośrednio w kartotece szkolenia dodaj powiązane z nim koszty – wybierz ich rodzaj, opcjonalnie dodaj opis, uzupełnij cenę i ilość, aby system obliczył całościowy koszt.

Z kolei przychody z danego szkolenia zostaną automatycznie obliczone na podstawie danych o uczestnikach i przypisanych do nich cen – nie wymaga to od Ciebie żadnych dodatkowych akcji w systemie.

Następnie na tej podstawie program bs4 mentor obliczy marżę za dane szkolenie – to ważna informacja do controllingu, a także podstawa dla wyznaczania premii dla handlowców.

Analizuj zbiory danych o rentowności szkoleń

Omówione powyżej dane możesz zestawić w postaci tabeli nie tylko dla pojedynczych szkoleń, ale także analizować je w odniesieniu do danego okresu czy grupy tematycznej.

Sprawdzaj marże procentowe, kwotowe czy jednostkowe, aby mieć pewność, że uzyskasz planowany zysk.

System pomaga określić, ilu uczestników potrzebujesz, aby szkolenie było rentowne. Takie dane ułatwiają ustawianie priorytetów dla działów sprzedaży, zanim będzie za późno.

Na podstawie dostarczanych informacji w odpowiednim czasie zareagujesz na zbyt mały popyt czy wysokie koszty. Podejmowanie takich działań w formie profilaktyki jest bezcenne dla każdej firmy szkoleniowej.

Chcesz więcej?
Integruj system z ERP!

Skorzystaj z dedykowanego wdrożenia naszego systemu, aby wdrożyć integrację z programem ERP w dowolnym zakresie – dopasujemy tę funkcję indywidualnie do oprogramowania, którego używasz.

Żadnego przepisywania danych! Z programu bs4 mentor automatycznie przesyłamy je do fakturowania w ERP, a potem możemy zaciągnąć zwrotne informacje, np. numery faktur.

W zależności od potrzeb w Twojej firmie i używanego systemu ERP dopasujemy ten proces tak, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty – ułatwić pracę, przyśpieszyć ją, wyeliminować błędy.

Gromadzone w ten sposób dane finansowe mogą być również obrazowane w formie przystępnych zestawień czy wykresów.

Uwielbiamy modyfikować program pod potrzeby klientów. Wszystko dzięki technologii low-code.