Skip to main content

bs4core

Agregacja dowolnych danych w systemie

  • Definiujemy dowolne agregaty z danych dostępnych w systemie.
  • Dla dowolnego obiektu (kontrahenta, produktu, zlecenia) agregat wyciąga dane ze wskazanych zestawień, z dodatkową możliwością zastosowania filtrów, np. agregat wyliczający kwotę sprzedaży konkretnego produktu we wskazanym okresie.
  • Dzięki agregatom konfigurujemy dla klientów spersonalizowane wskaźniki KPI.

Program bs4 core pozwala definiować własne agregaty, które mogą wyciągać z gromadzonych w systemie danych wszystkie wskaźniki, których potrzebujesz.

Dzięki agregatom skracamy drogę dostępu do istotnych danych – to, co manager mógłby znaleźć, przeglądając i zestawiając ze sobą różne zestawienia, dajemy mu gotowe w ułamku sekundy (np. na jego ekranie startowym). Możemy konfigurować w systemie dowolne wskaźniki, które są potrzebne do zarządzania przedsiębiorstwem. Korzyści z wykorzystania tego narzędzia w Twojej firmie, są ograniczone jedynie przez wyobraźnię kadry zarządzającej.

Przykładowe wykorzystanie agregatów w bs4 core

Wyświetlanie w zestawieniu kontrahentów kwoty sprzedaży w bieżącym roku dla każdego kontrahenta.

W zestawieniu kontrahentów kolumna z ilością godzin odpłatnego serwisu w danym miesiącu (i dla porównania np. też w poprzednim miesiącu).

Wyświetlanie w zestawieniu handlowców ile każdy z nich uzyskał sprzedaży netto w danym miesiącu, jaki jest cel sprzedażowy i poziom wykonania go.

Jak konfigurujemy agregaty danych:

  • Definiujemy dowolne agregaty z danych dostępnych w systemie.Najpierw decydujemy, jaką klasę obiektów ma opisywać nasz agregat (wskaźnik), np. kontrahentów.
  • Następnie na podstawie jakiego zestawienia chcemy wyliczać agregat. Można np. wybrać zestawienie faktur.
  • Wskazujemy co dokładnie ma być wskaźnikiem – czy po prostu liczba faktur (ilość rekordów w zestawieniu) czy kwota faktur (suma wybranej kolumny).
  • Do generowania wskaźnika można wybrać filtry (np. bierzemy pod uwagę faktury z datą wystawienia w bieżącym roku).
  • Dla podanego przykładu agregat można nazwać: “Wartość sprzedaży w bieżącym roku”.
  • Ostatnim krokiem w konfiguracji jest określenie, kiedy agregat ma się wyliczać (np. co noc) i do jakiego pola opisującego kontrahenta ma się zapisywać jego wartość (tworzymy w tym celu dedykowane pole liczbowe).

Uwielbiamy modyfikować program pod potrzeby klientów. Wszystko dzięki technologii low-code.