Skip to main content

Program do urlopów w bs4 core

W systemie klasy low-code bs4 core oferujemy m.in. program do planowania urlopów. Moduł umożliwia składanie wniosków urlopowych online, wspiera ich obieg elektroniczny, zarządzanie urlopami, ewidencję oraz planowanie innych nieobecności, np. delegacji.

5k+ użytkowników platform bs4

Korzyści

Co zyskujesz z systemem do urlopów w bs4 core?

Na typowe pytania pracowników dotyczące urlopów:

  • Ile mi zostało urlopu?
  • Czy mogę wziąć urlop w …. ?
  • Czy mój wniosek urlopowy jest już zaakceptowany?
  • Czy ktoś z osób niezbędnych na spotkaniu ma w tym czasie urlop?
  • Czy mogę gdzieś zobaczyć swoje poprzednie wnioski urlopowe?

…odpowiedzi udziela system bs4 core, zamiast kierownika czy kadrowej.

W aplikacji urlopowej bs4 core każdy może mieć szybki wgląd do kalendarza urlopów, swoich wykorzystanych i dostępnych dni urlopowych oraz informacji o nieobecności współpracowników – zawsze wiemy kiedy, kogo i dlaczego nie ma. Możemy względem tych informacji ustalać reguły zastępstw i przekazywania zadań.

Program do rozliczania urlopów: rodzaje nieobecności

Do używania systemu bs4 core jako programu do zarządzania urlopami, konfigurujemy dopasowane do zapotrzebowania w danej firmie rodzaje nieobecności.

Dla każdego wskazujemy, czy jest limitowany i jaki jest domyślny limit roczny. Możemy zaimplementować indywidualne ograniczenia. Użytkownicy mają dostęp do bieżącej informacji o niewykorzystanych dniach wolnych.

Umożliwiamy wprowadzanie nie tylko całodniowych nieobecności, ale także częściowych, np. połowa czy ćwierć dnia.

Przykładowe rodzaje nieobecności w bs4 core:

1

Urlop okolicznościowy

2

Urlop wypoczynkowy

3

Urlop zdrowotny

4

Urlop bezpłatny

5

Szkolenie

6

Delegacja

Składanie wniosków urlopowych online

W systemie urlopowym bs4 core użytkownicy mają dostęp do elektronicznego formularza służącego do składania wniosków o urlop. Określają w nim rodzaj urlopu, termin, opcjonalnie uzasadnienie i zastępstwo (te dane mogą być wymagane). Jeżeli bs4 core ma zaimplementowaną obsługę e-maili, można od razu ustawić autoresponder na czas urlopu i zlecić przekazywanie e-maili do osoby zastępującej.

Wnioski urlopowe do druku

Jeżeli dla działu kadr w firmie wnioski urlopowe w formie elektronicznej nie są wystarczające, aplikacja urlopowa bs4 core może to również uwzględnić – obowiązujące w firmie wzory wniosków urlopowych przenosimy do systemu i umożliwiamy ich drukowanie jednym kliknięciem.

Obieg wniosków urlopowych

Po złożeniu wniosku urlopowego e-dokument automatycznie trafia do osoby uprawnionej do jego akceptacji. W zależności od konfiguracji systemu może to być jedna osoba lub więcej, konkretny użytkownik albo bezpośredni przełożony.

Domyślnie jeśli wniosek o urlop składa osoba odpowiedzialna za ich akceptację, jej prośba jest automatycznie zatwierdzana. Jednak w procesie konfiguracji możemy ustalać szczegółową hierarchię akceptacji wniosków urlopowych, dopasowaną do potrzeb i realiów w Twojej firmie.

Zapewniamy uprawnionym użytkownikom prosty i szybki podgląd do wszystkich wniosków urlopowych w obiegu –  są widoczne w dedykowanym graficznym kalendarzu (z oznaczeniem ich etapu) oraz w kalendarzach zadań poszczególnych użytkowników. W ten sposób dostarczamy plan urlopów i nieobecności w programie, do uwzględnienia przy procesach planowania i organizacji pracy.

Kalendarze dostępności

System bs4 core można wykorzystać także do tworzenia kalendarzy pracy. Przy konfiguracji określamy, w jakie dni tygodnia oraz w jakich godzinach, pracuje się według danego kalendarza (np. czy pracujemy w soboty, niedziele). Możemy określać również dni wolne od pracy, np. święta.

Tak zdefiniowane kalendarze są przypisywane do konkretnych użytkowników, aby budować pełen obraz harmonogramu pracy.

Aplikacja do planowania urlopów

Program do urlopów bs4 nie służy wyłącznie do planowania i ewidencji nieobecności, a do kompleksowego zarządzania zadaniami i projektami w firmie, dlatego dostarcza kluczowy kontekst do planowania urlopów. Widzimy zadania i urlopy pracowników w jednym kalendarzu. Zdecydowanie ułatwia to planowanie pracy i nieobecności.

Oferujemy szereg mechanizmów, które zautomatyzują organizację pracy w kontekście urlopów, np.:

  • blokowanie dodawania i delegowania zadań w dni zaplanowanego urlopu,
  • powiadomienia, jeśli urlop został zatwierdzony na dni, w których już zostały przydzielone zadania,
  • automatyczne przekazywanie zadań do zastępcy.

Dodatkowo w przypadku dodawania zadań związanych np. z delegacją, od razu przy formularzu zlecenia, można włączyć nieobecność na dany dzień. Jeśli jest to kilka dni, na każdy z nich generowany jest osobny wniosek urlopowy. Każda zmiana lub usunięcie takiego zadania, wprowadzi automatycznie adekwatne modyfikacje we wnioskach urlopowych.

W każdym z tych przypadków mechanizm jest wysoce konfigurowalny, aby dopasować go do potrzeb i wymagań w Twojej firmie.