Skip to main content

Dedykowana aplikacja mobilna bs4 mobile

Zbuduj z klocków swoją firmową aplikację na telefon

Natywna app-ka dla Android lub IOS skonfigurowana według potrzeb Twojej firmy

Kategorie

Konfiguruj menu i strony aplikacji

Menu nawigacyjne

Menu aplikacji można konfigurować. Administrator może definiować opcje w

  • głównym, wysuwanym z lewej strony menu, 
  • menu w poszczególnych kartotekach,
  • dolne menu podręczne aplikacji.

Formularze

Strony typu formularz służą do podglądu lub edycji danych np. kontrahentów, zleceń, dowolnych obiektów jakie potrzebujemy w systemie. W każdym formularzu mogą być pola różnego typu.

Zestawienia

Strony typu zestawienie pozwalają przeglądać obiekty zdefiniowane w systemie. Administrator może konfigurować kolumny i filtry w zestawieniach.

Dashboard i wykresy

W ramach wdrożenia aplikacja może mieć skonfigurowany dashboard lub wiele pulpitów managera z wykresami, najbardziej potrzebnymi opcjami i zestawieniami.

Terminarz

Typowy terminarz / kalendarz w aplikacji bs4 mobile pokazuje aktywności zaplanowane na poszczególne dni, tygodnie i miesiące. Mogą zostać również wdrożone terminarze pokazujące np. urlopy, zlecenia serwisowe, wydarzenia promocyjne, szkolenia itp.
Zadania lub inne obiekty na terminarzu można przeciągać w celu zmiany ich terminu.

Telefon służy do komunikacji. Z bs4 mobile potęgujemy jego możliwości

Powiadomienia push

Na aplikację użytkownika mogą przychodzić powiadomienia z systemu bs4 core np. o nowych e-mailach, komunikatach lub wszelkie inne powiadomienia zdefiniowane przez administratora.

Telefonuj i wysyłaj SMSy

Z poziomu aplikacji można telefonować lub sms-ować do wybranych kontrahentów lub pracowników. Wystarczy kliknąć na wyszukanego kontrahenta aby nawiązać połączenie. Można również dzwonić przez telefon komórkowy z poziomu bs4 core klikając na link w przeglądarce

Odbieranie rozmów telefonicznych

Dedykowana dla systemu Android aplikacja Kaia pozwala rozpoznawać numery przychodzących rozmów i wyświetla informacje o kliencie z systemu bs4 core. Zanim użytkownik odbierze rozmowę telefoniczną już widzi na ekranie kluczowe dane o kontrahencie. Funkcjonalność zależna od polityki uprawnień Google/Android.

Komunikator

bs4 mobile posiada wbudowaną funkcjonalność komunikatora wewnątrzfirmowego. Możesz korespondować ze współpracownikami w powiązaniu do poszczególnych kontrahentów, zamówień, projektów i innych obiektów w systemie.

Poczta e-mail

W bs4 mobile możesz czytać przychodzące e-maile i odpowiadać na nie. Co ważne, ich treść odkłada się w centralnej bazie programu bs4 core w powiązaniu do kontrahentów. To usprawnia późniejsze odszukanie istotnych ustaleń. E-maile możesz przekazywać do współpracowników z odpowiednim, niewidocznym dla klienta komentarzem.

Pewne dane możesz zebrać tylko z terenu

Śledzenie lokalizacji z GPS

Jeśli użytkownik nada odpowiednie uprawnienia, jego lokalizacja (lokalizacja telefonu z aplikacją) jest wysyłana do bazy programu bs4 core. Ułatwia to zarządzanie pracą firmy dla osób odpowiedzialnych za pracę działu handlowego, serwisu itp.

Podpis graficzny

Na karcie np. zlecenia serwisowego można włączyć pole na podpis graficzny. Jeżeli klient złoży na tym polu palcem podpis, będziesz mieć potwierdzenie wykonania usługi, odbioru przesyłki lub inne oświadczenie. Uwaga. Nie jest to kwalifikowany podpis elektroniczny w rozumieniu prawa.

Wgrywaj i pobieraj zdjęcia lub pliki

Do programu bs4 mobile możesz kontekstowo wgrywać pliki, zdjęcia, które automatycznie trafiają do centralnego systemu bs4 core. Kontekstowo to znaczy w sposób uporządkowany. Zdjęcia z wizyt serwisantów będą w kartotekach zleceń serwisowych, arkusze kalkulacji pod ofertami itd.

Telefon może zaginąć ale dane muszą być bezpieczne

Uprawnienia

Aplikacja mobilna może wyglądać i działać zupełnie różnie zależnie od grupy, działu firmy do jakiego należy użytkownik. Administrator definiuje, które strony (formularze, zestawienia) mają być dostępne dla poszczególnych grup pracowników. Część użytkowników może mieć pełne prawa edycji danych, inni tylko podgląd a niektórzy w ogóle utajnione informacje – z dokładnością do każdego pola formularza, kolumny zestawienia.

Logowanie przez Google lub odcisk palca

Niezależnie od hasła do systemu bs4 core wymagane jest logowanie przez konto google lub apple id. Można usprawnić logowanie poprzez korzystanie z odcisku palca.

Praca wyłącznie online

Aplikacja bs4 mobile pobiera dane online. Tylko tymczasowo przechowuje dane z centralnej bazy danych – na czas ich wyświetlenia lub edycji na telefonie. Wrażliwe dane nie są zapisywane w lokalnej bazie danych telefonu. To zwiększa bezpieczeństwo w przypadku zagubienia lub kradzieży telefonu.

Skontaktuj się z nami